מסכת סוכה פרק ה ו

מסכת סוכה פרק ה משנה ו ומסכת ביצה פרק א משנה א: חל יום אחד להפסיק בינתיים--משמר שזמנו קבוע--הוא נוטל עשר חלות, והמתעכב נוטל שתיים...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 05.04.21

מסכת סוכה פרק ה

ה,ו  [ח] חל יום אחד להפסיק בינתיים–משמר שזמנו קבוע–הוא נוטל עשר חלות, והמתעכב נוטל שתיים.  ובשאר כל השנה–הנכנס נוטל שש, והיוצא נוטל שש; רבי יהודה אומר, הנכנס נוטל שבע, והיוצא נוטל חמש.  הנכנסים חולקין בצפון, והיוצאין חולקין בדרום.  בלגה לעולם חולקת בדרום, טבעתה קבועה, וחלונה סתומה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה