בטחון

עצה – בטחון- כשהאדם מאמין שהכל מלמעלה, על ידי זה נתקשר הזמן והמקום לבחינת למעלה מהזמן והמקום, ואזי יש לו פרנסה בשפע, כי הוא מקושר לשורש ההשפעות על ידי אמונתו ובטחונו בשם, אבל כשהוא רץ...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – בטחון
 
כשהאדם מאמין שהכל מלמעלה, על ידי זה נתקשר הזמן והמקום לבחינת למעלה מהזמן והמקום, ואזי יש לו פרנסה בשפע, כי הוא מקושר לשורש ההשפעות על ידי אמונתו ובטחונו בשם, אבל כשהוא רץ אחר פרנסתו ביגיעות גדולות, אזי הוא נמשך ונתקשר ביותר לבחינת מקום וזמן, ומפריד בין הזמן והמקום לבין בחינת למעלה מהזמן והמקום, ועל ידי זה נתרחק משורש ההשפעות, ועל כן קשה לו למצוא פרנסתו ואפילו כשמגיע לו מעט פרנסה, בהכרח שתהיה ביגיעה גדולה ועצומה מאוד. וזה (ברכות סד): "כל הדוחק את השעה – השעה דוחקתו", כי כל מה שנמשך אחר הזמן ביותר ודוחק את השעה, הוא נתקשר ונתאחז ביותר בבחינת זמן ומקום ונתרחק ביותר משורש ההשפעה שהוא בבחינת למעלה מהזמן והמקום.
 
ועל כן, השעה דוחקתו – השעה דייקא, מחמת שנתקשר ביותר לבחינת שעה וזמן, ועל כן יש לו דוחק יותר, כי נתרחק פרנסתו לזמן רחוק ולמקום רחוק ביותר, עד שלפעמים צריך לנוד על ידי זה למקומות רחוקים ביותר ובהמשך הזמן הרבה בשביל פרנסתו אבל הנדחה מפני השעה ומאמין, שהכל מהשם יתברך, ובוטח בהשם יתברך, שבודאי יתן לו פרנסתו בזמנו בסיבה קלה, אזי הוא מקושר ביותר לבחינת למעלה מהזמן והמקום, ואז השעה נדחית מפניו, כי זוכה על ידי זה למעט ולבטל בחינת הזמן והמקום, ושולח לו השם יתברך פרנסתו במיעוט הזמן ובקרוב מקום. ואם היה זוכה האדם לבטחון חזק מאוד, אזי לא היה צריך לעשות שום סיבה בשביל פרנסה, והיה נעשה הכלי והצינור של פרנסה על ידי הביטחון עצמו, כי על ביטחון נעשה כלי לקבל השפע היורד מלמעלה, כמבואר במקום אחר.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
יש עולם השפל דהיינו זה העולם השפל שהוא חומר גמור ואף על פי שבוודאי כל אחד ואחד מאלו השלושה נלקח ממקום מיוחד, אף על פי כן בשורש הכל שם כולו חד. ועל כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר והכל חוזר ונתהפך. שעתה זה הדבר הוא בבחינת עליונה בבחינת ראש ודבר אחר בבחינת שפלה בבחינת רגל. ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל בחינת ראש, ומראש רגל וכן נתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם כמו שמצאנו שאמרו רבותינו ז"ל שהשליכו מלאכים מן השמים אל עולם השפל ונכנסו בחומר גמור עד שהיו בעלי תאוות וכו’. וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחומר כמבואר בכמה מקומות. וכן להפך שמצאנו שנעשה מאדם מלאך. כי העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקוראים לו "דריידיל" (סביבון) והכל חוזר חלילה. כי באמת בהשורש כולו אחד כנזכר לעיל. (גם מצאנו שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר. וכן בעולמות כי המדרגה התחתונה של עולם העליון הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו אבל באמת הכל חוזר חלילה כנ"ל).
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה