אייר- ”אני ה’ רופאך”

מייחסים לחודש אייר סגולות רפואיות (אייר - ראשי תיבות "אני השם רופאך"). בחודש זה החל לרדת המן במדבר. המן נקרא 'לחם אבירים', לחם של מלאכים, בהיותו מזון זך ונקי ללא פסולת, אותו נצטווה העם ללקט איש כפי צורכו ומידתו. לחם אבירים מורה גם על כך שהמזון הזה נבלע באברים ללא פסולת וללא מותרות, וזה שורש רפואתו.    

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 09.05.24

 

מייחסים לחודש אייר סגולות רפואיות (אייר – ראשי תיבות “אני השם רופאך”). בחודש זה החל לרדת המן במדבר. המן נקרא ‘לחם אבירים’, לחם של מלאכים, בהיותו מזון זך ונקי ללא פסולת, אותו נצטווה העם ללקט איש כפי צורכו ומידתו. לחם אבירים מורה גם על כך שהמזון הזה נבלע באברים ללא פסולת וללא מותרות, וזה שורש רפואתו.  

 

תפילה לראש חודש אייר, חודש הרפואה:

”יהי לרצון לפניך אבא שבשמיים, שתיתן לנו את חודש אייר חודש הרפואה לטובה וברכה, לפרנסה טובה לחיים ארוכים, לשלום ושלווה, ואחווה ורעות, למציאת זיווגים ופריה ורביה,
בריאות והצלחה מעשים טובים.

אנא אלי ברחמיך ובחסדיך תזכה את כול עם ישראל שימלאו ימינו בחיים טובים מלאה אהבה, אחווה ורעות שלא תבוא מחלוקת ולא מריבות ולא פרידות ושלא תבוא קטטה בקרב עמך ישראל שמור עלינו מאויבנו, ובמיוחד מאוהבינו, שתזכה אותנו לגדל את ילדינו לתורה ומעשים טובים ונזכה לראות את זיו שכינה ושלח את משיח צדקנו במהרה ובקרוב ושמשאלות לבנו ובקשתנו יתמלאו במהרה לטובה ולברכה וברחמים ולא יצליח יצר הרע לקטרג על עמך ישראל ומלאכי הרחמים וסליחות ימליצו עלינו לטובה ואמרו אמן ואמן”.

 

תפילה מהחיד”א זצ”ל לבריאות ורפואה שלימה – בפרט לחודש אייר

ריבונו של עולם, ברחמיך תן בנו כוח ובריאות ויכולת מספיק, וחזק ואמץ באברינו וגידינו וגופנו לעמוד על המשמר. ולא יארע לנו שום מחוש ושום כאב, ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך. ותצילנו מכל רע, ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים ומלא שנותינו אורך ימים, ושנות חיים תוסיף לנו לעבודתך.

ובצל כנפיך תסתירנו, ותצילנו לנו ולכל בני ביתנו מכל גזירות קשות ורעות, ונהיה שקטים ושאננים, דשנים ורעננים לעבודתך וליראתך.

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה