אומן ראש השנה שלי עולה על הכל!

אדוננו, מורנו ורבנו רבי נחמן הקדוש : "אומן ראש השנה שלי עולה הכל!! מה אומר לכם אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה; מי שהיה אצלי, אצלי בראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה!"

1 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 14.09.23

אדוננו, מורנו ורבנו רבי נחמן הקדוש : 

“אומן ראש השנה שלי עולה הכל!! מה אומר לכם אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה; מי שהיה אצלי, אצלי בראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה!” 

 

צוות אתר ברסלב ישראל מברך את כל התורמים החשובים והמפיצים היקרים שעושים מלאכתם נאמנה בהפצת דברי הקודש של רבנו הקדוש וכן מורנו ר’ שלום ארוש שיחיה

יהי שכרכם בעולם הזה ובעולם הבא ותזכו לכל הישועות בניי חיי ומזוני ריווחי וסייעתא דשמיא ללא גבולות וללא תנאים מאוצרות מתנת חינם

ולכל אחינו בית ישראל שנה מבורכת וגמר חתימה טובה – לחיים, ברכה והצלחה, בריאות, שמחה ואמונה. כתיבה בספר צדיקים חיים. שיפתחו לנו כל חמישים שערי הברכות הקדושה והטהרה ושנעבור כולנו זכאים בדין לחיים!

 

מברכים את כל באי הציון ‘אומנה ראש השנה’ אצל אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, רבי נחמן, שכולם יזכו לפעול ישועות וברכות, שנזכה באהבת חינם, באחדות ובשלום לעשות נחת לבורא העולם ולקדש שמו ברבים בעזרת האהבה, שיתוף פעולה של ביחד, של אנחנו – של עם ישראל 

 

בראש השנה ממליכים את כבוד בורא העולם למלך. היה. הווה ויהיה. היחיד! ונזכה בביאת משיח צדקנו באהבה, ברחמים וללא ייסורים. אמן כי”ר.

 

הודעה חשובה! יום שישי הקרוב, כ”ט אלול, בשעה 12.00 כולנו מתאספים ומתקבצים ביחד עם התיקון הכללי של הקיבוץ הקדוש אומנה אצל רבנו, אומרים ‘הרני מקשר/ת עצמי..’, נוטלים ידיים, קוראים התיקון הכללי, שמים פרוטה לצדקה, עושים וידוי, נותנים חיוך ומכניסים את השנה בשמחה

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה