הדרך בחינוך – פרשת תולדות

"ויעתר יצחק להשם" רבקה עומדת בזווית אחת ויצחק עומד בזווית אחת וכך הם עומדים ומתפללים להיפקד בזרע קודש.

2 דק' קריאה

הרבנית מרים ארוש

פורסם בתאריך 15.11.23

“ויעתר יצחק להשם” רבקה עומדת בזווית אחת ויצחק עומד בזווית אחת וכך הם עומדים ומתפללים להיפקד בזרע קודש.

אם נתבונן בזוג הקדוש רבקה ויצחק נראה לפנינו זוגיות מושלמת. אחד עומד ומתפלל על השני לזכות בזרע קודש. יצחק עומד ומתפלל על רבקה ואומר: “ריבונו של עולם קבל את תפילתה של רבקה בת של רשע, אל תבייש אותה. תראה את המסירות נפשה, עזבה את הכל למען המשך העם היהודי. ולעומתו, רבקה עומדת ומתפללת על יצחק: “אנה השם קבל את תפילתו של צדיק בן צדיק בנו של אברהם אבינו.”

אחד מתפלל על השני שיתקבל תפילתו. חיבור בין בני זוג הוא על ידי תפילה. כאשר האיש והאישה זוכים להתפלל אחד על השני ולבקש שיעזרו לבן הזוג מן השמים להשלים את חסרונו זה גורם אהבה בין בני זוג. מן הראוי שכל זוג בישראל ינהגו כך להתפלל על בן הזוג שיעזרו לו מן השמים למלא את חסרונו וכל המתפלל על חברו נענה תחילה.

“ויתרוצצו הבנים בקרבה” רבקה זכתה להיפקד. הריון משונה היה לה, כשעוברת רבקה בפתח עבודה זרה עשו מפרקס לצאת וכאשר עוברת בפתח מדרשו של שם ועבר יעקב מפרקס לצאת. רבקה לא מבינה מה קורה- “ותלך לדרוש את השם” את התשובה קיבלה מבית מדרשו של שם ועבר. “שני גויים בביטנך” אכן, “למה זה אנוכי למה לי חיים כאלה” בן שמפרקס לעבודה זרה?! קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. רבקה הבינה שילד שלא הולך בדרך השם יש יסורים גדולים להורים שלו ממנו ולדורות הבאים אחריו.

“ויגדלו הנערים” כל עוד שהיו קטנים יצחק ועשיו לא היה ניכר  שינוי בניהם, רק בגיל 13 נגלה השוני והפער. זה פרש לעבודה זרה וזה פרש לבית המדרש. איך ילד שגדל בבית של יצחק אבינו יוצא וגונב את הבריות? מילא, נולד עם מידות כאלה. התשובה לכך: כן! נולד עם מידות כאלה לפי המדרש. אבל היה צריך לעמוד נגד יצרו הרע ולקחת את יצרו הרע ולהפוך אותו למטרות אחרות איש צייד יכול לצוד נפשות לתורה לקרב אנשים. איש שדה אדם שמחובר יותר לאלוקות מאשר אדם רגיל, כל היום בשדה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא יותר. ועשו לא עשה כן והתנהג ההפך.

את הדרך לחנך ידע יצחק “ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו” מפני מה יצחק אוהב את עשו כל כך? מה ראה ציד בפיו? אלא רצה לזכות אותו בכיבוד הורים שזה הייתה מצווה שעשיו קיים בקפידה רבה. ומדוע נתן לו אהבה יתרה? זוהי דרך בחינוך! צריך לתת הרבה חום ואהבה לילדים. צריך למצוא דרך. במיוחד לילדים שקשה להם ללכת בדרך השם. יותר אהבה, יותר פרגון. ילד שמפריע הוא רוצה למשוך תשומת לב. אהבה תרגיע אותו. תזכי אותו בהרבה מצוות מעשיות, העשייה תרגיע אותו. תני לו הרבה מחמאות.

כאשר עשיו היה קטן ישב ללמוד עם יצחק תורה, הלימודים נפלו על אוזניים אטומות. אומר המדרש שדיבר יצחק על חיות השדה יתעניין מאוד  לשמוע. ילד שמעניינים אותו חיות מלמדים אותו מצוות מעשיות: קורבנות, שחיטה, סימנים בחיות טהורות וטמאות, דברים המעניינים אותו בתוך התורה. ילד כמו יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, ילד יושב רגוע, תם, לא קופץ לא רץ. מונח בלימוד מעניין אותו עוד דף ועוד דף, משקעים בו בלימוד התורה. ילד כמו עשיו שמעניין אותו שדות וחיות משקיעים בו במצוות מעשיות. כמו הנאמר הפסוק: “חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו.”

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה