בנים

בנים- מגנט סגולה לבנים. בניו של אדם מתים כשעוסק בשמות של טומאה, או בכשפים או שמאמין בהם. כשאיש ואיש רוחצים ידיהם ונותנים צדקה קודם התשמיש, בזה הם מסירים את רוח הטומאה מהילדים שהם מולידים.

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

בנים
 
 
מגנט סגולה לבנים.
 
בניו של אדם מתים כשעוסק בשמות של טומאה, או בכשפים או שמאמין בהם.
 
כשאיש ואיש רוחצים ידיהם ונותנים צדקה קודם התשמיש, בזה הם מסירים את רוח הטומאה מהילדים שהם מולידים.
 
יש אישה שמגדלת נקבות ואינה מגדלת זכרים.
 
אמירת פרשת ציצית במסירות נפש, וביראה גדולה, גם הלבשת ערומים, על ידי זה זוכה לבנים זכרים.
 
שנה, שיש בה ברכה, סימן שגם ישראל יפרו וירבו.
 
אישה שעוסקת בכשפים, בניה מתים ונעשית אלמנה.
 
מינקת שנחסר חלבה, הסגולה לזה, שיתאבל בעלה על ירושלים.
 
 
פרשת ציצית
 
"ויאמר ה’ אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’ ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם: למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם: אני ה’ אלוהיכם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני ה’ אלוהיכם":

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה