דעת

עצה -דעת- כל ההזקות, חס ושלום, הם על ידי פגם הדעת, היינו על ידי שמכניס מחשבות זרות וחכמות חיצוניות לתוך מוחו ודעתו, ומשם יונקים קליפת עשו וישמעאל...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה 
 
דעת
 
כל ההזקות, חס ושלום, הם על ידי פגם הדעת, היינו על ידי שמכניס מחשבות זרות וחכמות חיצוניות לתוך מוחו ודעתו, ומשם יונקים קליפת עשו וישמעאל, שהם מזיקי עלמא, ומשם באים כל ההזקות שבעולם, רחמנא ליצלן.
 
דיבור
 
עיקר קדושת הדיבור והלשון של ישראל הוא, שצריכים לדבר והלהוציא בפה מלא הכיסופים וההשתוקקות דקדושה שיש להם, היינו מה שהם משתוקקים ומתגעגעים תמיד להשם יתברך, שצריכים להוציא כיסופים אלו בפה דייקא, וזה עיקר קדושת הלשון של ישראל, בחינת לשון הקודש.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
אל יאמר האדם שהוא חולה חס ושלום, או שיש לו חולה בתוך ביתו חס ושלום, אם כן על מי אסמוך, כי בהכרח לעשות איזה עסק בדרך הטבע ואיך אניח את החולה ולא אשתדל בהצלתו. כי באמת זה שטות כי מאחר שהדוקטור רחוק מחיים וקרוב להיפך, וסוף כל סוף הוא צריך לסמוך רק על השם יתברך, טוב לסמוך מיד על השם יתברך ואל יסכן את החולה בידים על ידי הדוקטור.
 
וידמה בעיניו כאילו הוא יושב במדבר או ביער שבהכרח לסמוך על השם יתברך לבד מאחר שאין מה לעשות. כמו כן עכשיו, אף על פי שיושב במקום שיש דוקטורים ורפואות, אף על פי כן מאחר שהם בעצמם מבולבלים בחכמה זו ושאר החששות הרבה מאוד שיש בעניין רפואות אם כן קרוב הדבר שעל ידי הרפואות והדוקטור, לא די שלא יועיל, אדרבא, יקלקל בודאי ואם כן למה יעשה עסק בדרך הטבע מה שרחוק משכר וקרוב להפסד.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה מאוד. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה