אילו סוגי סחורה נמכרים בחנות בשנת שמיטה?

יבול שישית - פירות שחנטו לפני שנת השמיטה וירקות שנלקטו לפני שנת השמיטה אינם קודשים בקדושת שביעית | שמיטה

1 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 26.12.21

 

אילו סוגי סחורה נמכרים בחנות בשנת שמיטה?

 

ייבוא חול – פירות וירקות שהגיעו מחוץ לארץ אינם קדושים בקדושת שביעית

יבול נוכרי – פירות וירקות שגדלו בשמיטה בשדה של נוכרי בארץ ישראל, לפי דעת מרן 'הבית יוסף' אינם קדושים בקדושת שביעית. לפי דעת המבי"ט קדושים בקדושת שביעית.

אוצר בית דין – פרות שנאספו מהשדה על ידי שלוחי בית הדין ונמכרים שחנות שמיטה ויש עליהם הלכות מיוחדים כמו למשל את הקליפות יש לשים בפח מיוחד ולעטוף היטב, הלכות ביעור פירות שביעית ועוד.

מהו אוצר בית דין? בית הדין שולח שליחים שיאספו את היבול. כיוון ששלוחי בית הדין אוספים עבור אנשים רבים, הם רשאים לאסוף כמות גדולה של יבול בבת אחת, בלי שינוי.

אוצר = אוצרים בו, מאחסנים בו את הפירות ושומרים אותם. אוצר בית דין הוא מחסן של בית הדין. בו אוצרים-שומרים את פירות השביעית. הפירות נשמרים שם עד שמוכרים אותם לאנשים. היבול שנאסף הוא קודש בקדושת שביעית ועלינו לנהוג בו בהתאם (ישנן הלכות מפרושות!)

יבול שישית – פירות שחנטו לפני שנת השמיטה וירקות שנלקטו לפני שנת השמיטה אינם קודשים בקדושת שביעית