ל”ג בעומר, טיפים ליום שכולו המתקה!

אל הצדיק לא מגיעים מפוזרים ומבולבלים! לרב שלום ארוש יש טיפים נפלאים להשיג את האור, הישועות והסגולות של אחד הימים המיוחדים בשנה - ל"ג בעומר, היום של רשב"י.

6 דק' קריאה

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 18.03.21

ל"ג בעומר. היום המיוחד הזה כבר כאן והוא נושא בכנפיו בשורות אדירות עבורנו.
 
כידוע, זהו יום ההילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע, היום בו הוא עלה והתעלה, המשיך לעולם אור נפלא לכל הדורות – אור הגאולה, ואנו צריכים להכיל אותו, להיות כלים לקבל אותו ולדעת לאן אנו נוסעים ולפני מי אנו עומדים, מה אפשר לפעול ביום מיוחד וקדוש כזה, ואיך לנצל כל רגע לפעול את הישועות האמיתיות, ישועות הנפש, שהן השורש לכל הישועות הגשמיות.
 
אומנם ברוב המקורות ידועים ומפורסמים הדברים שנכתבו על רבי שמעון בר יוחאי, אבל בכל פעם שמתבוננים בהם, בתורה שבנגלה ובנסתר, גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מעוררת פליאה – כיצד גם בדור דעה של תנאים קדושים, שגם אם נחיה מיליארד שנים לא נצליח להבין את ענקיותם ורוממותם, בלטה דמותו של רשב"י משכמו ומעלה? אם ננסה להבין זאת, אולי נצליח להעריך בליבנו את הדמות הנשגבה והמיוחדת הזו.
 
כתוב בגמרא (סוכה מ"ה ע"ב): "ואמר חזקיה א''ר ירמיה משום רשב''י: ראיתי בני עלייה והן מועטין. אם אלף הן, אני ובני מהן; אם מאה הם, אני ובני מהן; אם שניים הן, אני ובני הן". המדרש רבה על פרשת נח מרחיב יותר במשמעות העניין: "רבי חזקיה בשם רבי ירמיה אמר: כך אמר רבי שמעון בן יוחאי: אין העולם יכול לעמוד בפחות משלושים צדיקים כאברהם אבינו. אי תלתין אינון, אנא וברי תרי מנהון; ואם עשרים אינון, אנא וברי מנהון; ואם עשרה אינון, אנא וברי מנהון; ואם חמישה אינון, אנא וברי מנהון; ואם תרין אינון, אנא וברי הן; ואם חד הוא – אנא הוא!". כלומר, דברי המדרש מלמדים אותנו שרשב"י יכול לבדו להגן על הדור כמו שלושים צדיקים שהם שקולים כאברהם אבינו!
 
מאמרים נוספים בנושא:
הסוד של רבי שמעון בר יוחאי
לילה של מדורות
המסר של רבי שמעון בר יוחאי
 
וכן אומרת הגמרא (סוכה שם): "ואמר חזקיה א''ר ירמיה משום רשב''י, יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה; ואלמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו; ואלמלי יותם בן עוזיהו עימנו מיום שנברא העולם עד סופו".
 
מה הכוונה בכך שרשב"י יכול לפטור את העולם מן הדין? ומדוע כוחו גדול כל כך? על שאלות אלה עונה מחבר ספר "חסידים": "רשב"י רצה לפטור את העולם מן הדין מפני שכך אמר: אני עשיתי זכויות הרבה וקיבלתי צער ועינויים הרבה במערה ולא בשביל עוונותיי. הרי עינויים שלא כדין קיבלתי, ואותן הייתי שוקל כנגד עינוי שראוי לבוא לרשעים על עוונותיהם ובזה הייתי פוטרן מן הדין". אכן, פלא עצום. ראו עד היכן מוסרים הצדיקים את נפשם – עד כדי כך שהם מוכנים לקבל ייסורים בשביל הפושעים והחוטאים! מדברים אלה נוכל להבין כמה צער, סבל וייסורים ספג רשב"י בימיו על מנת לכפר על עוונות הרשעים, וכמו שרבי  נחמן מברסלב אמר על עצמו, שקיבל על צמו ייסורים בשביל כל המתקרבים אליו.
 
יום ל"ג בעומר הוא יום של מחילת עוונות, סליחה וכפרה! יום של המתקת כל הדינים!
 
ישנן מעשיות רבות ונפלאות, שמסופרות בזוהר הקדוש, עד כמה גדול כוחו של רשב"י לבטל גזירות: פעם אחת הייתה מגיפת דבר בעיר לוד. הגיע רבי שמעון בן יוחאי לעיר. אמרו התושבים לרבי שמעון בן יוחאי, מה נעשה? קם ועבר בעיר וראה אנשים מתים. אמר ר' שמעון, הדבר הזה בעיר ואני כאן, אני גוזר שתתבטל המגיפה. מיד שמעו בת קול שאמרה לכל המזיקים, צאו מכאן כי ר' שמעון נמצא כאן, שהקב"ה גוזר והוא מבטל! ועל זה שיבחו אותו החכמים שהיו שם ואמרו, מי יכול לעמוד בשבח גדולתו של רשב"י, שהרי אפילו משה רבינו שרצה לבטל את המגיפה היה צריך לטרוח טרחה רבה, להביא מחתה, אש וקטורת, ואילו הוא בדיבור פיו מבטל את כל הגזירות… (לשון הזוהר בתרגום קל).
 
יום ל"ג בעומר הוא יום שבו ניתן לבטל את כל הגזירות ולהמשיך ישועות, כמו שאומרים הצדיקים על הגמרא (ברכות) – כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
 
כשרוצים להגיע לצדיק, צריך להתכונן. איך? הנה כמה טיפים ועצות ליום שכולו המתקה.
 
אולי גם זה יעניין אתכם:
ל"ג בעומר,  1923
על תספורת ואחריות
הניגון המיוחד של מירון
 
לומדים על הצדיק – היום יש ספרים נפלאים רבים המלקטים בתוכם דברי שבח וסיפורי חיים על בעל ההילולה, גדולתו וכדומה. לענייננו, רבי  נתן מברסלב כותב בליקוטי  הלכות דברים נפלאים ומעוררים ועל כך שראוי להכין את עצמנו, כי כשנעמוד מול הצדיק נתחזק באמונה שלמה שהוא אכן יכול לפטור את כל העולם מן הדין ושהוא יכול לבטל כל גזירה, כך גם נוכל לחדש את הדיבורים והטענות בתפילה שלנו.
 
מה אנחנו מבקשים מהצדיק? – חשוב מאוד לדעת, שאם כבר הגענו למקום של הצדיק, למירון ולרבי שמעון בר יוחאי, אל תבזבזו את הבקשות שלכם על "צעצועים" ועל "הכסף הקטן", לכו על כל הקופה ובגדול! אל תבקשו לסדר את חשבון הבנק, למצוא את הזיווג או לקנות בית. כן, גם אלה יכולות להיות בקשות אבל רק אחרי שמבקשים את הדבר העיקרי – האמונה! החזרה בתשובה שלמה! את התכלית והתפקיד שלנו בעולם הזה! כי למה הדבר דומה? לאדם ששקוע בחובות אדירים ובא למיליארדר שבאמת רוצה לעזור לו, אבל הוא מבקש ממנו מאה שקלים… אוי, איזו בקשה עלובה בעת רצון אדירה שכזו. אותו עשיר רוצה לעזור לך לצאת מכל החובות ואתה מבקש מאה שקלים?!?…
 
אצל הצדיק פותרים את הבעיה מהשורש – התפילה אצל הצדיק צריכה להיות על שורש הבעיה שלנו, ולא על 'מה שמלמעלה'. צריך פרנסה? תבקש את התשובה השלמה, שיפטרו אותך מכל העוונות, שתפתח דף חדש בחיים, שייפתחו לך שערי שמים, שערי התורה, האמונה השלמה, התפילה וההתבודדות, קדושת  הברית… אלה דברים שמקשים על האדם את הפרנסה. וכשיש אותם, או לפחות כשאדם מתפלל עליהם ורוצה אותם ועובד עליהם, הדרך לפתירת הבעיות הגשמיות הרבה יותר קלה ופתוחה.
 
עם ישראל והצדיק – יותר מכל, הצדיק רוצה את התפילות שלנו על אחינו בית ישראל, שנתפלל עליהם ביתר עוז! אין אדם היום שלא מודע למצב בו אנו נמצאים – הצרות והקשיים מבית ומחוץ, בעיות בשלום  בית, הרווקות  המאוחרת, גזירות כאלה ואחרות, שנאת חינם, והנורא מכל – הריחוק מעם ישראל. לכן, אם כבר הגעתם לצדיק, וגם אם אתם מתפללים מהבית ביום ההילולה שלו, בקשו על עם ישראל, התחננו לבורא עולם בזכות הצדיק שירחם עלינו ויגאל אותנו, כי כאשר אדם מתפלל על בניו של בורא עולם – עם ישראל, בודאי הוא זוכה לכל הישועות.
 
יום ההילולה של הצדיק הוא יום שמחה – הצדיק רוצה שנשמח, שנרקוד! עיקר התשובה של יום ל"ג בעומר הוא מתוך שמחה ומוחין דגדלות, כמו שנוהגים לתאר את היום הזה: "בתוך הציון יום  הכיפורים ומחוץ לציון שמחת תורה". ואמר רבי נחמן מברסלב, שעיקר שלמות הבכייה ועיקר הכוח לזכות לוידוי דברים הוא דווקא מתוך שמחה גדולה, שמחה של מצווה.
 
יום ההילולה הוא יום של פעולה – ביום הזה, שהוא יום של מחילת עוונות, תשובה עילאה, אפשר לפעול את כל הישועות ולבטל את כל הבלבולים, כמו המשל שסיפר רבי נחמן – שפעם היה מלך שהחליט לפתוח את כל האוצרות למשך שעה שלמה, אך בשטח הכניסה לארמון ולאורך כל הדרך אליו הציב המלך דוכנים רבים של אוכל ושתייה, נגנים, הצגות וליצנים. ואכן, רוב האנשים התעכבו בדרך ונשבו בקסמן של ההצגות ואיבדו את ההזדמנות להיכנס אל אוצר המלך. אבל החכמים לא הסתכלו על הפיתויים שבחוץ, הם ידעו שבאוצר שיקבלו הם יוכלו להתענג וליהנות מכל זה ועוד הרבה הרבה יותר…
 
אל תשכחו! אתם מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי ביום שכל חדרי האוצרות נפתחים, אל תאבדו אותם בגלל טעויות טיפשיות. לרשב"י צריך להגיע מרוכזים, לא מפוזרים. ברוך השם, לא חסר לנו אוכל בארץ, אנחנו גם לא נוסעים עד לשם לעשות קניות, אלא רק בשביל רבי שמעון בר יוחאי. לכן חשוב להציב את המטרה לנגד עינינו כל הזמן – לקבל את התיקון האמיתי שלנו, להיכנס אל חדרי האוצר, לשמוח ולפרש שיחתנו לפני הצדיק.
 
הצדיק ומידות הנפש – כידוע, הדרך למירון ואל הצדיק בפרט, עמוסה באנשים. לא פעם אנו נוטים להתרגז ולכעוס. וותרו על זה! אל תיתנו ליצר הרע להפיל אתכם. התמלאו באהבת חינם, בנתינה, בכבוד לבריות, שהרי יום זה מסמל את סיום האבל על מותם של 24,000 תלמידיו הענקים והגדולים של רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. העבודה על מידות הנפש חשובה הרבה יותר מתמיד. כך גם השמירה על הקדושה  האישית, כדי שנגיע לצדיק מלאי חיות. אדם שפוגם בקדושה האישית שלו מבזבז את הזמן שלו בשיחות חולין, אכילה ושתייה, במקום לחטוף את הדבר האמיתי שיש אצל הצדיק ושבו יכול לזכות היום בקלות, שלא כמו בשאר ימות השנה.
 
וגם אם הגעתם בקדושה ופעלתם ישועות, אל תיתנו ליצר הרע לקחת את זה מכם, להונות אתכם ולפגוע לכם בקדושה האישית! הקליפות מנסות לגזול מהאדם את הישועות בעיקר על ידי פגמי העיניים, כעס וצער הבריות. לכן, מי שזוכה לפעול יתפלל לבורא עולם כל הזמן "ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים", ושנזכה להיות בבחינת "נכנס בשלום ויצא בשלום" כדי שהקליפות לא יגזלו מאיתנו את הישועות.
 
אורו של הצדיק נמצא בכל ההר – אין צורך לדחוק ולהידחק פנימה עד למצבה. קדושת ציונו הקדוש של הצדיק עוטפת את כל ההר. לא פעם, הרצון להגיע עד לבפנים כרוך בסכנת נפשות של ממש בגלל הדחק, הדחיפות וצער הבריות. בכל מקום שתעמדו, גם בחוץ, זה נחשב שאתם שם – אצל רבי שמעון בר יוחאי. תפסו את הפינה השקטה והתפללו הלב.
 
דריכת הקשת בערב ל"ג בעומר – ביום ל"ג בעומר ובערבו יש סגולות נפלאות. אחת הסגולות היא מרבי נחמן מברסלב לזכות בזרע של קיימא (פרי בטן): דריכת הקשת בל"ג בעומר מסוגלת לבנים! לכן נוהגים לקחת חץ וקשת ולירות חיצים ובשעה שיורים מבקשים בזכות רבי שמעון בר יוחאי שנזכה לבנים.
 
ההכנה לקראת ההגעה לצדיק חשובה מאוד והיא ממש בבחינת "זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות". מי שזוכה – זוכה להמתיק את כל הדינים ולשוב בתשובה שלמה ולפעול ישועות, להתחדש ולהכין את עצמו לקבלת התורה באמת. ואם לא, חלילה, ההפסד שלו גדול מאוד. אבל התפילות של כולנו הן שכל אחד מעם ישראל יזכה להשיג את כל הבחינות והסגולות הנפלאות של היום הזה, ונזכה לאורו הגדול והמיוחד של הצדיק העצום רבי שמעון בר יוחאי, אמן.

כתבו לנו מה דעתכם!

1. אלעד

י"ט אייר התשע"ו

5/27/2016

תגובה לשניים מעלי

נראה לי שמה שכתוב במאמר תקף לכל אדם בכל מקום, הצדיק קודם כל אתכם בלב. תחגגו ותיהנו גם אם אתם לא בארץ או אצל הצדיק במירון. להתפלל וללמוד ולשמוח וכל שאר הטיפים שהרב מציע זה משהו שעושים בכל מקום…. חוץ ממדורה כמובן… 🙂

2. אלעד

י"ט אייר התשע"ו

5/27/2016

נראה לי שמה שכתוב במאמר תקף לכל אדם בכל מקום, הצדיק קודם כל אתכם בלב. תחגגו ותיהנו גם אם אתם לא בארץ או אצל הצדיק במירון. להתפלל וללמוד ולשמוח וכל שאר הטיפים שהרב מציע זה משהו שעושים בכל מקום…. חוץ ממדורה כמובן… 🙂

3. נוגה

י"ז אייר התשע"ו

5/25/2016

הילולת רבי שמעון בר יוחאי זי”ע

בס"ד רק מי שמגיע לציון ונוסע לקבר של רשב"י צריך ויכול להתפלל ולעשות את כל מה שכבוד הרב ארוש מציין כאן ? או גם אני שלצערי צריכה להיות בעבודה ולא יכולה לסוע למרון לרשב"י יכולה להתפלל לישועות ולעשות את כל מה שעושים ביום זה להתפלל , להודות לה' יתברך , לברך ולהתברך .?! בבקשה אודה לתשובתך.

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה