עיניים

עצה – עיניים- אמרו רבותינו ז"ל (תענית יא): "רהיטי ביתו של אדם וקורותיו ואבני ביתו מעידים בו בשעת הדין". לכאורה תמוה, ואם כן, אם אחד עבר עבירה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 25.12.07

עצה – עיניים
 
אמרו רבותינו ז"ל (תענית יא): "רהיטי ביתו של אדם וקורותיו ואבני ביתו מעידים בו בשעת הדין". לכאורה תמוה, ואם כן, אם אחד עבר עבירה, חס ושלום בחוץ או בשדה, שאין בו מחיצות, מי מעיד בו. אך באמת עיקר העדות הם בחינת מחיצות הבית בגשמיות וברוחניות, כי כל העבירות והתאוות באים על ידי פגם העיניים על שהלך אחרי עיניו, בפרט תאוות הניאוף, שעיקרה על ידי ראיית עיניים, כמו שכתוב (במדבר טו): "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", כמו שדרשו רבותינו ז"ל.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
העניים שאין להם מידת רחמנות של שלוש-עשרה מידות רחמים, מפני שהם בחינת תוקפא דדינא – זאת אומרת תוקף הדין (זוהר בראשית רלו:), בחינת שמעון שנאמר בו: "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" – שהם מחזרים על הפתחים, ושמעון הוא בחינת גבורות ודינים. ומכיון שאין להם רחמנות שהיא בחינת שלוש-עשרה מידות רחמים, ואין הם יכולים אף לעורר שלוש-עשרה מידות העליונים, על כן צריך לבקש מהשם יתברך רחמים, דהיינו שצריך לבקש ולהתחנן לפני השם יתברך שירחם מעצמו עם השלוש-עשרה מידות שלו ויעורר ברחמיו השלוש-עשרה מידות של רחמים ויעביר ראשון ראשון.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

של צוות האתר

הוספת תגובה

הכתבה הבאה

עצה - אכילה -
על ידי שאין האדם נזהר ממאכלי עכו"ם ומיין שנגע בו עכו"ם, על ידי זה נדבק בו רע הכולל, ויכול לבוא על ידי זה לפגם הברית מאוד, חס ושלום. ועל ידי שנזהר ממאכלם ויינם...

Featured Products