הרב מיכאל דהאן זצ"ל

הרב מיכאל דהאן זצ”ל

5 פוסטים

מנקים, לא רק בחוץ

כולנו עוסקים בניקיונות והעובדה הזאת צריכה לחבר אותנו למישורים הפנימיים של הניקיונות, למישורים הרוחניים של הניקיונות, שהרי כל מה שיש בעולם הגשמי זה רק משל לעולם העיקרי...

תרופת החיים

נכון שקשה לאדם לצאת מההרגלים שלו, מדפוסי המחשבה הקבועים שלו, אבל כל מי שקיבל על עצמו את התרופה הזאת, גילה ששכרו גדול עד מאד!