בטחון

עצה – בטחון- אם היה לאדם שכל אמיתי והיה מאמין בהשם יתברך, שהכל ממנו יתברך, רק שצריכין להמתין וליחל להשם עד שיבוא זמנו ועיתו, ואז לא היה רץ ומתייגע אחר פרנסתו כל כך...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – בטחון
 
אם היה לאדם שכל אמיתי והיה מאמין בהשם יתברך, שהכל ממנו יתברך, רק שצריכין להמתין וליחל להשם עד שיבוא זמנו ועיתו, ואז לא היה רץ ומתייגע אחר פרנסתו כל כך, כי השם יתברך יתן לו פרנסתו בעיתו בסיבה קלה, כי אף על פי שההכרח שיעשה האדם איזה עובדה קלה בשביל פרנסה, כמאמר רבותינו ז"ל על פסוק (דברים טו): "וברכך בכל אשר תעשה", כי אי אפשר להמשיך השפע בזה העולם, כי אם על ידי כלים, ועל כן מוכרחים לעשות איזה עסק ומשא ומתן, כי על ידי זה עושים כלים וצינורות לקבל השפע, אבל באמת אין העסק העיקר כלל, רק עיקר הפרנסה, שהיא מהשם יתברך ובהשגחתו לבד, כי אין אדם יודע במה משתכר, ועל כן אסור להאדם לדחוק את השעה לרדוף אחר הפרנסה ביגיעות גדולות, כאילו, חס ושלום, הפרנסה תלויה בזה לבד, כי אדרבא, על ידי זה נתמעט פרנסתו, כי כל הדוחק את השעה – השעה דוחקתו, כי אין צורך לו לעשות משא ומתן ועסק רק לצאת ידי מצוות עשיית משא-ומתן באמונה, כדי לעשות איזה כלי וצינור לקבל ההשפעה הנ"ל, וכל מה שיעשה – יוצא בזה. וזהו: וברכך בכל אשר תעשה, היינו בכל מה שתעשה, יהיה מה שיהיה אפילו דבר קטן וקל, יברכך השם.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
בענין ספרי המחקרים מבואר כבר אצלנו כמה פעמים שאסור לעסוק בהם וצריך להרחיק מאוד לבלי ללמוד אותם ולבלי להביט בהם כלל. אפילו בספרי חקירות של גדולי ישראל. כי הוא איסור גדול מאוד ללמוד אותם. (וכבר מבואר בכמה ספרים גודל האיסור ללמוד בהם). כי לא באלה חלק יעקב. כי אין לנו שייכות בהם. כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד בלי שום חקירה כי הוא יתברך ברא את העולם כולו ומקיים את עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכו’. ודרך אלו הספרים להקשות קושיות שנראים כקושיות גדולות והתרוץ חלוש מאוד ומי שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התרוץ יכול להקשות ולא יועיל לו התרוץ על כן אסור לעיין בהם כלל. ובאמת כל הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם הבל ורעיון רוח. ומה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאוד כגון ספרי הזוהר וספרי האר"י זצ"ל וכיוצא, אף על פי שיש בהם חידושים נוראים מאוד מאוד המאירים עיניים ומתוקים מדבש, והם נמשכים דייקא אחר עניינים אחרים כגון חקירות.
 
דע, כי זהו מחמת מזגם כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת. ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מיזגו הרע, אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מרירות גדול לשבר את מיזגו וטיבעו הרע. ואשרי לאדם שנולד בקדושה.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה