חודש כסלו שפע רוחני וגשמי

2 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 04.11.21

חודש כסלו שפע רוחני וגשמי

כיס + לב

חודש כסלו הוא חודש האורות, ניסים ונפלאות של עם ישראל, שבו אנו גם חוגגים את חג החנוכה, חודש שבו יורדים שפעים רוחניים בבחינת ‘לב’ וגם גשמיים בבחינת ‘כיס’.

בחודש זה אנו זוכים ומקבלים את המפתחות לשפעים רוחניים וגשמיים, דעת אמת ופרנסה בשפע. כדי לקבל את השפעים עלינו להתחזק באמונה ובשמחה, בעיקר להודות לבורא העולם על כל השפעים שיורדים אלינו כל שנייה ממש, לשמוח במה שיש ולהיות עם עין טובה והכרת הטוב שזה ממש פותח את כל השערים.

בחודש כסלו נעשו ניסים ונפלאות לעם ישראל שהם בבחינת האמונה התמימה והפשוטה, ניסים מעל הטבע – כך בימים ההם גם בזמן הזה. מה שהיה דאז גם יורד כיום! לכן התחזקו באמונה, בשמחה ובמחשבות טובות, התפללו לשם יתברך ותודו בלי סוף ובע”ה תזכו לראות גם אתם ניסים וישועות!

הידעת?

החודש השלישי למניין החודשים לבריאת העולם – מחודש תשרי, והחודש התשיעי למניין החודשים בתורה ליציאת מצרים – מחודש ניסן. חודש זה חל בסוף הסתיו ונחשב לחודש החשוך ביותר.

אורכו משתנה, בשנה חסרה הוא בן 29 יום, ובמלאה 30.

על פי הלוח העברי הקבוע א’ בכסלו לעולם לא יחול בשבת (כי אין שנה שלמה המתחילה ביום שלישי), אך הוא יכול לחול בשאר ימי השבוע.

החודש נזכר בתנ”ך פעמיים, בספר זכריה ובספר נחמיה: “בארבעה לחודש התשיעי בכסלו”, “ויהי בחודש כסלו”.

שם החודש

בספרי החסידות נקשר שם החג עם חנוכה, וכסלו הוא מלשון ביטחון על שם הפסוק: “אם שמתי זהב כסלי”, שעיקר הנס בחנוכה בא מתוך אמונה וביטחון

יש סוברים ששורשו של השם כסלו הוא בלשון העברית והוא בא מן השם כסל או כסלה, שפירושו תקווה, וכוונתו תוחלת לגשמי החורף. ויש הסוברים מאכדית כיסילמו

סגולות לחודש כסלו

  1. סגולה המיוחסת לר’ יוסף חיים מבגדאד, ה’בן איש חי’ – ליום כ”ד בכסלו: ללמוד בספר חגי פ”ב, את שתי הנבואות שנאמרו לחגי ביום זה, שבו התחיל בניין בית המקדש השני. הכף החיים הקדוש הוסיף בעניין זה ש’כל הקורא פסוק בזמנו, מביא טובה לעולם’.
  2.  ר’ חיים פלאג’י, שהיה אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, הבטיח שמי שיזכה לשמור פיו ולשונו ויימנע מלהלין (להתלונן) על הנהגתו של הקב”ה בכל הקורות אותו – החל מר”ח כסלו ועד לשמיני של חנוכה – יזכה לראות נס, כבר באותה שנה.
  3. היות וחודש כסלו נברא על פי האות סמך, עניינו העיקרי הוא סמיכה והישענות על הקב”ה ורחמיו. לא משנה באיזה ניסיון אתם נדרשים לעמוד, החודש הזה קבלו על עצמכם לעמוד בו בגבורה – מתוך הלובן שבעין ומתוך הודיה, שמחה ואמונה שעוד יבואו ימים אחרים, וגם הניסיון הזה יחלוף.
  4. חז”ל הזהירו להדר בנרות חנוכה ואמרו כי מי שזוכה לעשות זאת, יזכה לבנים תלמידי חכמים שנאמר ‘כי נר מצווה, ותורה אור’. אולם סבו של החיד”א זיע”א הזהיר ואמר שהבטחה זו של חז”ל אמורה על מי שמדקדק בקיום המצווה, על כל פרטיה והלכותיה.
  5. ספר ‘לשון חכמים’ לרבנו יוסף חיים מביא כי טוב לחלק שמן לעניים יראי ה’ – לצורך נר שבת, נר יום טוב ונרות חנוכה.
  6. בספר המידות כותב רבנו הקדוש, רבי נחמן כי מי שנזהר בנר חנוכה ונר שבת – יהיו לו בנים תלמידי חכמים.
  7. בספר ‘יסוד יוסף’ נכתב על זמן הדלקת נרות חנוכה כי “מאוד מאוד הוא שעת הכושר, להתפלל איזהו בקשה הצריכה לו בשעת עשיית המצווה, כי אז שעת הרחמים וחסדים. ומליצי יושר יליצו טוב עבורו.

ציונים חשובים בחודש כסלו
ג’ כסלו – עשו החשמונאים יום טוב לכבוד ניצחונם על גזירות אנטיוכוס

ה’ כסליו – המהרש”א ,רבי שמואל אליעזר איידלס

ז’ כסלו – שרף יהויקים את מגילת ירמיהו

ט”ו כסלו – רבי יהודה הנשיא

י”ח כסלו – רבי ברוך ממז’יבוז

י”ט כסלו – “המגיד ממעזריטש”,רבי דוב בער.

חג הגאולה או ראש השנה לחסידות הוא מועד המצוין מדי שנה בחסידות חב”ד, לזכר שחרור מייסד החסידות רבי שניאור זלמן מלאדי מהכלא הרוסי

כ”ד כסלו – שמעון בן יעקב אבינו , וגם נוסד היכל השם בימי חגי

כ”ה כסלו – חנוכה (נחוג במשך שמונה ימים)

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה