ההשתדלות ומידת הביטחון

כשאדם יש לו איזו בעיה והוא מחפש לפתור את הבעיה לא על ידי תפילה ותשובה אלא על ידי השתדלות, לא רק שהוא לא משיג את מה שהוא רוצה להשיג אלא נהיה לו הפוך. ממש קורה לו את ההפך ממה שהוא רצה להשיג על ידי ההשתדלות

2 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 05.02.24

ההשתדלות… מה המידה הנכונה

מי שמנסה לשנות את גזירות הבורא ולא על ידי תשובה ותפילה, הרי הוא נענש על כך. וההשתדלות עצמה גורמת לו את ההפך ממה שרצה להשיג. לא רק שהוא לא משיג כשהוא עושה השתדלות, כשאדם יש לו איזו בעיה והוא מחפש לפתור את הבעיה לא על ידי תפילה ותשובה אלא על ידי השתדלות, לא רק שהוא לא משיג את מה שהוא רוצה להשיג אלא נהיה לו הפוך. ממש קורה לו את ההפך ממה שהוא רצה להשיג על ידי ההשתדלות.

מידת הביטחון:

ב’מכתב לאליהו’ של הרב דסלר, כתוב שיש ארבע מדרגות בהכרת הנס שבטבע: “יש כאלו שקוראים לעצמם מאמינים, ובוטחים בו יתברך, מכל מקום יראו בכל מהלך העולם דרך הטבע…”, אז אלה, שכל דברים מסבירים על פי הטבע, ומשתדלים לנהל את הכל על פי סיבות, וכו’, אלו רחוקים לגמרי, כי מה הם עושים? הם גם מאמינים בה’, וגם מלאים ב’כוחי ועוצם ידי’, כמו שיתוף כזה, שיתוף של ה’ עם הכח של עצמו.

המדרגה היותר גבוהה: “שיראו בכל עניין טבעי כי מעשה ה’ הוא”, שיודעים שכל הטבע הוא ביד ה’, זו הדרגה שלהם. זו גם דרגה אבל יש דרגה יותר גבוהה.

אלו שמבינים שבכלל לא קיים טבע! לא שהטבע ביד ה’, אלה בכלל לא קיים טבע! כי אפס בלעדו יתברך! אין עוד מלבדו יתברך! “וכל עניין הטבע הוא הסתר ה’ וניסיון עבורנו”. כל העניין של הטבע הוא רק שה’ מסתיר את עצמו בתוך הטבע, בשביל שמי שירצה להגיד שיש משהו חוץ מה’, או שכאילו יש טבע, יהיה לו את הפתח הזה לפול בטעות שלו, אבל מי שיש לו אמונה הוא יודע שאין כלום, והוא רק רואה את ה’. זו מדרגה שלישית.

המדרגה הרביעית והעליונה: “המבין כי כל הבריאה כולה קודש, ולא לבש שהסיבות לא תועלנה, אלא גם חורבן בא על ידן”, זאת אומרת שהמדרגה הרביעית היא שאדם מבין שכל השתדלות היא לא רק שלא מועילה, אלא עוד להפך עוד מביאה חורבן, כי הן מסתירות מבני אדם שלטונו יתברך, כי בלי הסיבות אנשים יכולים להבין שאדרבא יש רק ה’ בעולם ואין עוד מלבדו יתברך, ישתבח שמו! אין עוד מלבדו יתברך!

כי זה אחד הדברים שכבר אמרתי לכם באחד השיעורים, שה’ יתברך מנהיג את הבנאדם מידה כנגד מידה. וגם בעניין האמונה והביטחון זה אותו דבר, לא רק בשאר עניינים, גם בביטחון.

במידת הביטחון יש מידה כנגד מידה, ככל שאתה משליך בטחונך בה’ יתברך, ככה ה’ יתברך שומר עליך יותר. אם אתה בוטח בו בשלמות הוא שומר עליך בשלמות. אם אתה בוטח בו ‘פיפטי פיפטי’, הקב”ה גם שומר עליך ‘פיפטי פיפטי’, הכל איך שאתה.

 

עכשיו אנחנו נסביר קצת הגדרות מהו ביטחון:

“הביטחון הוא אמונה שהכל בידי שמיים”. אדם שמאמין שהכל בידי שמיים זה הביטחון, כי מה יש לדאוג? הכל בידי שמיים ומה שה’ עושה לטובה הוא עושה אז מה יש לדאוג?

“ביטחון הוא האמונה שהקב”ה פועל רק לטובתו של הנברא ואפשר לסמוך עליו שכל מה שיקרה לאדם אינו רק לטובתו. אף אם כלפי חוץ נראה כאילו קורים דברים רעים, אף העונש שנענש אדם על חטאיו הרי הוא בסופו של חשבון לטובתו, ממילא אין מקום כלל לדאגה וחרדה בענייני עולם הזה, שהרי כל מה שה’ יעשה לטובה הוא עושה”.

“ביטחון הוא האמונה כי ה’ יושעינו בעת צרה, אף אם הוא אינו ראוי לכך לפי מעשיו. כי הקב”ה מתנהג במידת הרחמים והחסד, ואינו דן את האדם לפי מה שמגיע לו באמת. ובזכות אמונה זו בעצמה עשוי האדם להוושע”.

כתוב בספר הזוהר הק’ כי הבוטח בה’ באמת אין כל בני העולם יכולים להזיקו, אפילו אם מזלו רע, צריך לבטוח בה’ שישפיע עליו מן העולם העליון שהוא למעלה מן המזל.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה