הלכות תפילין רבנו תם (המשך)

סימן לא – מהלכות תפילין דרבינו תם (המשך) - א.הנוהגים להניח תפילין של רבינו תם באמצע תפילת החזרה של השליח ציבור, לא יפה עושים, שאף על פי שרשאים לענות אמן בברכות באמצע הנחת תפילין של רבינו תם...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

סימן לא – מהלכות תפילין דרבינו תם (המשך)
 
א. הנוהגים להניח תפילין של רבינו תם באמצע תפילת החזרה של השליח ציבור, לא יפה עושים, שאף על פי שרשאים לענות אמן בברכות באמצע הנחת תפילין של רבינו תם, מכל מקום כיון שגם בזה יש מחמירים, ראוי שלא להביא את עצמו לכתחילה לידי כך, ורק אם במקרה התחיל להניח תפילין של יד של רבינו תם, ובמפתיע שמע קדיש וקדושה יענה. ובפרט שיש להיזהר להקשיב לחזרת השליח ציבור, ואף לעיין בספר באמצע החזרה יש להימנע.
ב. מנהגינו להניח תפילין של רבינו תם קודם קדושת ובא לציון, כדי שיאמרו עמהן קדושה אחת. וכן ראוי לנהוג. ומה טוב ומה נעים ללמוד תורה עם התפילין של רבינו תם, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את ליבו לאביו שבשמים.
ג. אומרים ק"ש עם התפילין של רבינו תם. ויש נוהגים לומר עמהם גם פרשת קדש לי, ופרשת והיה כי יביאך.
ד. המניח תפילין של רבינו תם בראש חודש, יניחן קודם קריאת התורה, ואפשר להניחן בעת שאומרים בריך שמיה עם פתיחת ההיכל ויקרא עמהן ב’ פרשיות של קריאת שמע. ואותם הנוהגים להניח תפילין של רבינו תם אחר התפילה וללמוד עמהם, בראש חודש אין נכון לכתחילה להניחן אחר תפילת מוסף. אולם השליח ציבור שאינו יכול לשהות בהנחת תפילין של רבינו תם, מפני טורח ציבור, יכול להניחן אחר תפילת מוסף. וכן מי שהוא כבד פה, ואם יניח תפילין של רבינו תם לפני מוסף, יפסיד תפילה בציבור, רשאי להניחן בראש חודש לאחר תפילת מוסף.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה