יז תמוז

י"ז בתמוז הוא תקופת אבל לאומי, שמיגעה לשיאה ביום ט' באב שבו נחרב בפועל בית מקדשנו, שיבנה במהרה בימנו עכשיו, ונזכה בביאת משיח צדקנו באהבה אמן.

1 דק' קריאה
יז תמוז

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 17.07.22

י”ז בתמוז

תענית י”ז תמוז נקבעה בשל חמישה אסונות גדולים שאירעו בהיסטוריה היהודית:

  1. נשברו לוחות הברית הראשונים. משה רבנו עליו השלום שבר את לוחות הברית הראשונים אשר קבל מאת הקדוש ברוך הוא כשאר היה בשמיים. הלוחות נשברו בעקבות מעשה העגל, הקדושה לא יכלה לסבול את הטומאה הנוראית שהחלה להתפשט בעולם, ועם ישראל כבר לא היה ראוי עוד לאותם הלוחות. מעשה העגל המית חורבן לדיראון עולם עד ביאת משיח.

  1. בטל קורבן התמיד בבית המקדש הראשון. הקרבת הקורבן היה מכפר על עוונות וחטאים של עם ישראל. משבטל , לא היה מה שיעמוד לכפר על חטאתם וזה כבר מגביר את מידת הדין. 

  1. חומות ירושלים נפרצו ועוכרי ישראל נכנסו לעיר

  1. התורה נשרפה על ידי המצביא הרומי אפוסטומוס ימח”ש

  1. העמידו פסל בבית המקדש, שהוא צלם של עבודה זרה

חורבן. חורבן העולם!

תענית י”ז בתמוז היא הראשונה מבין ארבע התעניות, שמוזכרת ע”י הנביאים. מטרת הצום היא לעורר את תחושת האובדן על חורבן בית המקדש והגלות שבאה בעקבותיו

יהודים לעולם אינם שוכחים את המוסרת שלהם וגם לא את העבר על כל דורותיו. תפארת עוזנו היא השושלת המפוארת עוד מימי אבותינו ואמותינו הקדושים שמשתמרת לאורך דורות כבר אלפי שנים!

י”ז בתמוז הוא היום שפותח את שלושת השבועות – תקופת אבל לאומי, שמיגעה לשיאה ביום ט’ באב שבו נחרב בפועל בית מקדשנו, שיבנה במהרה בימנו עכשיו, ונזכה בביאת משיח צדקנו באהבה , ברחמים וללא ייסורים. אמן

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה