מתנה לתשפ”ג

קיבלתם הרבה מתנות בחיים, אבל מתנה לתשפ"ג השנה החדשה שבפתח? זה סיפור אחר לגמרי, זו המתנה בהא הידיעה וכולנו יכולים לקבל אותה וליהנות ממנה כל השנה!

4 דק' קריאה
מתנה לתשפ

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 19.09.22

מהי הסיבה לכך שבדורנו כמעט כל האנשים נוסעים ממש על בסיס יומיומי?

 

פעם נסיעות לא היו דבר שבשגרה. אדם היה יכול לחיות באותה עיירה כמעט כל החיים בלי לצאת ממנה. סוחרים גדולים נסעו לירידים אחת לכמה זמן, חסידים היו נוסעים לאדמו”ר בזמנים מיוחדים. מי היה נוסע לשם נופש? זה היה נדיר מאוד. מי היה נוסע על בסיס יומיומי? כמעט אף אחד. אבל היום, כולנו נוסעים כל היום – לעבודה, לקניות, לאירועים, לנופש… ומי שזוכה נוסע גם להפצה ולשיעורי תורה – לכל מקום נוסעים. היום, מי שלא יוצא מהעיר שלו לפחות פעם בשבוע נחשב ל”עוף מוזר”.

 

וזה לא דבר מקרי. יש בכך כוונה אלוקית – מדוע עשה הקב”ה כך? מה טעם הדבר?

 

ה”תיקון” שבנסיעות

 

את סודם של הדברים מגלה לנו רבי נחמן מברסלב, ועל פי דבריו נבין היטב מהו התיקון המיוחד של דורנו. רבי נחמן מביא בשם הספר הקדוש עשרה מאמרות לרמ”ע מפאנו, ש”אלה מסעי בני שיראל” מכפרים על “אלה אלוהיך ישראל” – הנסיעות מכפרות על פגם עבודה זרה, כלומר על קלקול האמונה שנחשב לעבודה זרה. ומכיוון שהתיקון העיקרי של כל הדורות הוא תיקון האמונה, וכל הדורות מחכים לדור שלנו כדי להשלים את התיקון, לכן עלינו מוטל לנסוע נסיעות רבות על מנת לתקן את פגמי האמונה ולזכות לאמונה שלמה. לכן אומר רבי נחמן: “כשאחד צועק להשם יתברך אומרים לו ליסע” – בדורנו העצה העיקרית לכל ישועה היא נסיעות.

 

על פי זה מובן, שעיקר העבודה בדרכים היא תיקון האמונה ונסיעה באמונה, בסבלנות, במידות, בדרך ארץ, בקידוש שם שמים בכל מקום, להפיץ אמונה בכל מקום, ובעיקר – לנסוע כדי להפיץ אמונה. כמובן גם, לנסוע לצדיקים שמהם מקבלים את האמונה, כמו הנסיעה הקדושה לאומן בראש השנה.

 

אבל הדבר המדהים הוא – מה זוכים בזכות תיקון האמונה. באותה תורה רבי נחמן ממשיך ואומר מהי הישועה שמקבלים בזכות שנוסעים באמונה ומתקנים את האמונה: על ידי שמתקנים את האמונה זוכים שהשם יתברך ימסור את הרחמנות בידינו.

 

ומה זה אומר?

 

ומסביר רבינו, שאצל השם יתברך הכל רחמנות, גם המחלות והצרות הקשות ביותר והייסורים הגדולים ביותר וגם חסרונות ועניות ורווקות ועקרות – אצלו יתברך הכל רחמנות גדולה ועצומה, אלא שאנחנו לא מבינים את הרחמנות הזאת. הרחמנות שאנחנו מסוגלים לתפוס ולהבין היא רק רחמנות פשוטה – שלעני יהיה כסף, שהרווק/ה ימצאו זיווג, שהחולה יתרפא, שכולם ייצאו מכל הצרות ויזכו לכל הישועות כפשוטו. זו הרחמנות שאנחנו מבינים.

 

 

 

ואומר רבי נחמן, שעל ידי שמתקנים את פגם חיסרון האמונה וזוכים לדעת של אמונה, ממשיכים רחמים כאלה שמובנים בשכל שלנו – “וא־ל שדי ייתן לכם רחמים”, זה נקרא שהרחמים יהיה בידיים שלנו. וזו ברכה עצומה. זו ברכה לכל הישועות כפשוטו. ואיך זוכים לזה? על ידי האמונה.

 

זה ההסבר המושלם לכך מדוע אדם נושע כפשוטו על ידי התודה. כי התודה היא אמונה שלמה. תודה היא לא שיטה, לא מנטרה ולא מילת קסם או כישוף, אלא היא ביטוי לאמונה השלמה שאצל בורא עולם הכל חסד ורחמים והכל טוב. וכאשר זוכים לאמונה הזו באמת – אזי באמת נמתקים הדינים והרחמנות מתגלה כפשוטה.

 

יוצא שמי שאומר תודה כדי להיוושע ולצאת מהצרה – אך זה לא יעזור לו, כי הוא עדיין סובר שהצרה היא כביכול לא לטובה. זאת אומרת שחסרה לו האמונה ולכן הקב”ה לא ימסור את הרחמנות בידיו. אבל כשאומר תודה מכל הלב מתוך אמונה שלמה ואמיתית, אז הבורא מושיע אותו באמת על פי הרחמנות וההבנה שלו.

 

הישועה היחידה!

 

לכן אני רוצה לתקן את מה שתמיד אמרתי. תמיד אמרתי שהאמונה היא הישועה העיקרית, והישועה הגשמית היא רק הישועה המשנית. זה לא נכון, אלא האמונה היא לא הישועה העיקרית אלא היא הישועה היחידה! רק זו ישועה!

 

לכן מי שרוצה להיוושע באמת על ידי התודה ועבודת האמונה, צריך להגיע לנקודת האמת שמה שהוא רוצה באמת זה לא את הישועה אלא את האמונה, מה שהוא רוצה זה רק להחזיק באמונה, וכך יאמר לה’: ‘ריבונו של עולם, לא מעניין אותי בכלל אם תושיע אותי או לא. הדבר היחיד שמעניין אותי ושאכפת לי, הדבר היחיד שאני רוצה – זה רק לחיות באמונה, לא לאבד את האמונה, לא לחיות בשקר שיש כאן כביכול משהו רע. תציל אותי מפגם האמונה, תציל אותי מלחיות בעבודה זרה. תן לי אמונה שלמה בך, תן לי אמונה שלמה שהכל לטובה. אני לא רוצה לזוז מכאן ולא להתקדם לשום דבר בעולם, לא להתפלל ולא לבקש שום בקשה עד שאגיע לאמונה השלמה ועד שאומר לך תודה מכל הלב, בשמחה אמתית גם על מה שנראה בעיני כרע!…’

 

זו תפילה אמיתית שבה מבקשים מבורא עולם את הישועה היחידה – רק להחזיק באמונה, רק לתקן את האמונה. ורק על ידי זה ישנה הבטחה מפורשת שהקב”ה ימסור את הרחמנות בידינו וניוושע כפשוטו.

 

תודה היא לא שיטה, לא מנטרה ולא מילת קסם או כישוף, אלא היא ביטוי לאמונה השלמה שאצל בורא עולם הכל חסד ורחמים…

 

עצה לזכות בדין

 

על פי זה יש לנו עצה נפלאה לזכות בדין ביום ראש השנה. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו יתברך כבני מרון, ונקבע לכל אחד מה יהיה עליו לעבור בשנה החדשה הבעל”ט, וזה כולל את כל ההפסדים והחסרונות ל”ע. ואצל הקב”ה הכל רחמים, גם אם אנחנו לא מסוגלים לראות ולהבין את זה. הדין של השם יתברך כולו רחמים ונועד כדי לקרב את האדם אליו. ועל פי מה שלמדנו כאן, כאשר זוכים לתקן את האמונה – זוכים שהקב”ה נותן את הרחמנות בידינו, כלומר זוכים לרחמים גלויים ומובנים. לכן ההכנה הגדולה ביותר ליום הדין היא התודה ותיקון האמונה שעל ידן הקב”ה ידון אותנו לפי הרחמים המובנים לנו.

 

ראש השנה הוא הזמן המסוגל ביותר לתיקון האמונה, כפי שאומר רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר”ן), שראש השנה בכלל והקיבוץ של ראש השנה באומן בפרט – זה תיקון האמונה. לכן זה הזמן להתחזק באמונה ולזכות שבורא העולם ידון אותנו לפי הרחמנות המובנת לנו.

 

מתנה לשנה החדשה

 

בני ישראל היקרים, ברצוני לתת לכל אחד ואחת מכם מתנה נפלאה לשנה טובה ומתוקה באמת. המתנה הגדולה ביותר היא התודה. אבל איזו תודה? תודה אמיתית של אמונה שלמה, תודה שנובעת מתוכה ומביאה אליה. ואם אתם עדיין לא מסוגלים לומר תודה באמונה שלמה – נצלו את הימים האלה ובקשו את זה, רק את זה תרצו ורק על זה תתחננו. אל תתקדמו לשום דבר אחר בעבודת השם כאשר חסרה לכם עדיין האמונה.

 

תקצר היריעה במאמר זה לפרט את כל הבחינות של האמונה ואת עומקה של התודה. אך צריך לדעת שהתודה היא שכל עמוק מאוד מאוד בעבודת השם, הקב”ה ברחמיו זיכה אותי להוציא לאור עכשיו ספר חדש שנקרא נפלאות התודה – שמבאר נקודות עומק מעשיות בכל נושא התודה ומאיר את אור האמונה באור חדש, נפלא ומעשי. לכן כדי שהאדם יוכל לקבל את המתנה הנפלאה של דרך התודה ותיקון האמונה, אני ממליץ בחום ללמוד בספר זה ולחזור עליו ולשנן אותו, ולהתפלל לזכות להפנים את כל הרעיונות הנפלאים שבו, ולהתפלל לחיות באמונה שלמה.

 

ובזכות זה יימשכו עלינו ועל כל ישראל רחמים גדולים ועצומים כפשוטו, שהשם יתברך ייתן את הרחמים בידינו ומלאה הארץ דעה את ה’, ויתגלו בעולם רחמים עצומים ונזכה שהשנה הזו תש”פ – ת’הא ש’נת פ’דות וגאולת נפשנו, במהרה בימינו.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה