משלוח מנות כהלכה

מדוע תיקנו לשלוח מנות איש לרעהו בפורים?
מהו זמן של המשלוח מנות?
כמה מנות שולחים ולכמה אנשים?
מה נחשב "למנות"?
 מי חייב במשלוח מנות?
מי יכול לשלוח למי?
מה כשרות המנות?
והאם ניתן לשלוח בעילום שם?

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 14.03.24

מדוע תיקנו לשלוח מנות איש לרעהו בפורים (2 שיטות)

– כדי שיהיה לכל אחד אוכל לסעודת פורים

– כדי להרבות אהבה וחיבה בעם ישראל

זמן משלוח מנות

– לגרים בעיירות שאינן מוקפות חומה מימות יהושע בן נון: ביום י”ד בלבד

 

– לגרים בעיירות המוקפות חומה מימות יהושע בן נון : ביום ט”ו בלבד

– לגרים בעיירות המסופקות אם מוקפות חומה מימות יהושע בן נון:

מעיקר הדין שולחים ביום י”ד בלבד

יש מחמירים לשלוח גם ביום ט”ו

– זמן משלוח מנות הוא ביום בלבד, מיד אחרי מקרא מגילה שקוראים ביום (ולא בלילה).

– כל היום כשר למשלוח מנות, אחרי מקרא מגילה עד השקיעה.

 

כמה מנות שולחים ולכמה אנשים

– שולחים 2 מנות לאיש אחד, ובזה יוצאים ידי חובה.

– אמנם כל המרבה לשלוח מנות איש לרעהו הרי זה משובח (אך לא מעיקר הדין)

 

מה נחשב “למנות”

– המנות צריכות להיות דווקא אוכל

– ולכן השולח דבר שאינו אוכל כגון: בגדים, ספרים, סיגריות, כסף וכו’- לא יצא ידי חובה.

– עדיף שהמנות יהיו מוכנות וראויות למאכל.

– יש אומרים שיוצאים ידי חובה בבשר נא (לפני בישול)

– השולח תרנגול חי לא יצא ידי חובה.

– משקה חשוב כמנה וכגון: יין, קולה, מיץ, מים מינרלים וכדומה.

– שני מיני משקאות נחשבים לשתי מנות.

– טוב להדר ולשלוח דווקא אוכלים ולא משקים.

– המנות צריכות להיות ממינים שונים ולא מאותו מין.

– סוגי בשר שונים או בטעמים שונים נחשבים לשתי מנות.

– לחם חשוב מנה

– ממתקים נחשבים למנה

– קופסת שימורים נחשבת למנה

– חשוב שהמנות יהיו חשובות כפי ערך הנותן והמקבל.

 

החייבים במשלוח מנות

– גברים

– נשים

– בנים מעל גיל 13

– בנות מעל גיל 12

– טוב לחנך קטנים שהגיעו לגיל חינוך במשלוח מנות

– עני

 

מי יכול לשלוח למי

– אישה תשלח לאשה וגבר ישלח לגבר

– תלמיד יכול לשלוח לרבו ולהפך

– בן יכול לשלוח לאביו ולהפך

– אין צורך בשליח

– ניתן לשלוח מנות ע”י ילדים

– השולח לקטן לא יצא ידי חובה, וקטן נחשב עד גיל מצוות שהוא 13

 

כשרות המנות

– המנות צריכות להיות כשרות

– השולח בשר “לא חלק” לספרדי לא יצא ידי חובה.

 

האם ניתן לשלוח בעילום שם

– השולח בעילום שם יש אומרים שלא יצא ידי חובה.

 

פורים שמח!!!

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה