מועדים

שיחה- אחד שאל את רבי נחמן על עניין נסיעה לאיזה מקום אם יסע לשם. השיב לו: כשרואה אדם נסיעה לפניו, אין לו להתעקש למנוע מזה ולשבת בביתו דוקא...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – מועדים
 
צריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה כי רק הם יכולים להמשיך דרכי התשובה בשלימות, והעיקר – להמתיק תוקף הדין של ראש השנה ולהמשיך שמחה על עצמו, שעל ידי זה עיקר תיקון התשובה, כי אף על פי ששופר של ראש השנה הוא בחינת לב נשבר, כי הבעל תשובה צריך שיהיה לו לב נשבר, שזה בחינת (עמוס ג): "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", אבל אחר לב נשבר צריך לבוא לשמחה, וזה בחינת: "אשרי העם יודעי תרועה", ונסמך לזה: "בשמך יגילון כל היום".
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
אחד שאל את רבי נחמן על עניין נסיעה לאיזה מקום אם יסע לשם. השיב לו: כשרואה אדם נסיעה לפניו, אין לו להתעקש למנוע מזה ולשבת בביתו דוקא, כי בכל מקום שאדם נוסע לשם הוא מתקן שם איזה דבר. רק שיזהר להיות שמור מן העבירה חס ושלום. אבל כשהוא רק שמור מן העבירה חס ושלום, אזי כל אדם מתקן בכל מקום שהוא נוסע לשם, אפילו איש פשוט לגמרי. כי בכל מקום שהאדם בא לשם, הוא עושה שם בודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים. כי מתפלל שם ואוכל שם ומברך על אכילתו לפניו ולאחריו וכו’.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה