התחזקות

עצה - התחזקות- אדם הראשן בעצמו היה גם כן כל ימיו צדיק וחסיד ונפטר בשם טוב, ואף על פי שעדיין צריכים לתקן הפגם שלו בכל דור ודור, אף על פי כן אם לא היה מתגבר ומתחזק בעצמו לתקן מה שתיקן, בודאי ...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – התחזקות 
 
אדם הראשן בעצמו היה גם כן כל ימיו צדיק וחסיד ונפטר בשם טוב, ואף על פי שעדיין צריכים לתקן הפגם שלו בכל דור ודור, אף על פי כן אם לא היה מתגבר ומתחזק בעצמו לתקן מה שתיקן, בודאי היה קשה מאוד התיקון ביותר גם לצדיקים הבאים אחריו, וכמו כן הוא ממש בכל אדם גם עכשיו, כי זהו עיקר הנסיון שלו, שיחזק את עצמו בכל הירידות בעולם, רחמנא ליצלן, בכל אשר עובר עליו, וירגיל את עצמו בכל יום להתחיל מחדש, וידמה בדעתו כאילו נולד היום, ואז מה שיזכה לתקן בעצמו על ידי תשובתו השלמה, בודאי מה טוב, ומה שלא יזכה לגמור התיקון, יהיה בטוח בכח וזכות הצדיקים הקדושים שיש להם כח להפוך הכל לטובה, ובלבד שלא יתייאש מעצמו מלצפות ולקוות להשם יתברך, "כי עם ה’ החסד והרב עמו פדות".
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
ויש בעניין זה (הבניניים) כמה עיניינים וחילוקים אך סוף כל סוף אינו יוצא נקי. ונראה שזהו פרוש כל העוסק בבניין מתמסכן (יבמות סג.). מתמסכן הוא לשון עניות וגם לשון סכנה. ובמדרש (שמ"ר א-י) מבואר בפירוש על הפסוק: "ויבן ערי מסכנות לפרעה" (שמות א, יב), חד אמר שממסכנות את בעליהן, וחד אמר שמסכנות את בעליהן.
והעיקר הוא הנחת היסוד וצריך לידע באיזה זמן להניח היסודות ומאיזה עץ להניח, כי יש עצים שאינם ראויים להיות יסוד אך אי אפשר לדעת כל זאת.
 
וגם מה שאין גדלים פירות במדינות אלו הוא גם מחמת זה, היינו שיש כמה פירות שאין יכולים להיות גדלים כאן. והוא גם כן מחמת זה שאין יודעים עיניינים הנ"ל, כי אבן- השתיה שממנה הושתת העולם (יומא נג: נד:), משם יוצאים גידים לכל הארצות. ושלמה המלך עליו השלום שהיה חכם גדול וידע כל הגידין בפרטות, היה נוטע עץ כל פרי כמו שדרשו רבותינו ז"ל (קה"ר ב-ה, בד"ה עשיתי לי גנות). וגם במדינות הללו אם היו יודעים הילוך הגידים בפרטות היטב היו יכולים ליטע גם כאן את הפירות שאינם גדלים פה, כי גם כאן אף על פי שהגיד ההולך למדינה זו הוא מסוגל לפרי המיוחד, עם כל זאת כל הגידים מתערים ומתחברים יחד. ועל כן גם כאן במדינות אלו יכול להיות כשמתרחקים מעט יכולים ליטע גם שאר הפירות שאין גדלים פה. גם יש מציאות שאם היו פותחים באר באיזה צד היו יכולים ליטע בריחוק מקום משם אותם הפירות הנ"ל. גם צריכים לדעת: העליות והירידות של האבן שתיה ולדעת לפי הזמן את בחינת האבן שתיה, באיזה בחינת ומדרגה היא האבן שתיה באותו הזמן. ולפי אותה הבחינה של האבן שתיה באותו הזמן ידע איך להתנהג בעיניינים הנ"ל. אך כל זה נעלם ונסתר מן העולם, כי יש דברים שאסור לגלותם.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה