תפילה על החיילים ועם ישראל

עכשיו, יש מאות או אלפי חיילים הנמצאים בחזית המלחמה. אבא, הם ילדים קטנים שעוד לא התחילו ממש את חייהם, שמור נא עליהם...

2 דק' קריאה

חוה שמילוביץ

פורסם בתאריך 06.04.21

עכשיו, יש מאות או אלפי חיילים
הנמצאים בחזית המלחמה. אבא,
הם ילדים קטנים שעוד לא התחילו
ממש את חייהם, שמור נא עליהם…

תפילה לעורר רחמים על החיילים ועל עם ישראל

בחנוכה התחיל המבצע "עופרת יצוקה" של צה"ל, זמן שאין שום דין שורה.
עכשיו, יש מאות או אלפי חיילים הנמצאים בחזית המלחמה.
אבא, הם ילדים קטנים שעוד לא התחילו ממש את חייהם,
שמור נא עליהם בעינא פיקחה עילאה (בעין עליונה שפקוחה) בהשגחה פרטית נפלאה,
כך שלא יאונה שום נזק ושום כאב או טראומה לחיילים.
ולמרות שאנו עם ישראל רחוקים מאוד משלמות,
ולמרות חטאינו המרובים,
איננו מבקשים אלא בזכות רחמיך שאינם כלים לעולם,
רחמיך הגדולים האינסופיים
,
כי למרות שמצד הדין אולי לא מגיע לנו הניצחון,
אך מאוצר מתנות חינם חוננו, עננו.

אבא טוב – הרי אתה מרחם יותר מכל מרחם,
ורחמיך אמיתיים ועמוקים המה
,
אנו מבקשים רחמים וחסדים גלויים,
"הראני חסדך" שנוכל לראותם ולהלל את שמך,
ובודאי שאתה דואג להם יותר מכל אדם שיכול לדאוג,
ובודאי שהדאגה שלך אמיתית ומלאה בישועות,
כי אנו דואגים אך איננו יכולים לעזור בשטח,
אך אתה נמצא איתם עכשיו ממש בשטח שדה הקרב
אנא היה עימם כך שהם יוכלו לחוש אותך
,
לראות אותך ממש – איך אתה אוהב ומשגיח,
הראה להם ניסים אף אם אינם ראויים,
ומתוך זה יתחזק לבבם באמונה טהורה בך, וישובו בתשובה.

מאוצר מתנות חינם חננו, אוי אבא רחמן,
יש לך אוצר כזה גדול של ניסים וחסדים מהגאולה האחרונה,
אנא פתח אוצר זה עבורנו,
ושפוך עלינו מהשגחתך שאינה בדרך הטבע כלל
,
כך שיתגלה ויתגדל שמך וכבודך לעיני כל חי!!!
אנא אל תתחשב בכל עוונותינו והמקטרגים עלינו בעולם זה ובעולמות עליונים,
ויגולו רחמיך על מידותיך, כי הרי הטבע בידך הוא,
ובידך לשנות את הדין ולהסיר כל גזירה, ולהפוך הכול לטובה
.

החיילים שלנו (ועוד אנשים מעם ישראל בערים שנופלים הקסמים),
נמצאים בשטח המלחמה ממש וחשופים לפגיעה.
אנא עטוף כל אחד מהם ברחמיך, באהבתך.
תן להם עזות דקדושה, רוח גבורה ללחום את מלחמות ישראל ולהרוג מחבלים וכוחות רשע,
אנא עזור להם, הילחם בעבורם, הם רק שליחיך – עשה בגויים הרשעים דין ומשפט על ידם,
והרי הבטחת לנו על ידי נביאיך שתנקום את נקמת עם ישראל בגויים,
אנא קיים את נבואתך והבטחתך – "ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרשעה כעשן תכלה
ותעביר ממשלת זדון מן הארץ!!! וכל אויבי עמך מהרה יכרתו, והזדים תעקר ותשבר
ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם במהרה בימנו – ברוך שובר אויבים ומכניע זדים!!!
והארץ זו תתמלא רק ביהודים שהם בניך אהוביך אשר בחרת,
זכור לנו את אהבת הבניםוהילחם לנו כאב המרחם על בניו ושומר עליהם ומשגיח עליהם השגחה יתירה מכל פגע,
כשם שאמא שומרת על תינוקה הרך שמירה יתרה. עטוף אותם באורך,
אנא שמור נא על החיילים האלו שהם צעירים וקטנים ממש היה עמם במלחמה!
השגח עליהם השגחה יתירה!!!

ואנא, עזור שכל עמך ישראל בכל מקום שהם בעולם,
יתעוררו ויתחזקו בתשובה וירבו זכיות ויזהרו מעבירות,
כדי לתת כוח למלכות דקדושה ולהטות את הכף לזכות.
כי בודאי שנתת לנו את המלחמה הזו כדי שנתחזק בך עוד יותר,
לכן עזור לנו מתוך המלחמה הזו רק להתקרב יותר להתחזק יותר
ולבטוח בך אף עוד יותר שבודאי בכוחך ננחל ניצחון גדול.

בנפש החיים מובא, שכל העולמות העליונים מונהגים על פי התחתונים וכל המלחמה האמיתית והניצחון האמיתי, תלוי בעצם בעבודת הלב והמחשבה הפנימיים שלנו. אם יהיה כל אחד מאיתנו משכן לשכינה נגביר את כוח הקדושה וננחל ניצחון אמיתי חיצוני ופנימי כאחד!!! כי החיצוני משקף את מצב הפנימי.

תפילה לנצח במלחמה

המלחמה הזו הרי נמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו
המלחמה של כוחות הקדושה עם הטומאה
עזור לנו בימים אלו להגביר את כוח הקדושה הפנימי
ולהתגבר על הכוחות השליליים בתוכנו,
להגביר את האמונה על המידות
לנצח את הכעס וההקפדות,
להגביר את השמחה על העצבות
להגביר את הביטחון על הפחד
להגביר את האהבה על השנאה
להגביר את החסד שבתוכנו על מידת הדין –
כי הרי העולמות העליונים נוהגים על פי מעשינו,
שנדון לכף זכות ולא לכף חובה את חברינו
שנתבונן בעין טובה על עולמנו
שנגביר את הזריזות על העצלות,
להתגבר לכוון במילות התפילה, מעומק הלב בריכוז ובשמחה,
שנרתום כל כוחותינו הפנימיים לעבודתך,
אז השכינה תשכון בליבנו
ויתגבר כוח הקדושה בעולם
ואז ננצח.
אם כל אחד ינצח בעצמו בתוכו בחזית הפנימית שלו
יקבלו החיילים כוח רב ללחום בחזית בעזה…
בהצלחה במלחמה הפנימית…
השם איתנו… ורוצה בהצלחתנו.

חוה שמילוביץ.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה