השופר

אותה עת יחידה בהיסטוריה בה מתנבא עם שלם, כי יש בורא לעולם, לא תחזור על עצמה, אך השפעתה מכרעת על כל מהלך האנושות. למעמד זה מחזיר אותנו קול השופר.

1 דק' קריאה

הרב יוסף ברוק

פורסם בתאריך 06.04.21

אותה עת יחידה בהיסטוריה בה מתנבא
עם שלם, כי יש בורא לעולם, לא תחזור על
עצמה, אך השפעתה מכרעת על כל מהלך
האנושות. למעמד זה מחזיר אותנו קול השופר.

ערב ראש השנה

"וַיְהִי קוֹל הַשּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאוד משֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹקים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל".

כאשר תשמע בארצנו וברחבי העולם תקיעת השופר, יהלמו הלבבות בקצב אחיד. נעצום את עינינו, ונחזור לאותו מעמד נשגב ונורא הוד של מתן תורה בו נאמר: "ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול" (שמות י"ט, י"ט).

אותה עת יחידה בהיסטוריה בה מתנבא עם שלם בן שש מאות אלף גברים בני עשרים עד ששים שנה, ועוד צעירים ומבוגרים יותר, נשים וטף, הגילוי החד פעמי והברור המוחלט כי יש בורא לעולם, וכי הוא מנבא את העם בו חפץ, לא יחזור על עצמו, אך השפעתו מכרעת על כל מהלך האנושות.

וכך הבטיחה התורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?" (דברים ד’, ל"ב-ל"ג).

כלומר, גם אם יקום בעתיד אדם או תקום אי פעם דת אשר תטען לקשר שלה עם הבורא ובחירתו בה, לא תעיז להתיימר ולומר כי נבואת נביאים הייתה לכל העם. על יחידים שזכו לגילויים והארות במערות או בפינות מדבר אולי יצליחו לספר ולדמיין, אבל איש לא יעיז לספר סיפור כזה על עם שלם, שהרי מיד ימצא בדאי, ויכחישו כולם את דבריו. ומשום כך מהווה מעמד הר סיני רגע השיא בתולדות העם ומקור לאמונה מוצקה ובלתי משתנה.

ועל כן, בעומדנו בראש השנה שבו אנו ממליכים את הבורא, עלינו ועל כל העולם כולו, שבים אנו ומחזקים את אמונתנו, כנאמר: "אתה הראית לדעת כי ה’ הוא האלוקים אין עוד מלבדו".

ימלא ה’ כל משאלות ליבנו לטובה, בריאות, שלוות נפש וביטחון.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה