דף חדש

יום כיפור הוא יום מתנה לעמ"י, יום כפרה על חטאים עוונות ופשעים, דברים שעשינו ביננו לבין הקב"ה וצריכים כפרה,

1 דק' קריאה

הרבנית מרים ארוש

פורסם בתאריך 08.11.21

יום כיפור הוא יום מתנה לעמ"י,

יום כפרה על חטאים עוונות ופשעים, דברים שעשינו ביננו לבין הקב"ה וצריכים כפרה,

 

יוהכ"פ יום שאסור באכילה ושתיה ונעילת הסנדל,

 

יום קדוש, שמוותרים על אכילה ושתיה וע"י זה זוכים להתעלות רוחנית ולמחיקת עוונות

כמו שכתוב: " כי ביום הזה יכפר עליכם.. לפני ה' תטהרו".

 

זהו יום טהרת הנפש וצריך להודות להק' על שהעניק לנו את היום הזה,

 

בכל שנה ה' מעביר אשמותינו ונכנסים אנו לשנה חדשה נקיה מכל עוונות,

 

היום הזה הוא מתנה נפלאה, וע"י הוידוי שמירת הדינים וקבלה לעתיד , ה' מוותר על כל החטאים, ומוחק לנו אותם ופותח לנו דף חדש.

 

זה דבר נפלא! תטהר לעצמך שהיה מצטבר חוב גדול אצל בורא העולם וע"י יוהכ"פ עושים איתך חשבון שנתי ולא חשבון על כל שנותיך. אתה פשוט סוגר חשבון ביוכ"פ על כל שנה ושנה!

 

אך ישנם עברות שלא מתכפרים עליהם ביום הכפורים, ולכן מעקבים לך את מחיקת העוונות .

 

"בין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו"

 

לכן לפני יוהכ"פ צריך לבקש סליחה ומחילה ממי שפגענו: בעל, ילד, הורה, עובד, מעביד, משפחה

עד שירצה את חברו..

 

מה פירוש?

 

עד שיגיד לו- סלחתי!

 

אין להתבייש לבקש סליחה,

 

סליחה היא מילת קסם,

 

שה' לימד את משה רבנו ואמר לו "סלחתי כדבריך" סליחה מילה שמוחקת עבר מכוער ומתחילה עידן חדש וע"י הסליחה שמבקש מהבורא ומחברו ביוהכ"פ מוחלים לו עוונותיו וזוכה לשנה טובה ומבורכת בכל עיניניו.

 

שנזכה להחתם לשנה טובה ומתוקה!