יונתן בן עוזיאל – התנא של הזיווגים

עצרו שוב. רבי יונתן לומד תורה ומלאכים שומעים ומאזינים לו. "אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.."

2 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 06.06.23

רבי יונתן בן עוזיאל

ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: “מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם?!”. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: “אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל”. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים. יצתה בת קול ואמרה לו: “דייך”. מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח (תלמוד בבלי)

רגע.. תחשבו ותנסו לעקל את הסיטואציה. זה לא ששוטר תופס אותך ונותן לך רפורט עצבני וזה לא קנס ענקי שאתה מקבל בדואר בגלל שחצית באדום. זה אשכרה קול מהשמיים שאומרת לך באיזה זכות עשית את מה שעשית??! בום. איזה פחד פחדים.. הלב נופל, ממש להתעלף. תודו שזה מבעית.

עונה בתגובה רבי יונתן שעשה את כל מה שעשה לשם שמיים! תירגם את הנביאים בלשון מילולית ובתוספת הסברים וחידושים. איזה אומץ וחוכמה. איזו עזות דה קדושה של איש אלוקים! עונה לו הבת קול ואומרת די. גילית מספיק. אין אישור משמיים להמשיך ולגלות קץ הגלות וביאת המשיח. סודות שעדיין לא הגיע זמנם להתגלות.

מתוך הדו שיח של רבי יונתן עם בת הקול ניתן להבין את משמעות ועומק קדושתו, חוכמתו והדרו כאיש קדוש. כשהיה יונתן בן עוזיאל יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפרח מעליו באותה שעה מיד היה נשרף, וזאת משום שמלאכי השרת היו מתקבצים סביבו לשמוע את לימודו, ולא יכלו העופות לעבור באש המלאכים.

עצרו שוב. רבי יונתן לומד תורה ומלאכים שומעים ומאזינים לו. גדולתו הייתה כה רבה ועצומה, עד שעליו נאמר : “אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף..”

“תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל…התנא יונתן בן עוזיאל היה גדול תלמידי הלל הזקן, ומגודל קדושתו ועמקותו האדירה בתורה, היה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו.

יש אומרים שיונתן בן עוזיאל למד תורה בשמחה כה גדולה, ששמחה זו דמתה לשמחה שהייתה במעמד הר סיני שניתנה התורה באש, ומאש זו נשרפו העופות.

רבי יונתן חי בסוף ימי בית שני לפני החורבן. תנא בדור הראשון לתנאים. יום פטירת הצדיק כ”ו בסיוון , קיים המנהג בתפוצות ישראל לעלות לציונו הקדוש משך כל ימות השנה למציאת זיווג ולהיפקד בזרע קודש (יש הטוענים שהיה רווק, או נשוי אך חשוך ילידם). זכות הצדיק תהיה מגינה עלינו.

מנהג יפה ומכובד: להדליק נר לעילוי נשמת הצדיק, לשים כמה אגורות לפרוטה, לקרא התיקון הכללי , וגם להתכבד במאכל /ואו משתה ולומר שזה לעילוי נשמתו. האמינו לי, בלב מלא ושלם אני אומרת לכם, הצדיק לא נשאר  חייב.. כך שהמתנה היא כולה שלכם!

תפילה הנאמרת בקבר יונתן בן עוזיאל :

“לפי כל הסימנים שנתת אנחנו רואים שהגיע עת גאולת ישראל, ולכן מבקשים ומתחננים אנחנו לפנייך שתתפלל לפני אבינו שבשמיים שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בקרוב, בנחת ולא בצער, ובזכותך ה’ ימלא כל משאלות לבנו לטובה לעבודתו יתברך, וכל בחור מישראל ימצא את בת זוגו ויתחתן, ומי שחשוך בנים ייתן לו ה’ בנים, והבריאים מעמו ישראל יתמיד בריאותם, והחולים מעמו ישראל ירפאם רפואה שלמה, ויקוים בהם מקרא שכתוב : “ובלע דברו וירפאם וימלט משחיתותם” : ובלע המוות לנצח, הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טלך, וארץ רפאים תפיל:

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה