הנחיות לשעה נכונה

לפני שהאדם לוקח על עצמו אחת מן מההתבודדויות שהזכרנו, תחילה עליו לחנך את עצמו לעשות שעת-התבודדות בכל יום, עד שהשעה תהיה חלק בלתי נפרד מחייו.

5 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 06.04.21

לפני שהאדם לוקח על עצמו אחת מן
מההתבודדויות שהזכרנו, תחילה עליו
לחנך את עצמו לעשות שעת-התבודדות
בכל יום, עד שהשעה תהיה חלק בלתי
נפרד מחייו.
 
 
במאמרים רבים ציינו דרכים והנחיות להתבודדות נכונה. מהתבודדות של חשבון נפש מפורט ועד להתבודדות ארוכה על נושא אחד, על מנת לקנותו.
 
אולם עלינו לדעת, לפני שהאדם לוקח על עצמו אחת מן מההתבודדויות שהזכרנו, תחילה עליו לחנך את עצמו לעשות שעת-התבודדות בכל יום, עד שהשעה תהיה חלק בלתי נפרד מחייו, וכמו שמעיד כל מי שרגיל בהתבודדות, שבשבילו השעה היא כמו אוויר לנשימה והוא פשוט לא מבין, איך אפשר לחיות בלי שעת התבודדות בכל יום?
 
כאשר אדם נמצא בתחילת דרכו והוא רוצה לזכות ולהרגיל את עצמו לעשות שעה התבודדות, עליו לחפש את הדרך הקלה ביותר בשבילו להתבודד. כך יהיה לו קל יותר להתרגל להתבודד כל יום, ועל ידי זה לקנות את שעת-ההתבודדות. לכן, בשלב ההתחלתי הכי קל להגיע אל התבודדות בלי שום תכניות, ולהתפלל על מה חש שהוא רוצה להתפלל, הכל לפי העניין: בין אם אלה דברים שעוברים עליו או דברים שהיה רוצה להתקרב אליהם, או נקודות מסוימות שמאירות לו בעבודת ה' וכו'. זהו כלל חשוב מאוד, כי בשביל לקנות את ההתבודדות צריך האדם ללכת בתחילה בדרך הקלה והזורמת ביותר בשבילו.
 
לכן, כדי לעזור לאדם למלא את ההתבודדות בתפילה, שתהיה לו בקלות, הוא יכול להשתמש בנקודות ההנחיה הבאות: בתחילת ההתבודדות יודה לה' על כל החסדים שגמל עמו, כמו כן יודה על הדברים הגדולים והקבועים שה' נתן לעמו, כמו: התורה, השבתות והחגים, הצדיקים, התפילה ועוד. בנוסף, ייקח נקודות מסוימות של דברים גדולים ומשמעותיים שה' נתן לו בחייו ויודה עליהן, כגון על התקרבותו לאמונה, על שזוכה לחיות באורח חיים יהודי וכו'. כמו כן יודה על פרנסתו ובריאותו, ואשתו ילדיו וכו'.
 
בשלב הבא, לפי הרגשתו, יעבור לתפילות כלליות על עם ישראל, שיזכו לחזור בתשובה, ויתפלל על בניין ירושלים ועל התגלות מלכות ה' בעולם והפצת התורה.
 
צריך האדם – הן בהודאה והן בתפילה על עם ישראל – לא להכביד על עצמו. לכן, אם יכול להתפלל כעשר דקות על כל דבר, מה טוב. אך עליו לדעת, שגם שלוש דקות הודאה ושלוש דקות של תפילות על עם ישראל מספיקות בשלב ראשון.
 
כאשר ירגיש שהוא רוצה להמשיך הלאה לשלב הבא בהתבודדות, כדאי מאוד לעשות חשבון נפש. הכלל המוביל בחשבון הנפש הוא, שיספר לקדוש- ברוך-הוא בשפה שלו את כל מה שעשה מההתבודדות של יום קודם ועד להתבודדות הזו שעומד בה, ובכל מקום שרואה שזכה לאיזה דבר טוב, כגון מצווה וכו', יודה על כך. ובכל מקום שעשה דבר שלא כראוי יתוודה ויבקש סליחה ויתפלל לזכות לעשות טוב יותר להבא. גם טוב שבאותן מצוות שעשה יעשה חשבון נפש – איך עשה אותן, ויבקש לעשותן יותר בשלמות.
 
הדרך הזאת היא דרך קלה למלא את השעה, משום שכך יש לו הרבה על מה לדבר, והוא יראה שבלי שום קושי הוא ממלא את השעה. אמנם, בהתחלה יתכן שיהיה לו קשה לזכור את כל מה שעשה ביום האחרון, כי לרוב האנשים, בתחילת חינוכם לחשבון נפש, הזיכרון חלש זאת, משום ריבוי החטאים שבגללם האדם מאבד את הזיכרון שלו. לכן, אל לו לאדם להתבלבל אם רואה שהוא לא עובר על כל הפרטים ביום האחרון, אלא העיקר שמספר לקדוש-ברוך-הוא את מה שהוא זוכר ויעשה על כך תשובה. בדרך זו, כשעושה תשובה כל יום יחזור, אליו הזיכרון עד שבקלי קלות הוא יזכור הכל ויעשה חשבון נפש מפורט כראוי.
 
דרך זו של חשבון נפש כזה מומלצת משום שיש על מה לדבר בכל יום, כי אז יש לאדם סדר-יום שעל פיו הוא פועל, וידבר עם ה' על כל דבר ודבר. הרי צריך לספר הכל, ואם כן יש הרבה על מה לדבר. גם צריך לשפוט את עצמו על המצוות הקבועות, כמו שחרית, מנחה וערבית, שגם עליהן צריכים הודאה קבועה ומשפט – איך התפללתי? האם מיהרתי? האם כיוונתי בתפילה או לא? וכן על זו הדרך. אז גם יתפלל שיזכה לעשות מצוות אלו כראוי, ולהתפלל בכוונה בלי למהר וכו'. ונזכיר שוב, שלא ייבהל אם הוא לא זוכר הכל, אלא ילך לפי כוחו, ומה שזוכר ידבר עליו.
 
צריכים לזכור, שחשבון נפש אמיתי לוקח את כל השעה, אם לא יותר. אבל כאמור, בתחילת חינוכו של האדם בדרך ההתבודדות, הוא צריך ללכת בדרך שהיא הכי קלה עבורו, עד שההתבודדות תהיה חלק בלתי נפרד מחייו, ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו – שלא עובר עליו יום בלי שעה התבודדות.
 
לאחר שהאדם קנה את ההרגל הזה, רק אז הוא יכול להעמיק בהתבודדותו יותר ויותר, על פי הדרכים המבואות בדברינו בכמה מקומות. לכן, גם על עניין חשבון הנפש אין לו להתעקש דווקא. אלא, אם קל לו יותר פשוט להתפלל ולדבר על כל מה שעולה על ליבו – להודות ולבקש, פעמים לשתוק, או לעשות תשובה כפי יכולתו, יעשה מה שהכי קל לו, כי הדבר העיקרי שצריך להתרכז בו בהתחלה, הוא להתרגל לעשות שעה בכל יום חוק ולא יעבור.
 
על כל פנים צריך לדעת, ששלב חשבון הנפש הינו ההזדמנות של האדם לשפר את חייו בכל הבחינות ובכל התחומים, כי בכל מקום שיראה נקודות של חסרון הוא יאריך יותר בתפילה על אותו חסרון, ובמשך הזמן אף יראה שיפור ניכר באותם דברים. וגם אם אדם רואה שיש לו הרבה חסרונות והוא לא יכול להרבות בתפילה על הכל, יחליט על נקודות מסוימות שעליהן הוא יעשה התבודדות יותר רצינית, ויתפלל על זה יותר לאורך. הרי אם הוא ירצה להתמקד על כל נקודה ונקודה זה ייקח לו הרבה זמן. וכאמור, אף על פי שבודאי זה טוב מאוד להרבות בתפילה על כל נקודה ונקודה, וזו עיקר ההתבודדות של חשבון נפש, אולם אנו מדברים לאדם בתחילת חינוכו להתבודדות שחייב ללכת בדרך הקלה ביותר, וכשמתפלל בלי להתמקד יותר מדי ובלי להחליט על סדר מסוים דווקא, יהיה לו קל להתרגל להתבודד. כי בכל יום יהיה לו על מה לדבר: פעם זה כואב לו, ופעם קרה לו מקרה כזה, ופעם הוא צריך כזו ישועה, פעם הוא עושה תשובה על איזה עניין שהתעורר עליו, ופעם הוא מאריך בתפילה על עניין זה ופעם על עניין אחר וכו' – וכך הוא יזרום עם עצמו עד שיהיה אצלו קניין חזק לעבודת ההתבודדות.  
 
זהו המתכון להתבודדות קלה: מעט הודיה, מעט תפילה על הכלל, ואחרי כן רוב ההתבודדות מוקדשת לחשבון נפש, כפי יכולתו וכפי זיכרונו ובלי שום לחץ, על היום האחרון, ואחר כך, אם נשאר לו זמן, יתפלל על נקודה מסוימת שמפריעה לו הכי הרבה, או על עניין מסוים שמדבר אל ליבו, וכך יכנס וילך מדרגה לדרגה, ויזכה להתרגל לקיים את ההתבודדות.
 
ישנה גם אפשרות אחרת, למי שהוא בתחילת דרכו אבל רוצה בכל זאת להתמקד על נקודה מסוימת, שיחלק את ההתבודדות בצורה הבאה: חצי שעה להודאה, תפילה על עם ישראל וחשבון נפש, ובחצי השעה הנותרת תוקדש לעבודה על נקודה אחת.
 
כדי להתרגל לעשות שעה בכל יום, על האדם להיות חזק בדעתו, שאפילו אם רק יגמגם מעט, ובכל יום יתפלל על דבר אחר וכו', שלכאורה זו לא שלמות – אלא העיקר הוא שימלא את השעה בכל יום. ואפילו אם ישתוק כל השעה גם זה טוב מאוד, ועל זה אמר רבינו שאפילו כשעומד שעה ואינו מדבר כלל, עצם העמידה לפני ה', שמכין עצמו ורוצה לדבר עם ה', זוהי מעלה עצומה ותיקון עצום לנפש, ועל זאת ההתבודדות נאמר: התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. על זה כבר ישנה הבטחה שלא יראה פני גיהינום, ועל זה גם נאמרו כל השבחים הנמצאים בזוהר הקדוש, על מי שהוא מ"מארי דחושבנא" – בעל חשבון, והעולם הזה יראה לו יפה, כי כל שעה של התבודדות, ותהיה איך שתהיה, ממתיקה דינים יותר מכל דבר אחר.
 
שעת-התבודדות שתיארנו עד כאן היא שעה שמותר לעשותה גם בשבת, ואין לחשוש ממה שכתוב שאסור להתוודות בשבת, כי כאן לא מדובר בוידוי שמכה על חטא ושובר את ליבו, אלא פשוט בחשבון נפש יומיומי – שאם הוא רגיל לעשותו בכל יום, גם בשבת יהיה מותר לו. כך יוצא, שגם בחגים ושבתות יש לו חשבון נפש ותפילה על דברים מסוימים וזה בודאי טוב מאוד.
 
אחרי שהאדם התרגל להתבודד יום יום והוא כבר זורם עם השעה, וזה אצלו חוק ולא יעבור לעשות שעה בכל יום, יהיה מה שיהיה, כולל שבתות וימים הטובים ובכל המועדים, רק אז ייכנס לעבודות היותר מעמיקות.
  
ה' יתברך יזכנו לעשות בכל יום ויום שעת-התבודדות, ולא יעבור עלינו יום אחד בלי שעה זו, אמן כן יהי רצון.

כאן, ניתן לקרוא עוד בנושא התבודדות.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה