כואב! מה זה אומר?

לכל כאב יש כתובת, כלומר איבר שמרגיש את הסבל והייסורים. מה אומרים הכאבים באיברי הגוף שלנו? טיפים ועצות מרבי נחמן מברסלב

4 דק' קריאה
כואב! מה זה אומר?

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 23.10.22

יום אחד, פתאום מופיע לו הכאב ואתם צריכים להתמודד איתו. וזה באמת כואב. לפעמים, הכאב מלווה אותנו תקופה קצרה, ימים בודדים, ולפעמים הוא כרוני, כזה שלא מרפה. בכל מקרה, לכל כאב יש כתובת, כלומר איבר שמרגיש את הסבל והייסורים.

מה אומרים הכאבים באיברי הגוף שלנו? טיפים ועצות מרבי נחמן מברסלב.

הראש – כאב הראש בא למרמז על כך שהאדם מעז פניו כנגד זרעו של דוד המלך (ספר המידות, עזות ב). וידוע שרבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש זי”ע ונינו רבי נחמן מברסלב היו מזרע דוד המלך – לכן אסור לחלוק עליהם ועל תלמידיהם.

הראש מרמז על ראש בני ישראל – שהוא הצדיק. מי שסובל מכאבי ראש צריך לעשות תשובה על המחלוקת שיש לו על הצדיק, או אם דיבר על צדיקי האמת רע.

הראש מרמז על התפילין של ראש שייתכן כי הן פסולות, וכל שכן אם לא מניח אותן בכלל.

אוזניים – האוזניים מרמזות לאדם על אמונת חכמים. אם אדם סובל מכאבים באוזן הימנית, זה מרמז שלא שומע לחכמים במה שציוו להטות כלפי חסד, כגון להיות בשמחה ולדון לכף זכות וכן הלאה. אם כואב לו באוזן השמאלית, זה מרמז על כך שמקשה עורפו ולא מתבטל לצדיקים וחכמים בגדרים ששמו.

טיפ: ללמוד בבוקר מוקדם – מסוגל לחוש השמיעה (רבי נחמן, ספר המידות, לימוד ס”ח).

עיניים – עיניים מרמזות על חמדה, שאדם חומד את מה שאינו שלו, וידוע שכל חמדה מתחילה בעיניים. וגם, כאבים בעיניים מרמזים על שמירת העיניים, שלא תהיה לו עין צרה ורעה.

מי שיש לו כאב עיניים או כאב מעיים – בידוע שדינים שורים עליו (שם, המתקת דין י”ד). וגם, הגניבה מזיקה לעיניים (שם, גניבה וגזילה ד).

הכעס מזיק להראות (שם, כעס מ”ב).
קידוש החודש מסוגל לרפאות חלושי הראות (שם, ראיה ח”ב, ג).
על ידי שבועה בא כאב עיניים (שם, ראיה ח”ב, ה).
הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיניים (שם, ראיה י).

אף – האף מרמז על מידת הכעס, כמו שכתוב “ויחר אפו”. הוא גם מרמז על יראת שמים, כמו שכתוב “והריחו ביראת השם”. והוא גם מרמז על תאוות ניאוף, כמו שאמרו חז”ל “לא תנאף – לא תהנה אף”.

פה – הפה, בעיקרו, מעיד על הדיבור של האדם. לכן, מי שדובר רע על ישראל לסוף שיחלה על פיו (שם, לשון הרע ה). והכועס על עני מכובד, כאילו הקניט את השם יתברך, גם נתאלם ונעשה מצורע (שם, כעס כ”ט, ל, ל”א).

לשון – חולי בלשון מסמל על כך שאדם דובר לשון הרע, רכילות, מנבל את פיו ואומר דברים בטלים.

שיניים – בראש ובראשונה, כאב שיניים בא לרמז לאדם שהוא לא מספיק מחייך!

כאב שיניים בא לאדם על ידי אכזריות לבעלי חיים (שם, רחמנות ח”ב, ב). וגם, כאב שיניים מרמז על רשעות, כמו שכתוב “שיני רשעים שברת”, ועיקר הרשעות היא המחלוקת על הצדיקים.

צוואר – סגולה לחולי הצוואר: שיבכה על חורבן בית המקדש (שם, סגולה ט).

גרון – הגרון מרמז לאדם שהוא לא שר מספיק לבורא עולם, כמו שכתוב: “כבד את השם מהונך” ואמרו חז”ל: “מגרונך – תשיר להשם”.

ידיים – הידיים הן כנגד האמונה, כמו שכתוב: “ויהי ידיו אמונה”, לכן אם יש לאדם בעיה או כאבים ביד ימין – זה מראה על פגם באמונה שלו במידת החסד ובטוב של הבורא, שלא מאמין שהבורא רחמן ושהכל לטובה. וכאבים ביד שמאל זה בגלל שפוגם בצד היראה, או שמטה לדין יותר מדי.

יד שמאל היא כנגד תפילין של יד לכן יש לבדוק את התפילין של יד, וכל שכן מי שלא מניח כלל – יעשה תשובה ויתחיל להניח תפילין.

ידיים מרמזות על נתינת צדקה.

ידיים מרמזות על כך שהאדם חושב שיש לו כוח משלו והולך עם “כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה”.

ידיים מרמזות גם על אדם שמרים ידיו ומכה את הזולת.

כתפיים – כל מה שנאמר בו ‘תיכף’ מרמזים לו בכתפיו, כמובא במעשה מהאריז”ל הקדוש, שפעם אחת כאבה לתלמידו החשוב רבי חיים ויטאל זצ”ל הכתף, על כך אמר לו האר”י: שהוא סובל מכיוון שפגם בהלכה ‘תיכף לנטילה ברכה’, שלא הזדרז לברך מיד אחרי ‘מים אחרונים’.

גב – הגב מרמז על גאווה. לכן, מי שסובל מכאבי גב טוב שילמד את מעשה ו’ מסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב “מעשה מעניו”.

הגב מרמז על שלא משתחווה כראוי בתפילה ‘שמונה עשרה’, כפי שנפסק בשולחן ערוך, לכפוף עד שיתפקקו כל חוליות גבו.

חזה (ריאות, נשימה) – בריאה יש חמש אונות, והיא כנגד חמישה חומשי תורה. לכן, מי שסובל בריאות, כגון אסטמה, מצוקת נשימה וכדומה, יבדוק עצמו אם הוא משלים פרשיותיו עם הציבור – שניים מקרא ואחד תרגום, כמובא בשולחן ערוך.

על ידי גניבת הדעת, חלילה, בא חולי הריאה והחזה (שם, גניבה וגזילה ח”ב, א).

נוצה של עופות הבר היא סגולה לחולי הריאה, גם מסוגלת לחזק את הרוח חיים (שם, סגולה ח”ב א).

לב – הלב הוא האיבר המשפיע לכל הגוף והוא מרמז לאדם שצריך בתפילתו להשפיע לכל העולמות, ובפרט להתפלל על עם ישראל, ולא להתפלל רק על עצמו.

על ידי חנופה בא כאב לב (שם, חנופה ה). על ידי יגון בא כאב לב (שם, עצבות כ”ד).

תיקון הכללי הוא סגולה לחולי הלב, מכיוון שהוא מתקן את העשרה מיני נגינה שמהם החיות של העשרה מיני דופק שיש באדם, והכל תלוי בלב.

הלב מרמז על עבודת התפילה.

הלב הוא הצייר של כל המידות, לכן הוא מרמז על כל המידות המקולקלות, כגון כעס, עצבות, שנאה, קנאה ועוד.

הלב הוא כנגד תפילין של יד.

כבד – הכבד הוא כולו דם והוא מרמז על פגם בטהרת המשפחה (נידה).

הכבד כועס – מרמז על כעס.

כליות – סגולה לרפואת הכליות: ללמוד את תורה ז’ שבליקוטי מוהר”ן, ולומר תפילה ז’ מליקוטי תפילות.

הכליות יועצות – פגם בשמירת המצוות והעצות של הצדיקים.

קיבה – בעיות בקיבה מרמזות על אכילת מאכלים לא כשרים, או על תאוות אכילה וכל מה ששייך לאכילה.

אולקוס וכל מיני בעיות בקיבה נגרמות בגלל כעס ורגשות מודחקים.

מעיים – המעיים מרמזים על מידת הרחמנות, כמו שכתוב: “על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאום ה'” (ירמיהו ל”א).

רפואה למעיים – לימוד התורה בשמחה, כמו שצדיקים היו אומרים כשהיו שמחים כשכיוונו להלכה: ‘שישו בני מעיי’.

מי שיש לו כאב במעיים בידוע שדינים שורים עליו (ספר המידות, המתקת דין י”ד).

ברכיים – ברכיים מרמזות על שהאדם הולך בדרך לא טובה, כמו שנאמר “ברכיים כושלות”.

רגליים – מי שרגיל לבשר בשורות טובות על ידי זה לא יכאבו לו רגליו (שם, בשורה ח”ב א).

רגליים – זה הממון, כמו שכתוב בפרשת עקב: “ואת כל היקום אשר ברגליהם”, ודרשו חז”ל: זהו ממונו של האדם שמעמיד אותו על רגליו. לכן זה מרמז על בעיות של ממון, כגון גזל, מרמה, קמצנות, או שלא נוהג באחריות עם ממונו.

רגליים זה גם לשון הרע, כמו שכתוב “לא רגל על לשונו” (תהלים ט”ו).

רגליים זה בחינת הדרך של תודה והלכה, כמובא בליקוטי מוהר”ן (ח”ב תורה ב), ומי שפוגם בהודאה ובלימוד הלכה מרמזים לו ברגליו.

מחלות עור – המחזיק במחלוקת, עובר בלאו וראוי להצטרע (ספר המידות, מריבה צ”ג).

על ידי לשון הרע נגעים באים עליו, ומגדיל עוונות עד לשמים (שם, לשון הרע י”ט).

עצמות – על ידי קנאה עצמותיו מרקיבין (שם, קנאה ו).

חולשה – העוון מכחיש כוחו של אדם (שם, תשובה כ). על ידי קנאה בא תשישות הכוח (שם, ט). דאגה וטרדה על מזונותיו מכחישים כוחו של אדם (שם, ממון ס). על ידי כעס בשרו נכחש (שם, כעס ט”ז). מי שפוגע בכבודם של צדיקים על ידי זה נופל לחולשה (שם, כבוד ו). על ידי עצבות, אדם נחלש (שם, עצבות ח).

ובכלל, אם אדם רוצה להיות בריא, הן בגופו והן בנפשו – שיקיים את העצה הכי חשובה של רבי נחמן: מצווה גדולה להיות תמיד בשמחה! והשמחה היא הרפואה לכל המחלות, מכיוון שהעצבות וקלקול השמחה מביאים את כל החולאים על האדם!

קיץ בריא ושמח!

כתבו לנו מה דעתכם!

1. אודט

כ"ג ניסן התשע"ה

4/12/2015

להבין סיבת כאב הגרון הכרוני שיש לי

עזר לי מאד מאד תודה

2. אודט

כ"ג ניסן התשע"ה

4/12/2015

עזר לי מאד מאד תודה

3. מור

כ"ה תשרי התשע"ה

10/19/2014

כיס המרה שלום כבוד הרב אני מתחזקת ברוך השם וקוראת את הספר המדהים שלך "בגן האמונה" ..קראתי באחד הפרקים שכאבים שונים ומחלות הן כנגד מצוות עשה ולא תעשה..אני סובלת מאבנים בכיס המרה וצריכה לעבור ניתוח שאני דוחה אותו כל הזמן..כיצד אוכל לגלות באיזו מצווה פגמתי ? על מנת שאוכל לעשות עליה תשובה ??

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה