זהו חורבן העולם!

כאשר באי העולם מתנהגים לא כסדר, בלשון המעטה, הם גורמים להרס וחורבן העולם. כמו בכל מד מדידה יש גבול. גם לעולם הזה יש גבול שהרי הגדישו את השאה.

4 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 29.07.20

כאשר באי העולם מתנהגים לא כסדר, בלשון המעטה, הם גורמים להרס וחורבן העולם. כמו בכל מד מדידה יש גבול. גם לעולם הזה יש גבול שהרי הגדישו את השאה. גבירותי ורבותיי, גם עכשיו אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל הגבול העליון שממנו מגיעים לנקודת אל חזור.

הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב עם ברואיו. כדי שתתגלה מלכותו בעולם. כדי שהיהודים יזכו לעשות מצוות וחסדים ולא לקבל לחם בושה. כדי שעם ישראל יזכו ליישם את המצוות הכתובות בתורה והיא תהיה להם כדרך חיים. לשם יתברך הייתה מטרה ותכלית מאד ברורה כשברא את העולם, "עולם חסד יבנה".

השם נתן קרדיט לבני האדם באומרו אליהם "תן דעתך שלא תחריב עולמי". כלומר נתנה אפשרות הבחירה במעשיי האדם תחת ציווי ואזהרה ברורים לא להחריב את העולם של השם!  והסבר נוסף, שהמעשים של בני האדם עצמם, הם אלו שיבנו או יחריבו את העולם הזה.

בספר בראשית כתוב "ותמלא הארץ חמס" (ו', פסוק י"א) שבו מידת הדין מקטרגת ומבקשת לתבוע את דינה בעקבות מעשיהם המאוסים והבלתי נתפסים של בני האדם. לאחר מכן מגיעה מהפכת סדום ועמורה "וחטאתם כי כבדה מאוד" (י"ח, פסוק כ') שבו אנשים השחיתו את העולם במעשיהם, בהתנהגותם ובמעלליהם שבאה ברשעות שאין לה גבול.

אומר הרב יעקב עדס משפט מצמרר, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יבוא עוד מבול לעולם, ואין צורך גם בפצצת אטום שהיא נשק להשמדה המונית. מספיק שהקדוש ברוך הוא מפסיק להחיות את העולם – ובאותו הרגע אין עולם.

אתם קולטים את משמעות המשפט..??? כלומר לא צריך מלחמות עם טילים ופצצות גרעיניות אלא מספיק שהשם מפסיק להחיות את העולם ואין עולם לכל המשתמע מכך!!

כולנו ללא יוצא מן הכלל רואים איך העולם צועד לכיוון של הרס חורבן ואבדון

שיא השיאים בא לידי ביטוי בהתרסה של בני אדם המושחתים כנגד לא רק הדת היהודית מייצגיה וכל הרפרטואר האצילי והמכובד הנלווה לה, אלא העומד בראשה ובראש כל העולם כולו, הרי הוא כבוד בורא העולם, מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו.

הנשמע והנראה כדבר הזה שאנשים יוצאים בראש חוצות כנגד מלך מלכי המלכים??

אנשים בריש גלי, בחוצפה עזה שאין שני לה, בעזות של הסיטרא אחרא הלוא היא ממלכת הרשעה, הזדון וכל הרוע של השטן בעצמו, והם מהווים שליחים של הסתה הכפשה שקר, רמאיות, בדיות, כזבים, טומאה ושטנה בדרכי השם יתברך, במלכותו, בצדיקי האמת שהיו ועדיין, וכפירה שלמה בכל היהדות כולה!

איני צופה בטלוויזיה. ברוך השם, מאז ומתמיד עוד בהיותי חילונית למהדרין טלוויזיה ותכניה לא עניינו אותי בכלל. זה נראה לי מיותר וחסר טעם לשבת מול קופסא ולהעביר סתם ככה את הזמן. בטח שלא לצפות בתכנים תת רמה שמבזים את המין האנושי ללא קשר לדת, אלא לכבוד עצמי של בן אדם מתוקף היותו ייצור משכיל בעל יכולת בחירה וסינון.

הגענו למצב שבו אנשים חצו כל גבול. אבדו הכרה מבלי רצון לסנן עבורם מה מותר ומה אסור בתכלית האיסור! אנשים משועממים, נטולי כל אינטליגנציה ודעת אנושית מינימלית מעיזים לצחוק ולהלעיז על התורה הקדושה, על צדיקי האמת שכוללים את כול מורשת ישראל ודת ישראל לדורותיה ובראשם כבוד בורא העולם!

הגיע שקר עד נפש! לא ייתכן שאנשים דלוחים יעזו לדבר בגנות הקדוש ברוך הוא וצדיקיו ואנחנו נשב בשקט מבלי לפצות פה. הרב זמיר כהן בשבוע שעבר הוציא סרטון שבו הוא מפרט איך וכיצד שחקנים, במאים, תסריטאים צוחקים על משה רבנו, אסתר המלכה, יוסף הצדיק ושאר שועי עולם וגם על הקדוש ברוך הוא. איך עושים אלק קומדיה מצחיקה משעשעת ומבדרת שכולה תת רמה, המיץ של הזבל האנושי, תת רמה במלוא מובן המילה!  

אשאל אתכם שאלה, עם יד על הלב, אם היה מדובר באפיפיור האם הכנסייה הייתה מרשה לצחוק עליהם? האם הנצרות הייתה יושבת בחיבוק ידיים על אותם פוחזים שרק הולכים ומתגברים או עוצרות וגודעת אותם באיבם?

אם היה מדובר בקאדי האסלאם הפנאטי היה יושב על זה בשקט? היו בו ברגע טובחים ורוצחים את כל מי שרק היה מעז להרים את ראשו.

האם זה נקרא דמוקרטיה לצחוק על כבוד השם יתברך ועל משה רבנו? האם זה נקרא חופש הדיבור והתקשורת? או שזה נקרא חולי נפש לכל דבר ועניין תוך ביזוי יסודות ומהות הדת תוך ניתנת יד חופשית לשטן וחילותיו אשר הם מייצגים את ההיפוך של הקדושה והיהדות.

אם כך למה ומדוע היהדות תמיד נחשבת כדת מסכנה עלובה שצריך להתבייש בה? להחביא אותה? לפחד לדבר עליה בריש גלי? להשמיע ולהראות אותה? להעז בכלל לצחוק על פארם והדרם של ישראל? על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו??

הרי כל העולם כולו מתקיים בזכות ובגלל עם ישראל והתורה הקדושה. אם אין לימודי תורה וצדיקים אין זכות קיום לעולם כולו!

זוהי מלחמה של הטמאים, הפוחזים, השקרנים העלובים כנגד בורא העולם ומייצגיו בין אם זו תורתנו הקדושה, ספרים קדושים, אבותינו ואמותינו הקדושים, צדיקי האמת לכל הדורות וגם כיום, השבת הקדושה, הצניעות, הטהרה, הכשרות, הרבנות הכלל! כל מה שמייצגת דת היהדות שברא קבע וטבע אותה בורא העולם בכבודו ובעצמו, ודרש שננהג לפי תכתביו, כי אין מה לעשות, בין אם תרצו ובין אם לא – הוא הבורא. הוא המנהיג. הוא הקובע והוא גם המחליט הבלעדי! 

זוהי מלחמת גוג ומגוג בהתגלמותה ששיאה מגיע בכך שאנשים אבדו את הדעת וצלם האנוש ממזמן. שאנשים יוצאים כנגד מי שברא את העולם ומחריבים אותו במעשיהם הנפשעים, במעלליהם הרעים, בתאוות השטניות שבהם ובכך גם מקלקלים את הדור הבא שאינו יודע מי זה הקדוש ברוך הוא , התורה הקדושה וצדיקיו ומקבל רושם מוטעה שקרי ופסול.

זהו חורבן עולם. זוהי הגלות בעצמה.

מחר ערב ט' באב לא נוכל להגיע אל הכותל. לא נוכל לעמוד כחיילים בצבא השם , כי הכותל סגור ומסוגר. לא בגלל הקורונה אלא בגלל אותם אלו שמחריבים עולם! כי עוונותיהם עד השמיים!

בא' בתשרי נצטרך לעמוד כולנו אצל רבנו הקדוש באומן , לקרא את התיקון הכללי לשים פרוטה לצדקה ולערוך וידוי וחשבון נפש. השטן וחילותיו עושה הכל כדי למנוע את ההגעה לרבי נחמן כי יודע גם יודע את מה שרבים לא יודעים, שמי שבא ניצול. ניצול מחבלי משיח וניצול ממלחמת גוג ומגוג. ניצול כי הוא תחת חסותו של גדולי עולם שבניהם רבי נחמן.

העולם מגיע אל קיצו. אנשים תתעוררו רגע לפני שיהיה מאוחר.

מי להשם אליי!  

לכן אבקשכם קוראים יקרים, יהודים אחים ואחיות שלי, כל מי שהמאמר הזה נגע בליבו, כל מי שזה צבט לו בנשמה, כל מי שמרגיש כמוני, שזה החורבן וההרס – אני מבקשת כאות מחאה אנא הפיצו את המאמר הזה בכל הארץ והעולם כולו שיגיע לכל יהודי ולכל מי שכבוד שמיים נוגע לליבו, והוא חפץ להמליך את השם יתברך ולסלק את מלכות הרשעה שתבער מן העולם. אמן כן יהי רצון!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה