פורים קטן

2 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 16.02.22

מה זה ‘פורים קטן’?

פורים קטן הוא כמעין חג קטן, הנחגג רק בשנה מעוברת שבה מופיע אדר א’ ואדר ב’.

למעשה חודש אדר ה’מקורי’ הוא החודש השני, ולפיכך גם בו חוגגים את חג הפורים.

יחד עם זאת, בחודש אדר א’ מציינים את יום י”ד באדר כ’פורים קטן’, המהווה תזכורת לחג פורים שיופיע בדיוק בעוד חודש.

בפורים קטן, דהיינו בי”ד וט”ו אדר ראשון, לא אומרים תחנון ומזמור “יענך ה’ ביום צרה”. אולם לא מוסיפים לומר “על הניסים” בתפילה ואסור להספיד ולהתענות בי”ד וט”ו אדר ראשון.

מנהג יפה לעשות מקצת משתה ושמחה, תפילות תודות והודאות ביום י”ד לבני פרזים, וביום ט”ו לבני ירושלים.

ואין צריך לשלוח מנות ומתנות לאביונים. וכן מותר לעשות מלאכה בפורים קטן.

 

יום מיוחד ומסוגל לישועות

 

הדלקו נר לאסתר המלכה והשני למרדכי היהודי, ותבקשו שיהיו מליצי יושר בפני הקדוש ברוך לכלל עם ישראל ואח”כ תאמרו ‘מזמור לתודה’.

 

תפילה

“ריבונו של עולם, מלך כל יכול, אנא ברב טובך וברחמיך הרבים והאינסופיים, כשם שאז גזרת עלינו ועל כל ישראל גזרות טובות, והפכת מספדי למחול לי, מיום אבל ליום טוב, מיום יגון ליום שמחה! וכשם שאז הפרת את עיצת המן הרשע ימ”ש שגזר לאבד, להשמיד, להרוג את כל היהודים ולא רק שהפרת וסיכלת את עיצתו אלא הוא בעצמו ועשרת בניו נתלו על העץ שהיה מוכן לו מששת ימי הבריאה – “וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר”

 

“וכשם שאז הכל בוטל ומבוטל כך גם היום, אנא, יגולו רחמייך, והפר את עיצת כל עוכרי ושונאי ישראל, את כל עיצת הרשעים והערב רב באשר הם לדורותיהם!! “ותשלח לכל עמך ישראל גאולה שלמה , רווח והצלה רבה ממש כבר עכשיו!!

 

“הקדוש ברוך הוא יפר את כל הפור-ים של כל הערב רב, רשעי ועוכרי ישראל, הגויים שרוצים ברעתנו ויהפוך הכללל לטובה, לברכה ולהצלחה , אם לא למענו למען צדיקך ולמען שמך כדכתיב, “כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דורש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו..” אמן כן יהי רצון

 

בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל כל הישועות! פורים קטן שמח 😊

זריזים מקדימים למצוות. הכנסו וזכו במצוות זכר למחצית השקל

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה