לא כל יום כיפורים

בראש השנה, התעלינו, התרגשנו והכתרנו את המלך. כעת, אנו ניגשים לשלב הבא: עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים הטומנים בחובם דברים עצומים. כי לא כל יום כיפורים...

4 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 07.11.21

בראש השנה, התעלינו, התרגשנו
והכתרנו את המלך. כעת, אנו ניגשים
לשלב הבא: עשרת ימי תשובה ויום
הכיפורים הטומנים בחובם דברים
עצומים. כי כל יום כיפורים…

אנו עומדים בפתחה של השנה החדשה, אחרי ההתעלות וההתרגשות של הכתרת המלך בתפילות ראש השנה הנפלאות, ועתה יש לנו את עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, שהם עוד הזדמנות לשנות את גזר הדין לטובה ולברכה. היש רחמנות גדולה מזו? היש בנמצא בית דין בכל רחבי הגלובוס, לאחר שפסק לאדם את פסק דינו, להציע לאדם אפשרות לשנות את פסק הדין, אם יראה רצון טוב לשנות את מעשיו? מן הסתם לא. אבל כאן מדובר ברחמנות של הבורא שהיא מעל ומעבר לכל מה שאנחנו יכולים להבין.

להבין רחמנות זו איננו יכולים אבל לנצל אותה אנחנו יכולים וחייבים!. לכן, כל אחד צריך לגלות ערנות להזדמנות פז שכזאת וחכמה רבה ולנצל את הימים המיוחדים והיפים הללו – להאריך בתפילה, לומר הרבה תהלים, ליקוטי תפילות ועוד, ובעיקר – לעשות להתבודד וכמה שיותר. בדרך זו נוכל לשפר ולהיטיב את כל השנה החדשה ולהשפיע על כל מה שיהיה בשנה זו: שתהיה יותר מבורכת, יותר מוצלחת, יותר משופעת בהשפעות טובות וכו', ברוחניות ובגשמיות.

כי ידוע, שעיקר התשובה וההתקרבות לה' יתברך היא על ידי תפילה ובפרט על ידי התפילה האישית היוצאת ישר מהלב, במילים הפשוטות שלך, שכל אדם יכול על ידה להתקרב ולשוב אל אביו שבשמים. כל שכן בימי דין אלו, שהקדוש ברוך הוא, שהוא אב בית הדין, אומר לאדם להיכנס אליו בכל עת שרוצה בכל אחד מן הימים שנותרו עד למשפט הסופי. וכן ביום המשפט עצמו לטעון לפניו את כל הטענות העולות על רוחו על מנת לפייס אותו ולשכנע אותו למחול לו. ובורא עולם? הוא מבטיח לאדם שישתדל להתחשב בו ולעזור לו ולבטל את הדין לגמרי, ובנוסף לכך גם להטיב עמו טובות גדולות.

כולנו אומרים בימים אלו את המשפט הידוע – "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה". בודאי כוונת חז"ל היא להוסיף בדברים אלו יותר כדי לקרוע את גזר הדין – לעשות תשובה, להתפלל ולתת צדקה יותר מאשר בכל השנה.

תשובה – אמרו חז"ל, שכל מי שעושה תשובה מאהבה, אפילו הזדונות נהפכים לו לזכויות, וכל שכן שאר העבירות. אך מי יכול לומר שהוא במדרגה לעשות תשובה מאהבה? לכאורה, מעטים מאוד. אך באמת, כל אדם יכול להגיע לזה! אם יזכה לעשות שעת התבודדות בכל יום, כך שלא יעבור עליו יום בלי שעה שכזאת.

מדוע? כי כאשר יש לאדם בכל יום שעה של תשובה הוא, למעשה, עושה תשובה גם כשאין לו בעיות או צרות. אפילו כשהכל הולך לו מצוין והוא מרגיש טוב ואין לו שום ייסורים – הוא עומד לפני השם שעה שלמה ועושה תשובה. זה נקרא שאדם עושה תשובה מאהבה. הוא לא מחכה לייסורים שיעוררו אותו לצעוק אל השם, שזו היא תשובה מיראה, אלא הוא בא באהבה אל השם בכל יום על מנת להתקרב אליו יתברך.

לכן, מי שלא עושה שעה התבודדות בכל יום, יתחיל עכשיו. ומי שכבר עושה שעה – יוסיף, הן בכמות והן באיכות, ישקיע יותר זמן וכוונה בהתבודדות, ויקבל על עצמו ללמוד בספר הקדוש 'בשדי יער'. בדרך זו מקיים את הדבר הראשון שעל ידו מעבירין את רוע הגזירה – תשובה.

תפילה – בודאי יש להוסיף זמן וכוונה בתפילות הקבועות ולהתפלל את תפילת 'שמונה-עשרה' באריכות ולכוון בכל מילה. כמו כן יש להרבות באמירת תהלים ובקשות, לומר 'סליחות' מעומק הלב וכדומה. אך דע, שאין אדם יוצא ידי חובת התפילה בתפילות הכתובות והוא מוכרח לחנך את עצמו להתפלל תפילות מליבו בשפה שלו, כמובא רבות בדברי גדולי ישראל בכל הדורות.

אחת הסיבות לכך היא, שלתפילות הכתובות יש נתיב ידוע ודרך קבועה לעלייתן לשמים, ויש מלאכים הממונים על התפילות להעלותן כל אחת למקומה כפי מעלתה ורמתה הרוחנית, לכן ישנם רבים שתפילתם אינה מתקבלת כל כך, ובפרט כשיש מקטרגים שאורבים על דרך עליית התפילות. אולם אין הדברים כן בתפילה האישית היוצאת במילים ובשפה של האדם עצמו. תפילה זו אין לה ערך ודמיון שישווה לה ואין שום מילים לתאר את גודל מעלתה וחשיבותה. כתוב בזוהר הקדוש, שהתפילה האישית, אפילו של הפחות שבפחותים שבישראל, אין לשום מלאך רשות לגעת בה, אלא משביעים אותה והיא עולה לבדה ומקשטת את כתר המלך. ודרך עלייתה היא נסתרת ונעלמת ממש ורק הקדוש ברוך הוא יודע אותה, לכן אף מקטרג לא יכול לחבל ולקלקל אותה.

צדקה – יש להרבות בצדקה בימים אלו, ולתת כפשוטו כסף לעניים הגונים בני תורה, והצדקה היותר מעולה שבכולן היא הצדקה לזיכוי הרבים, להפצת אמונה ודעת בעולם כולו, שזה החסד הגדול ביותר שאפשר לעשות עם בני העולם, משום שזו העזרה הגדולה ביותר שאפשר לעזור לאדם – ללמד אותו אמונה! כפי שמעידים אלפים ורבבות, שהספרים והדיסקים בנושא האמונה שהגיעו לידיהם הוציאו אותם מחושך לאור, והפכו את חייהם מחיי יגון וצער לחיים של שמחה וממש הצילו להם את החיים. ואכן, כמו שנוהגים לומר, יש דברים שלא ניתן לקנות בכסף. חפץ, בגד או כל דבר גשמי אחר ניתן לקנות בכסף, לתת כמתנה ולשמח את זולתך לזמן מסוים, ואחר כך יחזור לייסוריו ומכאוביו. אך כשמדובר בדברים רוחניים, ובעיקר בדעת ובאמונה – לזה אין מחיר. על זה נאמר: דעת קנית – מה חסרת. דעת חסרת – מה קנית…?

והצדקה, שהיא עיקר העשייה בעולם הזה, גם חייבת לבוא מתוך ריבוי תפילה. כדי לתת צדקה באמת צריכים להתפלל, כמו שאמר רבי נתן מברסלב זצ"ל לבנו רבי יצחק זצ"ל, שהיה נותן מחצית מהכנסותיו לצדקה. אמר לו רבי נתן: אם אתה מתפלל על זה – אני מקנא בך! איזו זכות זו לתת חמישים אחוז צדקה! אבל אם אתה לא מתפלל על זה – אני לא מקנא בך! כי דבר גדול כזה שבא בלי תפילה יכניס בך גאווה ויצא שכרך בהפסדך…

כמו כן, מלבד הצדקה שנותנים בפועל, צריך כל אחד לקבל על עצמו לעבוד על מידת האמונה, כי אמונה זו צדקה, כמו שנאמר על אברהם אבינו כאשר האמין להבטחת הקדוש ברוך הוא, אז ה' חשב לו זאת לצדקה. וכן צריך כל אחד לעבוד על ההודאה, מכיוון שההודאה היא הדבר היחיד שהאדם יכול לתת לקדוש ברוך הוא, שהרי כל דבר אחר שעושה, כל מצווה, כל מעשה טוב – הכל חסד של ה' ושייך לה', כנאמר: מי הקדימני ואשלם… מי עשה לי מזוזה ולא נתתי לו בית קודם… אבל ההודאה היא כולה נתינה לה'. אדם לא מבקש שום דבר לעצמו אלא רק רוצה להודות לה'.

ונסיים בנקודה העיקרית בה פתחנו: כל אדם מחויב לעשות הכל על מנת לחנך את עצמו להתפלל. כצעד ראשון, ניתן לרכוש את הספרים והדיסקים של האמונה והתפילה, בפרט את הספרים "בגן האמונה המבואר" ו"בשדי יער" ודיסקים בנושא ההודאה. ויהי רצון שבזכות הקבלות הטובות שנקבל על עצמנו על פי הנאמר במאמר זה, נזכה שייקרע גזר דיננו וכנסת ישראל תיוושע מגלותה בשנת תש"ע, אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

1. מערכת ברסלב ישראל

ד' תשרי התש"ע

9/22/2009

תודה, תוקן תודה אייל, הטעות תוקנה.

2. מערכת ברסלב ישראל

ד' תשרי התש"ע

9/22/2009

תודה אייל, הטעות תוקנה.

3. אייל

ד' תשרי התש"ע

9/22/2009

פתיח המאמר לא הבנתי למה המאמר מתחיל במילים ‘אנו עומדים אנחנו’ שכן יש כאן כפל לשון ,אם משתמשים במילה אנו מיותרת המילה אנחנו ולהיפך,בכול מקרה יש כאן תוספת של ‘חן’ ואולי יש כאן רמז על המתקת הדינים ע”י האמירה ‘נח נח נחמ נחמן מאומן…’

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

סגור לתגובות.