מסכת סוכה פרק א י-יא

מסכת סוכה פרק א משנה י-יא: בית שנפחת, וסיכך על גביו--אם יש בין כותל לסיכוך ארבע אמות, פסולה; וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 05.04.21

מסכת סוכה פרק א

א,י בית שנפחת, וסיכך על גביו–אם יש בין כותל לסיכוך ארבע אמות, פסולה; וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה. סוכה גדולה, שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו–אם יש תחתיו ארבע אמות, פסולה.
 

א,יא העושה סוכתו כמין צריף, או שסמכה לכותל–רבי אליעזר פוסל, מפני שאין לה גג; וחכמים מכשירים. מחצלת הקנים: מחצלת גדולה–עשאה לשכיבה–מקבלת טומאה, ואין מסככין בה; ולסיכוך–מסככין בה, ואינה מקבלת טומאה. רבי אליעזר אומר, אחת גדולה ואחת קטנה–עשאה לשכיבה–מקבלת טומאה, ואין מסככין בה; ולסיכוך–מסככין בה, ואינה מקבלת טומאה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה