ברכות בסוד האותיות

רוצים ברכות? בטח, וכמה שרק יותר! אז תתכוננו כי זה מגיע, רוחמה אפרתי מברכת אתכם בים של ברכות מתוקות ונפלאות לפי סדר הא"ב. תדפיסו שיהיה לכם לראש השנה!

8 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 22.09.19

לקראת ראש השנה תש"פ הבאה עלינו לטובה ולברכה, אני רוצה לברך אתכם – גולשי ברסלב הנפלאים, בשפע של ברכות לפי סדר ה-א"ב. כי כידוע, אותיות הן דבר רוחני קדוש ונורא מאוד. העולם נברא במאמרות, בכוח הדיבור של בורא העולם. הדיבור אף הוא מורכב מאותיות כמו הכתב, לכן לשניים הללו יש כוח רוחני עצום.

 

צריך כל אדם לדעת שאין יתרון לאדם על הבהמה אלא בכוח הדיבור שניתן בו, כמו שכתוב (בראשית ב, ז) "ויהי האדם לנפש חיה", ואונקלוס תרגם "והות באדם לרוח ממללא", אבל כל החיות מצפצפות ומנגנות ואינן מדברות. ואדם ששומר על פיו – שומר על צלם האנוש שבו, על היתרון שיש לו על כל חיות ובהמות הארץ ובזה הוא נעשה נזר הבריאה. וכתוב בזוהר הקדוש, שכל מילה ומילה שאדם מוציא מפיו נקלטת ונרשמת בשמים. ובראש השנה צריך להקפיד ביתר שאת לברך ולהוציא מן הפה מילים טובות, חיוביות, שמחות, מעצימות, בונות ומברכות. הייתי מציעה לכם להדפיס העתק שיהיה לכם לחג ופשוט לברך ולהתברך.

 

זכרו, שערי שמים פתוחים וגם כל הספרים – הרבו בזכויות בימים אלה והשתדלו לדבר רק טוב, בלי דיבורים מיותרים ושיחות בטלות. נצלו את הזמן לטובתכם. כי זה רק לטובתכם!

 

תש"פתהיה שנה פורייה, פרודוקטיבית עם פעולות טובות וחזקות, חיים ללא פחדים ועם פלפולים בתורה, שנחיה בפיוס פנימי, עצמי ועם הכלל, שתהיה לנו פתיחות לקבל גם את השונה והאחר בבחינת "ואהבת לרעך כמוך".

 

א – שתהיה לנו שנה מלאה באהבה, אהבה עצמית, לבני הזוג ולילדים, להורים לאחים ואחיות ובכלל לכל אדם באשר הוא, שנזכה לקבל אורות רוחניים ושנחיה באחדות, באחווה ובאושר בארץ ישראל – ארץ אבותינו, ארץ זבת חלב ודבש הידועה כארץ הכי מבורכת ומשופעת בעולם, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית, ותודה לקב"ה שבארץ ישראל יש את כל הטוב שבעולם. והכי חשוב שנזכה לחיות באמונה שלמה ובאמת לאמיתה.

 

ב – שבורא עולם ישלח לכולנו בריאות איתנה, בריאות הנפש והגוף בכל רמ"ח ורנ"ב איברינו ושס"ה גידינו. בריאות היא תנאי הכרחי להצלחה בעולם הזה. כשכואב ולא נעים אין יישוב הדעת וקשה אפילו ללמוד תורה. לכן אנו מצווים גם ב"ונשמרתם לנפשותיכם" – ציווי מיוחד לשמור על הבריאות, שינה טובה ומספקת גם בקדושה, אכילה ושתיה, מנוחה למידה ועוד.

 

ג – גדרות וגבולות. כאשר אדם שם לו מעצורים זה אומר שהוא יכול לחנך את עצמו להגיע לכדי הצלחה. אולם כאן נשאלת השאלה אילו גדרות ומחסומים? אם אני שמה גדר על הפה כדי לא לאכול מאכלות אסורים זה מצוין ,אבל אם אני שמה גדר רק כדי סתם לרזות אין פה ממש עניין. "גפן בענבי הגפן" זוהי ברכה נפלאה שמברכים לזיווג ושידוכים. נברך ונאחל לכל הרווקים והרווקות, האלמנים והאלמנות שיזכו למצוא את הזיווג המתאים להם משורש נשמתם ולהתחתן כדת משה וישראל ולבנות בתים יהודים כשרים טובים ושמחים. עוד ברכה יפיפה שקשורה לגפן -"אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך" – אישה פורייה כגפן והילדים ישובים בבית של שלום ואהבה. שנזכה לגאולת עולם באהבה, ברחמים וללא ייסורים ושכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה ומלאה.  

 

ד – דרך ארץ ודרכי נועם הם הבסיס האיתן לשלווה, נחת רוח ובעיקר עבודת המידות. כדברי חז"ל "דרך ארץ קדמה לתורה", שהרי אדם מחונך, מתורבת, מנומס ובעל ערכים הוא בעל מידות טובות.

 

ה – היה הווה ויהיה. השם אחד ושמו אחד ותמיד איתנו ובכל מצבהשם יתברך, התורה הקדושה ועם ישראל אחד הם מגלה לנו הרשב"י בזוהר הקדוש. השכינה הקדושה כל יום מבכה על הגלות מתי כבר יבוא משיח, ורבי יהודה זאב ליבוביץ' זיע"א היה מבקש משיח באהבה, ברחמים וללא ייסורים.

 

הצלחה נמדדת לא בממדים הגסים של העולם שבו אנחנו חיים. אם כך מהי הצלחה? הצלחה היא עבודת המידות ובעיקרה מידת האמונה. אמונה = שמחה. שמחה = בריאות הנפש והגוף. חיים טובים וקרבת השם = התקרבות אל התכלית שלשמה נבראנו.

 

 

ראש השנה כבר ממש בפינה, תעמיסו מהמתוק המתוק של הברכות והשפע שהוא מביא איתו…

 

ו – לוותר. מידת הוותרנות נצרכת וחשובה בעולמנו, שהרי אם לא מוותרים נכנסים למלחמות אגו קשות ביותר. לוותר זו מעלה עצומה, זו אצילות נפש לשמה ובריאות. זכרו תמיד, "ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך". יהודי אף פעם לא לבד, בכל מקום ובכל מצב השם יתברך נמצא איתנו תמיד. לכן, גם אם אתה מרגיש חלש ושוויתרת יותר ידי ו'דורכים' עליך, אל דאגה, הקב"ה רואה ויודע הכל ומשלם בהתאם!

 

ז – שכל עם ישראל יזכו לזרע קודש בר קיימא בנים צדיקים ובנות צדקניות בריאים בנפשם ובגופם ויתקיים בנו הכתוב, "הרבה הרבה זרעכם ככל אשר על שפת הים…" עם ישראל, שנהיה רבים בכמות ובאיכות ונזכה לחיות באור זיו השכינה.

 

ח – חיים טובים, בריאים ומתוקים מלאים בחכמה בינה ודעת. דעת אמת. נבקש מבורא עולם שנכתב בספר חיים לאלתר בספר הצדיקים הגמורים, שכולל אריכות ימים ושנים. מה ההבדל בין השניים? אריכות ימים מורכבת מהזמן עצמו, שהרי בכל יממה יש 24 שעות בלבד, לא פחות ולא יותר. אולם כאן נשאלת השאלה, מה אתה עושה במהלך היום? האם המעשים שלך טובים? מקרבים? משמחים את הבורא? אתה קובע עיתים לתורה או חלילה ההיפך – מרחיק, מחריב מעציב ורחוק מהשם? אדם שעושה חסדים ומעשים טובים, עוזר לבני משפחתו ולזולת, הולך לשיעורי תורה עובד על מידותיו – זה נקרא אורך ימים, שאינו ישן את שנותיו ועושה נחת רוח לבורא. אורך שנים – זה הזמן הכרונולוגי. יש אדם זקן ימים אך קנקן ריק ויש צעיר שקנקנו מלא. אם כך, לא הכמות היא החשובה אלא האיכות. שנזכה לחן בעיני השם יתברך ואדם.

 

ט – טוב לב וזו לא קלישאה אלא מציאות אמיתית. לב טוב זה לב חם ואוהב, לב רחמן שמלא בטוב ולא מתעסק ברוע ובשטויות. וכדי שיהיה טוב לב אתה גם צריך לטהר את עצמך ממחשבות לא טובות וממעשים לא ראויים. טהרת המשפחה היא אחד מאבני היסוד והבוחן של היהדות. אני מברכת את כל הזוגות הנישואים שיזכו לשמור את טהרת המשפחה כיאה וכנאה ולזכות לילדים צדיקים ונבונים. כשאישה מטהרת את עצמה היא שומרת על בעלה ועל ילדיה שמקבלים הרבה מתנות רוחניות וגשמיות.

 

י – יראת שמים, שנזכה כולנו ליראה גבוהה וחזקה שהיא לא יראת הפחד או החטא אלא הכי גבוהה שיכולה להיות, לאהוב ולכבד את בורא עולם ולירא אותו בגלל כבודו יתברך ושאנחנו מבינים את גודל אפסיותנו, ואז ממילא גם נתרחק מכל החטאים והעוונות. זו יראה שיושבת חזק בלב ומשפיעה על כל האיברים ומעניקה גם יושר פנימי, יציבות.  

 

"יהודי אני, יהודי אני, יהודי אני. אחיה יהודי, אחיה יהודי, אחיה יהודי. אמות יהודי, אמות יהודי, אמות יהודי. יהודי, יהודי, יהודי" – מדבריו הקדושים של הרב אברהם ברכות מי שהיה מל"ו צדיקים נסתרים.

 

כ – "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר בעמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשי ידי להתפאר". תשמחו, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא! איזה חלק? אהה זו כבר שאלה אחרת… יש אינסוף חלקים ואינסוף מדורים, ככל שאדם מתקדש ומטהר ומזדכך יותר כך יזכה להיות במדור גבוה בזה ובבא.

 

ל – "לי יאורי ואני עשיתיני" אומר פרעה הרשע בעזות מצח. אצל כולנו בלב יושבת באיזשהו מקום בתוך בלב קליפת פרעה הרשע שחושב שהוא אלוהים. גם אנחנו, כאשר נופלים בכוחי ועוצם ידי, גאווה, אגו, כעסים עצבות כי לא קיבלתי את מה שרציתי…. אבל היי, עצרו והתבוננו! האם זהו רצון השם יתברך? כי אם לא קיבלת כי המלך החליט שלא תקבל. כך שאם אתה מתעצבן אתה מתרגז על השם יתברך בבחינת לי יאורי ואני עשיתיני. אנחנו אורחים פורחים בזה העולם, השם יתברך המנהל הבלעדי והיחידי.

 

מ – "מה אשיב לך והכל שלך?" הקב"ה הרי ברא את הכל ומלכותו בכל משלה, הכל שלו יתברך. אפילו אנחנו וכל רכושנו – אינו שלנו, אלא בהשאלה מאת הבורא. אם כך, מה אנחנו יכולים לתת לקב"ה אם הכל שלו? זה כמו שילד יקנה מתנה להוריו מהכספים שהם נותנים לו. אנחנו יכולים לתת לקב"ה שי נפלא יחיד ומיוחד, שירות של תשבחות והודאות. כל היום להודות ולהלל ולשבח ולקלס את השם יתברך על ידי שאנו מודים לו על כל דבר ודבר, קטן כגדול. עם ישראל הוא עם משובח, עם מימוש אמיתי ואיכותי ויתרון זה נמדד בפינו.

 

ולזכור יסוד חשוב, שבראש השנה ממליכים את השם למלך דומם, צומח, חי מדבר – כולנו, כל באי העולם החיים והמתים ללא יוצא מן הכלל. שנזכה להמליך את השם בכל רנ"ב/רמ"ח איברינו ושסה גידינו.

 

נ – להיות נדיבים זה לא דבר של מה בכך. נדיבות באה לידי ביטוי בנתינה. לנתינה אינסוף גוונים ואפשרויות, כמו למשל לא רק בלתת צדקה אלא בנדיבות הלב באופן כללי, לתת מעצמי יותר ממה שאני חושב שאני יכול ומסוגל, לתת חיוך וסבר פנים ונעימות לזולת, לתת חיבוק ונשיקה, לתת חום ואהבה, לומר מילה טובה, פרגון, תודה והערכה זה גם להיות נדיב ומנומס.

 

ס – סור מרע ועשה טוב. יסוד מאוד בסיסי בחסידות. במקום למצוא את הלא והשלילי בואו נמצא את הכן וחיובי שבכל דבר וסיטואציה. למשל, במקום 'אני לא יכול' אמרו 'אני יכול' או 'אשתדל' וכן הלאה.

 

ע – עין טובה ההיפך מעין הרע שהרבה אנשים פוחדים וסובלים ממנה. עין רעה זה האדם בעצמו שחושב על אחרים מחשבות לא טובות וגם מקנא וחומד, והוא בעצמו עושה עין רעה על אחרים, והדין הוא דין אמת והכל מידה כנגד מידה, אז אתה עושה עין רעה על אחרים, אז עין רעה תפגע גם בך. והעצה היעוצה? לראות ולחיות את הכוס המלאה שיש לך בחיים ולהודות ולשמוח בכל השפע שבורא העולם שולח לך, ולהתייחס אך ורק למסלול האישי שלך ולחיים שאתה חי ולא מה שיש לאחר, כי העין רואה והלב חומד לכן גם צריך ענווה וצניעות. נברך ונבקש גם עושר גשמי בשפע גדול לכל יהודי, כי באמת הקב"ה רוצה להשפיע שפעים גדולים לכל אחד ואחת מאיתנו, ויותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק.

 

פ – פה מפיק מרגליות. אחח… ישתבח הבורא איזו ברכה נפלאה ונהדרת. אם כך מהו פה מפיק מרגליות? זהו פה שמברך כל היום, פה שלא מקלל ונזהר מלומר דברי שקר וחנופה, ליצנות ורכילות – זה פה שיכול לפעול ישועות בדיבורים ובברכות שלו. ומי לא רוצה? תשמרו ותקדשו את שבעת הקנים שלכם: 2 עיניים, 2 אוזניים, שני נחירי האף והפה. אמר רבי שמעון בר יוחאי הקדוש זיע"א, אילו הייתי על הר סיני הייתי מבקש מהקב"ה שיברא לאדם שתי פיות אחד לאכול ולשתות ולדבר בענייני פרנסה וכדומה, ופה נוסף ללמוד תורה. אך אמר רשב"י, אני חוזר בי ממה שאמרתי כי די לנו בפה אחד שבו לשון מדברת גדולות, ואם הקב"ה היה בורא פה נוסף האדם היה יכול לקלקל יותר (עיין ירושלמי ברכות א, ב). השם יתברך ברא לנו סוגרים לפני שנתפח את פינו, השפתיים והשיניים – השתמשו בסוגרים נכון! ישנם צדיקים ששוקלים כל מילה ומילה שמוצאים מן הפה, כי על כל מילה, צעקה, קללה, לשון הרע – אנחנו ניתן את הדין. זה בעניין מה אנחנו מוציאים מן הפה, ובאשר למה שאנחנו מכניסים לפה – יש לשים לב למאכלים כשרים עם כשרות טובה ומהודרת, מזינים בריאים.

 

 

צ – צדיק. להיות צדיק זה לא בטייטל, זה מחייב בעבודת המידות שלך, כי לעולם תזכור, עין רואה ואוזן שומעת וכל דבריך נכתבים המה. כל הדברים. גם כשאתה לבד בבית וחושב שאף אחד לא רואה אותך… גם שאתה בחדרי חדרים… גם הסודות הכמוסים שלך וכוונות הלב, השם יתברך יודע הכל ושום דבר לא נסתר ממנו. להיות צדיק, פירושו שיהיה לך לב נקי, חם ואוהב כל אחד.

 

ק – קדושה. לקדושה ולרוחניות יש עד אינסוף דרגות ורמות. ככל שעולים מעלה מעלה בסולם המידות הקדושה יד ביד ביחד איתה. יהודי לעולם אינו עומד במקום, מספרים לנו חז"ל, ישנם שני מצבים אפשריים – עליה או ירידה רוחנית.

 

ר – רבי נחמן הוא הרבי שלי והייתי מוכרחה להוסיפו בברכות ראש השנה. רבי נחמן הקדוש אמר, הבטיח ומקיים שכל מי שיבוא אצלו לראש השנה, יקרא התיקון הכללי, ייתן פרוטה לצדקה ויעשה וידוי – הוא כבר ידאג לו ולכל בני משפחתו. רבי נחמן קיבל במתנה מהקב"ה את מפתחות ראש השנה, לכן כל מי שבא אליו יוצא כבר בשעה בחצות בערב החג זכאי בדין, בעוד ששאר באי העולם עומדים לדין במהלך היומיים. אין שום צדיק בעולם שהבטיח הבטחה כזו למשוך אותנו מן הפאות מהגיהינום!

 

ישראל הם רחמנים בני רחמנים – תלמוד בבלי. והנה בהרבה מקרים ואירועים ושיהיו רק טובים ובשמחות, אחד עוזר לשני מבלי להניד עפעף בכלל, ואת המתיקות היפה הזו – הרכות הרחמנית לעולם לא יוכלו לקחת מאיתנו כי אנחנו הילדים של אבות האומה הקדושים והטהורים.

 

ש – שלום. רודף שלום. בימנו מילה זו מקבלת משמעות חזקה ורצינית יותר, ובפרט לאור העובדה שישנם פילוגים רבים בעם. דרכו של רבי נחמן לעולם הייתה לברוח מכל מחלוקת שהיא, לוותר אפילו על הכבוד שלי, והעיקר לא לריב ולא להתווכח ולשמור על השלום, כי מידת השלום היא המידה האהובה אצל הקב"ה, ואפילו בורא עולם מוכן למחוק את שמו העיקר שיהיה שלום בין איש לאשתו, ובין בני אדם בכלל.

 

שמחה היא תוצאה של אמונה. ככל שאנחנו מאמינים יותר כך אנחנו שמחים יותר. שמחה היא בריאות הנפש והגוף. שמחה פותחת את המוח לחשיבה בריאה טובה ונכונה. שמחה מסלקת דינים ומשפיעה שפע רוחני רב עד בלי די, שמחה היא ברכה עצומה בפני עצמה ורק עליה יש לבקש ולהתחנן בלי סוף. שנזכה לשפע רוחני וגשמי בלי סוף מאוצרות מתנת חינם.

 

ת – תודה, תודה ושוב תודה. האור הנפלא העצום והגדול שמדבר עליו רבות הרב שלום שיחיה, כמה פשוט, כמה נפלא נעים ובריא. אמירת התודה כאות הערכה והכרת הטוב לבורא עולם על כל חסדיו המרובים והאינסופיים. וגם, התודה פותחת את כל השערים וממתיקה את כל הדינים. תודה רבה לך בורא העולם על שנה חולפת ועל שנה שבאה, שתהיה בברכה לכל עם ישראל ותודה שאנו יהודים וזוכים להתקרב אליו, תודה על כל הצדיקים ועל כל הטוב והרחמנות שלך. תודה גם לאתר ברסלב ישראל המקסים שטורח יום לילה להעביר מסרים לחזק לעוד לשמח ולעורר את עם ישראל, ותודה גם לכם הגולשים הנכבדים. ותזכרו תמיד שהתקווה היא מנת חלקו של העם היהודי, וגם אם מונחת חרב חדה על צווארך אל תתייאש מן התפילה! תנו יד ותמיכה לכל יהודי המבקש עזרה.

 

בברכת חג שמח ושנה טובה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה