נגינה

עצה – נגינה- על ידי ניגון לשם שמים מדבקים ומחברים את הלב לבורא עולם מכל מקום שהוא, עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה, בחינת (משלי ג): "כתבם על לוח ליבך", וכמו כן כפי מה שהלב נמשך...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה
 
על ידי ניגון לשם שמים מדבקים ומחברים את הלב לבורא עולם מכל מקום שהוא, עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה, בחינת (משלי ג): "כתבם על לוח ליבך", וכמו כן כפי מה שהלב נמשך אחר השם יתברך, כמו כן יש כוח ללוחות לסבול אור אותיות התורה, שזה בחינת תיקון שיברי הלוחות, שהיו על ידי בחינת אותיות פורחות, כמאמר רבותינו ז"ל: "קשרם על גרגרותיך" (משלי ג) – בחינת הגרגרת והגרון, שמשם יוצא הקול, יהיו מקושרים בו דברי תורה, היינו שתהיה נגינתו לשם שמים, ועל ידי זה יתקיים "כתבם על לוח ליבך"  וכך יזכה להניצל משיכחת התורה ויזכה לראות את אור התורה בשלימות, בבחית סם החיים.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
דע שיש חבילות חבילות של עבירות, כי עבירה גוררת עבירה, כלומר כשאדם עובר עבירה, חס ושלום, אז העבירה ראשונה גוררת את האדם לעשות עבירות אחרות השייכות לה דווקא. והתיקון לכך הוא שילמד לעשות ולקיים את שלוש-עשרה המידות של רחמים וחסדים, דהיינו שתהיה לו רחמנות וירבה לעשות חסד ויקיים כל שלוש-עשרה המידות של רחמים. כי על ידי שמקיים את המידות של רחמים, על ידי זה מעורר למעלה השלוש-עשרה מידות העליונות של רחמים ועל ידי זה נכנעים ועוברים המחבלים שנעשו על ידי העבירות, בבחינת: "אל מלך יושב על כסא רחמים…מוחל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון", זאת אומרת שעל ידי מידות אלו של רחמים מעביר הקב"ה עבירות הראשונות שיש בכל חבילה וחבילה ואז שאר העוונות שבחבילה שבים אל השם יתברך, והוא יתברך נותן להם חיות. וזה בחינת: "אלמדה פושעים דרכיך וחטאים ישובו אליך" (תהילים נא), דרכיך זה בחינת השלוש-עשרה מידות, כמו שכתוב: "הודיעני נא את דרכיך" (שמות לג), והראה לו (למשה רבנו ע"ה) הקב"ה את שלוש-עשרה המידות. כשלומדים לקיים ולעשות מידות אלו אז מתקיים: "וחטאים ישובו אליך", שהעבירות שבחבילה שבים אל השם יתברך.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה