התחזקות

שיחה - כשבא אל רבי אברהם בערניו, נכד רבנו, להתרימו על כך, אמרו לו: "תנו מעות בשביל בית הכנסת של סבכם". ונתן לו רבי אברהם סכום נכבד, אולם רבי סענדער לא רצה לקחתו...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה
 
לפעמים האדם נכנס לעבודת השם ומתחיל לעלות מדרגה לדרגה, ופתאום נדמה לו שהוא מתרחק מהקדושה מאוד לבחינת "קצוי ארץ וים רחוקים", כי רואה שחוזרים ועולים על מחשבתו מחשבות ותאוות והרהורים, מה שלא עלו על מחשבתו זה כמה ימים או שנים. אולם אל יפול לב האדם עליו על ידי זה, כי לפעמים זהו לתכלית שלימות טובתו, כי מחמת שכבר הגיע למדרגה כזו שהיא בסמוך אל הקדושה ממש ורוצה להיכנס לפנימיות הקדושה, על כן אי אפשר לו להיכנס לשם עד שיחזור וילך דרך המקומות הפגומים שהיה שם בתחילה ויתקן מה שפגם, ויחזור ויברר ויעלה כל הניצוצות הקדושים שהורידם לשם על ידי עוונותיו, ואז נעשה מזה תיקונים גדולים בבחינת קטורת, ואז יזכה להיכנס לפנימיות הקדושה ממש, כי זה עיקר תענוגיו ושעשועיו יתברך, כשמעלים הניצוצות הקדושים מעימקי הקליפות.
 
ויכול להיות כשנתרחק האדם ביותר, ואף על פי כן הוא ממשיך את עצמו אל השם יתברך בכל פעם, שיקבל השם יתברך ממנו נחת רוח גדולה מאוד, כי מאחר שהוא במקומות הרחוקים מאוד וממשיך על עצמו משם להשם יתברך, אזי בכל תנועה ובכל המשכה והמשכה הוא גורם שעשועים גדולים להשם יתברך.
 
ואם יהיה חזק בדעתו למשוך את עצמו תמיד אל השם יתברך, יהיה איך שיהיה, אזי סוף כל סוף יחמול עליו השם יתברך ויכנס על ידי זה דייקא לפנים ממש, לתוך בית הקדושה!
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
אשרי הידיים…
 
לרבי סענדער טרהוויצער זצ"ל היה כוח השפעה להפליא, ומספרים שבעת שהשתדל בבניית הקלויז שבאומן בשנים התרכ"ה-כו כשהלך אל אנשי שלומנו לעוררם והתרימם עבור זה, הושפעו כל כך מדבריו עד שהיו אומרים לו: "קח כמה שתרצה".
 
כשבא אל רבי אברהם בערניו, נכד רבנו, להתרימו על כך, אמרו לו: "תנו מעות בשביל בית הכנסת של סבכם". ונתן לו רבי אברהם סכום נכבד, אולם רבי סענדער לא רצה לקחתו, והוסיף רבי אברהם בערניו עוד על תרומתו, ושוב לא רצה רבי סענדער לקחתו, והוסיף רבי אברהם עוד, עד שנתן אלף רענדלאך (3000 רובל) – סכום עתק בימים ההם. תפסו רבי סענדער בידיו ונשקם, באומרו אליו: "אשרי הידיים שנותנות אלף רענדלאך עבור עניין רבנו".
 
    
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה