עיניים

עצה – עיניים- עיקר הגאות הוא בחינת עיניים, כמו שכתוב (משלי כא): "רום עיניים", ומי שמשבר גאוותו ומבטל את עצמו בתכלית הביטול, על ידי כך זוכה להסתכל בעיניו למעלה לחזות...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – עיניים
 
עיקר הגאות הוא בחינת עיניים, כמו שכתוב (משלי כא): "רום עיניים", ומי שמשבר גאוותו ומבטל את עצמו בתכלית הביטול, על ידי כך זוכה להסתכל בעיניו למעלה לחזות בנועם השם, כי אי אפשר לעלות מדרגא לדגרא ולהסתכל למעלה כראוי בשלמות כי אם על ידי תכלית הביטול.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
כשמקיים האדם את שלוש עשרה מידות הרחמים, על ידי זה העבירות שיש בכל חבילה וחבילה של עבירות שבות אל השם-יתברך והוא נותן להם חיות. אך מאין הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות? דע, כי יש בסטרא אחרא (הטומאה) בחינת ראשון לראשונים, דהיינו בחינת אדום שנקרא ראשון – "ויצא הראשון אדמוני", והוא בחינת ראשון לראשונים, דהיינו שהוא ראשון להעבירות הראשונות, כי כולם נמשכים ובאים על ידו. כי באמת לפי גודל קדושת ישראל אין ראוי להם כלל לעשות עבירות חס ושלום, רק מחמת תוקף הגלות שסובלים מהאומות על ידי מיסים ותשלומים שונים, מחמת זה באים לעבירות חס ושלום.
 
נמצא שכל העבירות נמשכים על ידי אדום, על ידי שאנו מסורים בגלות אצלו והוא בחינת ראשון לראשונים. ועל כן הקדוש ברוך הוא נותן העוונות עליו ונמשך להם חיות ממנו. וזה בחינת: "תנה עוון על עוונם", היינו שהקדוש ברוך הוא נותן עליו העוונות של ישראל ונמשך להם חיות ממנו.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה