“השומר ראש של העם”

אלפי ניסים אירעו לאורך ההסטוריה בזכות ייקור המצווה החשובה ומקימיה, נתפלל ונבקש לימים טובים יותר של גאולה וישועת ה ונמשיך לקוות לאבא אוהב.

1 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 26.11.23

התפילין היא  מצווה השומרת  על האדם בשמירה עליונה והיא אחת המצוות החשובות שמחברות אותנו בקשר ישיר עם הבורא, “וקשרתם לאות על ידיך” אלו התפילין שעל היד,  “והיו לטוטפות בין עיניך” אלו התפילין של הראש, (קריאת שמע) 

כל בן מגיל מצוות חייב במצווה יקרה זו והיא סמל ההתקשרות עם הבורא ומקנה לאדם אמונה, הרגשת ביטחון ושלווה.

             

למה  מסוגלת מצווה יקרה זו?

                 

מצוות התפילין נעשית בבוקר בין ברכות השחר לברוך שאמר והיא מיחדת אותנו עם ה,  מצוות זו שומרת על האדם מכל מיני גזרות רעות. 

לאחר הנחת התפילין של הראש אנו מבקשים : “ובגבורתך תצמית אויבי וקמי” אנו מתחננים להקבה שיכניע את אויבינו. 

ובימים אלו כל אחד רוצה לנצח ולקום מעל שונאי נפשו  ולזכות לסיעתא דישמיא  ושמירה מיוחדת, הפרשיות שאחר הנחת תפילין מזכירים את נס יציאת מצרים וידוע שזה מעורר רחמים רבים על עמ’י, נכוון ונבקש רחמים על אחינו שנלחמים בקרב. מצוות התפילין מסוגלת לשפע וברכת ה’, שכתוב :”פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון”. 

לאחר המצווה אנו מבקשים מה’ פרנסה ישר מידו הרחבה, יהודים רבים שהתקשו בפרנסה קיבלו על עצמם לכוון בבקשה זו דווקא לאחר הנחת התפילין

שאנו מיוחדים עם הקבה, וראו ישועות מעל דרך הטבע.

נתפלל גם אנו לזכות לשפע מידו הפתוחה,

  מצווה יקרא זו מקשרת אותנו עם הבורא בקשר ישיר כנ”ל וזהו זמן מסוגל להסגת אמונה, וכן לאחר שכורכים שלש כריכות על האצבע האמצעית מבקשים:

“וארשתיך לי באמונה וידעת את ה” מבקשים מה לדעת אותו ולהאמין לו ,

בימים אלו של מלחמה כל אחד צריך לבקש על אמונה וכך יוכל לעבור תקופה זאת  עם הרגשת ליווי וביטחון מאבא שאוהב אותנו באהבה אינסופית.מצווה יקרה ואהובה זו מחברת אותנו  עם אבא שבשמים והיא מסוגלת בהכנעת האויבים והשונאים של עמ”י. 

מצוות התפילין מקנה לאדם אמונה וביטחון בה’.

אלפי ניסים אירעו לאורך ההסטוריה בזכות ייקור המצווה החשובה ומקימיה, נתפלל ונבקש לימים טובים יותר של גאולה וישועת ה ונמשיך לקוות לאבא אוהב.   

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה