בנים

בנים- כל העושה דבר מצווה ולא גמרו, קובר אשתו ובניו. הנושא אשה לשם ממון, הווין ליה בנים שאינם מהוגנים, ומפסיד את הממון בזמן קצר. העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה להרבות בנים.

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

בנים
 
 
כל העושה דבר מצווה ולא גמרו, קובר אשתו ובניו.
 
הנושא אשה לשם ממון, הווין ליה בנים שאינם מהוגנים, ומפסיד את הממון בזמן קצר.
 
העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה להרבות בנים.
 
אין הבנים מתים בעוון האבות, אלא כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם.
 
התשמיש יפה לולד, ללבנו ולזרזו ולהיות בעל צורה ובעל כח.
 
מי שאין לו בנים, יקבל על עצמו גלות.
 
היורד לאומנות חברו, כאילו בא על אשת רעהו.
 
כשנמסר אדם ביד שונאיו, הווי כמו שכול בנים.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה