הכול במחיר אחד

כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים להתקדם בחיים ולהתחזק במשהו לכבוד השנה החדשה, משהו שיפתח לנו שערים בעבודת ה' ויאיר לנו את החיים, משהו שיכריע אותנו לכף זכות.

7 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 07.09.20

כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים להתקדם בחיים ולהתחזק במשהו לכבוד השנה החדשה, משהו שיזכה אותנו בדין, משהו שיפתח לנו שערים בעבודת ה' ויאיר לנו את החיים, משהו שבאמת יכריע אותנו לכף זכות. הרבה פעמים בן אדם שואל את עצמו מה הדבר הראשון?

 

 מה הדבר הכי חשוב עבורי עכשיו? נכון שהכול חשוב, ונכון שכל התחזקות וכל נקודה טובה יש לה ערך אינסופי, אבל בכל זאת, למדנו בגמרא שחכמים חיפשו מהן המצוות שעל ידן אפשר להגיע לקיום כל התורה כולה, והם לימדו אותנו שיש מצוות שהן שער לכל קיום התורה. יש מתחזקים בחסד, יש מתחזקים בלימוד, יש מתחזקים בתפילות ואמירת תהלים,

 

יש מתחזקים בשמחה – וצריכים להתחזק בכול. אבל יש מצווה ועבודה שהיא כוללת הכול, היא השיא של החסד והיא השיא של האמונה, והיא התכלית של כל לימוד התורה ובלעדיה אין שום שמחה. וזו עבודה שרק מרוויחים ממנה, זוכים לחיים יפים ומתוקים בעולם הזה ולהצלחה בכל העניינים, וגם נפתח לאדם אור רוחני ומתיקות בתורה ובתפילה וגם זוכים על ידה ביום הדין.

 

מהי העבודה והמצווה הזו?

 

הגמרא אומרת: 'כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה'. בלי אישה אין לך תורה, בלי אישה אין לך שמחה, אין לך טוב בחיים. אבל צריכים לדעת שלא כל אדם נשוי זה נקרא שיש לו אישה, כי מה נקרא שיש לך אישה? זה רק אישה שאתה מחובר איתה ומאיר בה ומכבד אותה ואתה רגיש לכל הצרכים שלה ומקיים את מה שהתחייבת לה בכתובה. אם אתה נשוי אבל אין לך שום קשר וחיבור עם אשתך אז המצב שלך יותר גרוע מרווק שאין לו אישה בכלל, כי אשתך ממורמרת, אין לה חיי נישואים,

 

אין לה בעל, כי לא אכפת לך ממנה, מה שאכפת לך זה רק הקריירה שלך והעניינים שלך, והיא בשבילך עוד טרדה ומטלה ואתה משתדל 'לזרוק לה עצם' פה ושם כדי שלא תפריע לך בחיים. וכל עוד שהיא שותקת ולא מפריעה לך אתה חושב שאתה הבעל המושלם. אבל אתה רחוק מלהיות הבעל המושלם, כי הבעל המושלם אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו,

 

הוא מקיים בה ואהבת לרעך כמוך, הצרכים שלה זה כמו הצרכים של עצמו, הרגשות שלה חשובים לו כמו הרגשות של עצמו, רק זו אישה מאושרת באמת שיש לה בעל באמת, ורק אז הוא זוכה לשלמות, כי אדם בלא אישה זה רק חצי בן אדם ומי שאין לו שלום אמתי ומושלם עם אשתו הוא גם רק חצי בן אדם. כתוב 'בצלם אלוקים עשה את האדם', ואדם זה רק זכר ונקבה: 'זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם', יוצא שמי שלא מחובר עם אשתו אין לו צלם אלוקים.

 

ולא רק שהוא רחוק מהשלימות בתכלית הריחוק, אלא עוד יש עליו קטרוגים בלי סוף, כי האישה מקפידה עליו יומם ולילה. גם אם היא לא אומרת לו כלום, אבל היא חיה בהרגשה רעה. זו הרגשה נוראה של בדידות שיש לאישה שהיא מרגישה שבפנימיות שלו הוא לא מחובר אליה באמת, וגם אם הוא מדבר אתה יפה ומתייחס אליה וקונה לה, לא יעזור כלום והיא תמיד תרגיש שבפיו ובשפתיו הוא מכבד אבל הלב שלו רחוק ממנה. אי אפשר להבין איזו הרגשה נוראה זו לאישה. ולכן זה יותר גרוע מרווק, כי כל הצער שיש לה בחיים זה קטרוג גדול מאוד על האדם ואדם כזה נכנס ליום הדין עם קטרוג ולא יעזור לו כלום, כי זה 'בין אדם לחברו' ועל עניינים שבין אדם לחברו שום דבר לא יעזור עד שיפייס את חברו.

 

כשאדם מגיע לראש השנה במצב כזה, הוא יכול לפשפש במעשיו ולחשוב: 'הנה השנה עברה עליי בסדר גמור בתחום השלום בית, אין לי מה להשתפר, הכול טוב אצלי', והוא לא רואה את האמת שזה רחוק מלהיות נכון.

האמת היא שאם אתה רוצה להתחזק במשהו משמעותי, דבר שיזכה אותך באמת לפני יום הדין וייתן לך חומה וברכה וקשר עם תורה ועם כל הטוב שבחיים, תתחיל לעבוד על שלום בית אמתי. וקודם כול אתה תאכל את הפירות כבר בעולם הזה כי ההרגשה של הנועם והקדושה שיש בחיי זוגיות בריאים ומושלמים היא הרגשה שאין כדוגמתה. הגמרא אומרת שהשכינה ביניהם! יש לך יותר מזה? הקב"ה חי איתך מתהלך בתוך ביתך, הכול מאיר לך הפרנסה בקלות וכו'. כשיש לך אהבה אמתית, יש לך אדם אחד בעולם שבו אתה מקיים את הכלל הגדול בתורה "ואהבת לרעך כמוך", יש לך קשר עם קיום התורה, כי את המצווה הזאת אפשר לקיים בשלימות רק עם האישה, ואם תקיים את זה עם חברים שלך ולא עם האישה אז אתה מסכן גדול מאוד ואתה חי בשקר מוחלט. וכן כשיש לך שלום בית אמתי אתה מקיים את המצווה הראשונה בתורה 'פרו ורבו' כי לא העיקר להוליד ילדים אלא העיקר הוא ש'יוכשרו הוולדות' שהילדים שנוליד יהיו מוצלחים ולא יהיו נכים בנפש, וזה ייתכן רק כאשר האישה שמחה בשלמות כמו שמסביר ספר החינוך את המצווה 'ושימח את אשתו'. אם אין שלום מושלם בבית, 'שנינו ביחד וכל אחד לחוד' הילדים שגדלים בבית הזה אומללים מאוד!

 

 

אם אתה מחפש להתחזק בדבר משמעותי שיש בו הכול תתחזק בשלום בית, ואתה כבר לא צריך להתפלל על כלום, הילדים שלך יהיו בריאים בנפש ויצליחו בחיים בלי שתדבר אתם, הגמרא מבטיחה לך ברכה ושמירה ותורה וכל טוב; ואם לא תתחזק בזה לא יעזור לך כלום כי השלום הוא הכלי שמחזיק את כל הברכות, וכל ההשפעות שתקבל – אם אין לך שלום הכול הולך לאיבוד.

 

 

לכן ר' נחמן מלמד אותנו שההכנה העיקרית לראש השנה היא לזכות לשלום בית! שהרי ההכנה לראש השנה היא חודש אלול ור' נחמן מברסלב אומר שכל כוונות אלול הן שהאדם יאיר לאשתו, לזיווג שלו, מאתיים עשרים וארבע אורות. שהאישה שלו תהיה שמחה ומאושרת, מלאה רצון, 'תֹאבֶה האישה'. כל העבודה היא לזכות לתיקון הברית, כל מה שנוסעים לאומן זה בשביל תיקון הברית. כל פגם הברית הוא שאדם רואה רק את עצמו, הוא אנוכי, לא אכפת לו מכלום רק מעצמו, וכל תיקון הברית הוא שאדם מתחיל להתחשב בשני, לתת לשני שלא על מנת לקבל, להאיר בשני, וקודם כול להאיר לאישה. רק כשמתחילים לרצות לתת באמת לאישה, רק אז מתחילים להרגיש איזשהו קשר עם תיקון הברית.

 

איך זוכים לשלום בית?

כבר שנים אני מדבר על נושא שלום הבית וזכיתי לראות פירות נפלאים של בתים מוצלחים וטובים. אבל לא פעם אני גם נתקל בזוגות שלא מצליחים ואני מתפלל לה' הרבה שיאיר את עיני שאזכה להבין מה חסר להם. וה' האיר את עיני לזכות להבין נקודה יסודית בכל הגישה למושג 'שלום בית'. זכיתי להבין שישנה טעות רווחת חמורה מאוד בהבנה של המושג 'שלום בית'.

 

 

הרבה פעמים אדם חושב ששלום בית זה רק דבר טוב, כי יותר נוח לו להתעסק בעניינים שלו כאשר אשתו לא מתלוננת, או שהוא חושב שהיא מסכנה שצריכה תשומת לב ויחס והוא 'מקריב' מעצמו ועושה לה טובה בזה שהוא מתייחס אליה ועוזר לה וכו', או שהוא חושב שאשתו היא מן מטרד שכזה המפריע לו לעסוק בתפקיד האמתי שלו לכן שלום בית זה תנאי לכך שאשתו לא תפריע לו להתקדם בחיים ולכן הוא צריך לגרום לכך שתהיה מרוצה ולא תפריע לו. יש לו הרגשה שבכל דבר שהוא עושה הוא צריך להילחם איתה או 'להסתדר' איתה, ולפעמים הכי נוח לו לשקר קצת או להעלים ממנה דברים. הבעל והאישה מתנהלים כמו שני אנשים שונים ואפילו כמו שני יריבים ואויבים וכל החיים שלהם הם במין מאבק כוחות שכזה.

 

 

ואני רוצה בסייעתא דשמיא לעקור ולקעקע את התפיסה המעוותת הזאת. זה שקר גמור. חשוב לי להבהיר את זה בצורה הברורה ביותר: אתה לא עושה טובה לאף אחד ולא מוותר לאף אחד, אתה לא 'מסתדר' עם האישה ואתה לא שואף להגיע להפסקת אש, אלא האמת היא שהשלימות שלך והייעוד שלך והעבודה העיקרית של החיים שלך היא להתחבר עם אשתך ולהיות איתה אחד ממש, שכל רגש יהיה משותף לשניכם בשווה, כל כאב שלה יכאב לך בדיוק כמו שכואב לה, ה' ברא אותך חסר ופגום כדי שתישא אישה ועל ידי שתתחבר איתה ותהיה איתה באהבה מושלמת אתה תזכה להשלים את עצמך. זאת אומרת שאתה לא עושה טובה לאף אחד, אלא אתה עושה את העבודה האמתית שלשמה נשלחת לעולם הזה. על האישה אין שום חיוב להתחתן, רק על הבעל, כי זו בדיוק השלימות של האדם, שיישא אישה ויחזיר את העצם שנחסרה מעצמיו, והם יהיו ביחד באהבה מושלמת.

 

 

כל הבעלים שבאים להתלונן ואומרים לי שהאישה שלהם לא מרוצה והם חושבים עליה שהיא מפונקת או שיש לה מידות רעות ועוד ועוד טענות ומענות בלי סוף – הכול זה שקר מוחלט ונובע מתפיסה עקומה ביותר. האמת היא שאשתך לא מרוצה כי אתה לא מתחבר איתה, וכל התלונות שלה הם איתות משמיים שאתה לא עושה את התפקיד העיקרי שלך. אין לך מה להאשים אותה אלא רק את עצמך שאתה כל כך רחוק מלעשות את רצון ה' שרוצה ממך שתתאחד ותתחבר עם אשתך. לכן צריכים להכניס טוב לראש שזו המצווה העיקרית של החיים של כל אחד! תזכור טוב כל מה שאתה משקיע ומוותר אתה לא עושה כלום בשביל האישה אתה עושה הכול בשביל עצמך כי זו השלימות שלך והעבודה שלך!

 

 

הדבר הראשון הוא להבין שהחיבור המושלם עם האישה זה הדבר החשוב ביותר, זה המקום הראשון, זה לפני הכול בסולם העדיפויות. לכל אחד יש רשימה של יעדים ומטרות להשיג בחיים. אם תשאל אותו 'מה היעדים שלך?' אני לא יודע כמה אנשים ישימו את החיבור עם האישה במקום הראשון. וזו בדיוק הטעות. קודם כול תבין שזו המטרה של החיים שלך בה"א הידיעה ולשם תכוון את כל השאיפות שלך, על זה תעבוד, על זה תתפלל.

 

 

אני לא מקנא במי ששם משהו אחר בראש סדר העדיפויות. אם יש לך משהו אחר בראש סולם העדיפויות – זה אומר שאשתך זה מן דבר כזה שמפריע לך להשיג את הדבר העיקרי, זה לא התכלית שלך, אלא זה המניעה שלך, אז בלית ברירה אתה צריך פה ושם להרגיע אותה, אתה מרגיש שאתה עושה לה טובה בזה שאתה מתייחס אליה מדבר איתה.

 

 

לכן קודם כול תשנה את ההסתכלות שלך, כמו שאומרים 'תחליף סוויטש', תעבוד עם עצמך בהתבודדות יומיומית להגיע לדעת ולהכרה שתעמוד מול עיניך תמיד שהדבר הראשון בחיים שלך הוא להגיע לחיבור עם אשתך. ואז תיגש לאישה כבר עכשיו, בערב ראש השנה, ותבקש סליחה מכל הלב, ולא סתם תבקש סליחה, אלא תפייס אותה עם מילים של אהבה ומילים של רצון שהיא תרגיש שבאמת אכפת לך ממנה. ותגיד הכול באמת, כמו שכתוב בכתובה 'אנא אוקיר ואפלח… בקושטא' – 'בקושטא' פירושו 'באמת', זאת אומרת שאתה התחייבת וחתמת שתכבד ותעבוד ותיתן הכול, והכול יהיה באמת, ולא מן השפה ולחוץ אלא מתוך חיבור פנימי ועמוק.

 

 

ואל תחשוב שתקרא מאמר ותשתנה. אלא אתה חייב להחליט החלטה חזקה לצאת לעבודה יסודית. קודם כול תשנה את הגישה, ומכאן תצא לעבודת הרצון כמו שכתבתי בספרי החדש 'אור חדש' זאת אומרת שתלמד בספר 'בגן השלום' בכל יום ותחדש את עצמך בכל יום בידיעה של חשיבות הנושא, ובידיעה של הרווחים וההפסדים, והעיקר שתקדיש זמן ארוך לתפילה יומיומית שתזכה להתחבר עם אשתך בחיבור שלם, ותבקש מה' שייתן לך רצון חזק ושזה יהיה כל רצונך מהיום והלאה להתחבר עם אשתך.

 

 

צריכים לדעת ששלום בית זה המודד המדויק ביותר לדרגה ולמצב הרוחני של האדם, מודד בלי שום זיופים. ברגע שמשנים את הגישה ומבינים שהאישה היא חלק ממך, נפתרות כל הבעיות כי אדם אוהב את עצמו, אדם לא שונא את הרגליים שלו ולא רב עם הידיים שלו, אדם אוהב את עצמו כמו שהוא, גם אם הוא לא מושלם, והוא סולח לעצמו, לכן ברגע שאדם מתחבר עם אשתו הוא ממילא יאהב אותה ויכבד אותה וישמח בה. ויסלח לה תמיד. כל פירוד של האדם מאשתו מראה לו שהוא טועה בדרכו.

 

 

כשאדם מגיע לראש השנה כאדם שלם שמחובר עם אשתו באמת אין עליו שום דין. יהי רצון שהשנה הבאה עלינו לטובה שנת תשע"ז ת'הא ש'נת ע'ת ז'יווגים וכל עם ישראל יזכו למצוא את הזיווגים שלהם ולהתחבר אליהם באמת ועל ידי זה נזכה לברכה שלימה ולחיבור מושלם עם בורא עולם ונזכה לשנה טובה ומבורכת.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה