אכילה

עצה - אכילה - עיקר הבירורים ביותר הוא באכילת בשר, שהוא מיני החי, שיש בהם חיות ונפשות, ועל כן בודאי אי אפשר לאכול בשר כראוי כי אם על ידי התקשרות לצדיקים...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אכילה
 
עיקר הבירורים ביותר הוא באכילת בשר, שהוא מיני החי, שיש בהם חיות ונפשות, ועל כן בודאי אי אפשר לאכול בשר כראוי כי אם על ידי התקשרות לצדיקים, אשר על ידם יש לנו כח לברר. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (פסחים מט): ‘עם הארץ אסור לאכול בשר’, כי עם הארץ הוא אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (ברכות מז), היינו מי שאינו מקושר לצדיקים וחכמים אמיתיים, בודאי אי אפשר לו לאכול בשר, מאחר שאין לו כח לברר הנפשות והניצוצות הקדושים שיש בבשר כנ"ל.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
בענין המחשבות שבמוח הוא פלא גדול וגדולת הבורא יתברך שמו. איך המחשבות מונחים במוח חבילות הרבה מאוד אלו על אלו. וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו, אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מונח במחשבה ונזכר בו והדבר פלא. היכן היה מונח אותו הענין עד עכשיו. ויש קשרים וסימנים במחשבות המונחים בהמוח חבילות חבילות הרבה. וכשנזכר באיזה דבר מחמת שנזדמן עניין המעורר אותה המחשבה על ידי הקשר והסימן שבה. אזי מוציא אותה המחשבה מתוך חבילי חבילות המחשבות המונחים ומסודרים במוח ואזי כשמושך ומוציא אותה המחשבה אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מונחים. (כעין שרואין בדברים גשמיים, כשמושכין ומוציאין דבר מתוך איזה קופה וחבילה, אזי מתהפך ומתגלגל כל הקופה והחבילה).
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה