אמא שרה ואמא הגר

והשם פקד את שרה, תפילות לא חוזרות ריקן 90 שנה עמדה שרה בתפילה להיפקד בזרע קודש. לא שנה ולא שנתים תשעים שנה ולאחר תשעים שנה נשמע תפילתה.

2 דק' קריאה

הרבנית מרים ארוש

פורסם בתאריך 02.11.23

והשם פקד את שרה, תפילות לא חוזרות ריקן 90 שנה עמדה שרה בתפילה להיפקד בזרע קודש. לא שנה ולא שנתים תשעים שנה ולאחר תשעים שנה נשמע תפילתה. באו המלאכים לבשרה נפקדה שרה במשך כל השנים האלו הרבתה בתפילה וניסתה נסיונות. אבל דבר אחד שרה תמיד היתה עצובה ורק כאשר זכתה לשמחה וצחקה נפקדה ביצחק יצחק נקרא על שם הצחוק. הרבה פעמים אנחנו מתפללים ומתפללים ולא נענעים, שרה איבדה את האמונה הלבן תשעים שנה יולד בן ואדוני זקן. תפילה צריכה להיות עם הרבה אמונה, כאשר יש תפילה עם אמונה זוכים לישועות, תפילה עם אמונה בתוצאה היא שמחה וכאשר זכתה שרה לשמחה נפקדה ונולד הבן המיוחד יצחק ,
יצחק הוא תוצאה של תפילות של תשעים שנה. בזכות תפילות של שרה יצחק זכה לאמונה למסירות נפש, יצחק נעקד על המזבח וזכות זו עומדת לנו לדרות, כוח זה קיבל משרה אימנו התעקשות מסירות נפש המדרש אומר שאברהם אומר לשרה שהוא רוצה ללמד אותו עבודת השם שמחה שרה יצחק תלמיד של אביו היה השה לעולה, אין פה שה אבל אברהם אומר לו השם ירא השה לעולה יצחק בן ארבעים ושבע אומר לאביו בבקשה תעקוד אותי על גבי המזבח היטב שלא יהיה קורבן פסול. זה תוצאה של שרה אימנו. אם הבנים שמחה זה שרה שרה היתה שמחה בבנה, וידעה שהוא המשך המשך של העם היהודי הרחיקה אותו מבן האמה ישמעל. שכל הזמן רצה ללמד אותו גילוי עריות עבודה זרה שפיכות דמים. גירשה את הגר וישמעל ללא רחמים. לאברהם היה ניסיון קשה היה מקרב את כל העולם מה יגידו? אני מקרב את כל העולם ואני מגרש את בני. ושרה התקשעה גרש את בן האמה, והשם יתערב ואמר כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, ושרה ידעה איך צריך להיות ילד יהודי בעל רחמים צנוע בעל אמונה בהשם יתברך ובן האמה ישמעל פרא אדם ויד כל בו גונב את הבריות והורג, הגר שמחה בילד כזה כאשר המלאך אומר לה את הרה יולדת בן עיר פרא שמחה הגר זאת אמא שנוטשת את הילד מתחת לשיחים במקום לאסוף אותו לחבק אותו, לקוות איתו לטוב ללמד אותו אמונה. לגדל ילדים למסירות נפש להשם יתברך לתורה צריך הרבה השקעה הרבה מאמץ להרחיק חברים רעים ולגרש אותם ללמד אמונה זה צריך זמן לעמוד להתפלל עם ילד להגיד איתו קריאת שמע ברכות ללמד אותו דרך ארץ יראת שמים. זה מצריך מצדך הרבה השקעה אבל זה למדנו משרה ללדת ילד כמו יצחק צריך הרבה תפילה והשקעה ומסירות נפש.
צניעות ,שרה באוהל זריזות מהרי לושי קמח, הכנסת אורחים קרובי נפשות כדברי המדרש את הנפש אשר עשו בחרן,שאברהם היה מגייר את הגברים ושרה מגיירת את הנשים בית של גמילות חסדים זה היה ביתו של יצחק אבינו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה