הרצון של רבי שמעון בר יוחאי

אי אפשר להגיע ליום המיוחד הזה בלי ההכנה המתבקשת, בלי להבין מהו רצונו של הצדיק העצום, רבי שמעון בר יוחאי! הרב שלום ארוש עם הטיפים המבטיחים.

7 דק' קריאה
הרצון של רבי שמעון

הרב שלום ארוש

פורסם בתאריך 10.05.22

ביום המיוחד הזה – יום ל”ג בעומר, כבר אפשר כמעט לגעת, אפילו להריח (תרתי משמע…). זהו יום גדול בו מתכנסים מארבע כנפות הארץ רבבות עמך בית ישראל לשמוח ולהתחבר לנשמת הצדיק הקדוש, התנא האלוקי – רבי שמעון בר יוחאי, הרשב”י, במירון. כל אחד מגיע עם בקשה והרצון שהוא רוצה לפעול אצל הצדיק, הישועות הגדולות בזכות התנא, מתפלל על צרכיו בבנים, חיים ופרנסה, ובכוחו של הצדיק הגדול להמשיך לעם ישראל את כל ההשפעות ולהמתיק את כל הדינים.

 

אתם מבינים, זה לא עוד יום אלא יום גדול ועצום מאוד!

 

מקורות רבים ונפלאים ישנם בעניין גדולתו וכוחו של רשב”י, המסייעים לנו להכין עצמנו לקראת המפגש עם הצדיק, עם אורו העצום ביום ל”ג בעומר – יום ההילולא שלו. כדאי מאוד ללמוד ולא לשכוח את העיקר, את הרצון של הצדיק כל הזמן ובפרט ביום שכזה:

 

המגיפה

 

פעם אחת הייתה מגפת דֶבֶר בעיר לוד. בא רבי שמעון בר יוחאי לעיר ואמרו לו יושבי העיר ‘מה נעשה?’ עבר רשב”י בעיר וראה בני אדם מתים ואמר: ‘כל זה בעיר ואני כאן?! אני גוזר שיתבטל הדֶבֶר’. שמעו בת קול שאומרת לכל מלאכי החבלה הממונים על הדֶבֶר: ‘צאו מכאן שהרי רשב”י כאן, שהקב”ה גוזר והוא מבטל’ אמר עליו רבי מאיר: ‘מי יכול לעמוד בשבחו של רשב”י אם אינו גדול כמשה!’ שהרי משה רבינו כדי לבטל את המגיפה היה צריך לומר לאהרן לקחת קטורת ומחתת אש מעל המזבח, ואילו רשב”י בדיבור אחד – הקב”ה גוזר והוא מבטל את המגיפה!

 

לא לשכוח את העיקר

 

אז כמו שכבר ציינתי, יום ל”ג בעומר הוא יום אדיר של ישועות, של המתקות והשפעות טובות. אבל אל לנו לשכוח את העיקר – שהישועה וההמתקה העיקרית שכל אחד זקוק לה היא – לזכות לתשובה שלמה! ולהיות כרצון אבינו שבשמים. שהרי, כל המטרה והרצון של הצדיק כל ימי חייו היא רק לקרב את עם ישראל ולהחזירם לדרך הישרה, להעלות אותם ברוחניותם, כפי שאומר רבי נתן מברסלב: “וזה בחינת ל”ג בעומר, בחינת הילולא דרבי שמעון בר יוחאי, בחינת גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, כי הצדיק הגדול מתייגע כל ימיו ביגיעות עצומות מאוד בשביל תקנות ישראל להשיבם כולם לאביהם שבשמים” (ליקוטי הלכות, הכשר כלים ד).

 

כשאתה בא לקברו של הצדיק, אתה צריך לדעת מהי מהותו ומהו רצונו וכל תכליתו. וכל רצונו הוא שנחזור בתשובה, על זה הוא התייגע ביגיעות עצומות כל ימיו. לכן כשבאים אליו, צריכים שרצון זה יהיה הדבר העיקרי – הסיבה להגעה אליו. לספר לו על כל החסרונות והקשיים ברוחניות, לתאר לו את המעברים והאתגרים שאנו חווים, את רגעי החושך בו אנו נמצאים, התאוות והמידות הרעות, ולבקש ממנו שיהיה מליץ יושר בשמים עבורנו, שיעזור לנו לצאת מהחושך ולתקן את כל העבר, וכמובן, להעלות ברוחניות שלנו ולחזור בתשובה שלמה.

 

מאמרים נוספים בנושא:

הסוד של רבי שמעון

יום שכולו הבטחה!

ל”ג בעומר – טיפים ליום שכולו המתקה!

לילה של מדורות
המסר של רבי שמעון בר יוחאי

 

לתקן את השורש

 

כידוע, החיסרון הגשמי נובע מחיסרון רוחני ומטרתו לעורר אותנו לתקן את החיסרון הרוחני, וכשמתקנים ברוחניות ממילא נשלם ומתתקן החיסרון הגשמי, לכן אם רוצים לפעול ישועה שלמה – חייבים לבקש קודם כל על תיקונו של השורש הרוחני. ומי שבא לצדיק רק עם הרצון הגשמי, זה בדיוק ההיפך מרצונו של הצדיק, כפי שמסופר בשם רבי דוד יהודיוף זצ”ל, חתנו של רבי ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי הקדוש זיע”א, שכאשר היו באים אליו לבקש רק על גשמיות היה אומר ‘שוב באו החיצונים’. ואמנם הבבא סאלי בוודאי היה מקבל פניהם באהבה ומברך אותם, אולם זה מאכזב את הצדיק שבאים לבקש רק על גשמיות.

 

לכן, כשבאים לציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי ביום כל כך גבוה וקדוש חבל להתפלל רק על הדברים הקטנים, חבל לאכזב ולצער את הצדיק ולשכוח את עיקר מטרתו וכל יגיעותיו שעשה וממשיך לעשות עבורנו. חשוב מאוד לדעת שאפשר ביום זה לזכות להרבה יותר, לפעול להתעלות ברוחניות בשלמות ולזכות שהצדיק ייתן לכל אחד דרך בחיים, דרך של תשובה, דרך של קדושה וטהרה ודרך לבחור נכון כפי שנבאר.

 

התיקון העליון

 

כל התשובה והתיקון של האדם תלויים בקברי הצדיקים דווקא, כמו שביאר רבי נתן בהלכה הנ”ל, שלצדיק יש רוח תחתונה שהיא נמצאת בתוכו בעולם הזה, ויש לו רוח עליונה שהיא גדולה ועצומה הרבה יותר מהרוח התחתונה שלו. ובשעת הסתלקות מתאחדות הרוחות ויורד לעולם אור עצום שהוא אור הרוח העליונה של הצדיק, והרושם מאותה הארה נוראה נשאר על קבר הצדיק. ואדם שקלקל מעשיו צריך לקבל את התיקון שלו ממקום גבוה ועליון מאוד, ורק בקברי הצדיקים ששם ישנה אותה הארה עליונה של הנפש העליונה של הצדיק – רק שם אפשר להמשיך את הכוחות לתקן ולעשות תשובה באמת. הנה מעט מדבריו המחזקים של רבי נתן:

 

“אבל הצדיק, בפרט הצדיק הגדול במעלה שזיכך עצמו מכל וכל הוא אינו מת כלל, כמו שאמרו רבותינו ז”ל, כי צדיקים במיתתן קרויים חיים, כי גם אחר הסתלקותו מקשר ומייחד בחינת חיות גופו, שהוא ‘הבלא דגרמי’ בעצם חיות דקדושה ומקשר ומייחד כל חיותו עד לעילא לעילא וכו’. ואז הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו, מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך עד שיכול לתקן הכל. וזה בחינת מעלת קברי הצדיקים אמיתיים, כי שם על קברו שורה השארת נפשו הקדושה כמבאר בכתבי האר”י ז”ל, ונפשו קשורה למעלה למעלה, כי אחר הסתלקותו אז עיקר התדבקות הרוח דלתתא (של מטה) בהרוח דלעילא (של מעלה), כי בחיים היה בלתי אפשר שירד הרוח דלעילא לגמרי וכנ”ל. ואז הוא עיקר המשכת ‘פי שניים’ כנ”ל, ועל ידי זה הכול יכולין להתתקן, כי עיקר התיקון על ידי המשכת ‘פי שניים’, כי מי שקלקל אי אפשר להתתקן על ידי זה החיות בעצמו, שפגם בו, מאחר שלְשָם הגיע פגמו, וההכרח להמשיך תיקונו ממקום הגבוה, שזה עיקר בחינת תיקון התשובה, שעיקר התיקון נמשך ממקום הגבוה ביותר. וכן כל מה שפגם יותר ויותר, חס ושלום, הוא צריך להמשיך התיקון ממקום הגבוה עוד יותר. עד שיש שפגמו כל כך, בפרט עתה בדורות הללו שאי אפשר להם להתתקן כי אם על ידי כוח הצדיקים שוכני עפר…

 

“ועל כן, בכל פעם שבאים על קברו הקדוש יכולין לקבל בחינת הארת ‘פי שנים’ ממקום גבוה מאוד, שעל ידי זה גם הוא יכול להתתקן, אבל העיקר שצריכין לשבר מניעות הרבה קודם שזוכין לזה, לבוא אליו, כי המניעות רבים ועצומים מאוד בלי שיעור ועיקר הוא מניעת המוח. וגם מה שיש שאינם מאמינים בעצמם שהם יוכלו לקבל תיקון לפי עוצם ריבוי קלקולם בכל פעם בלי שיעור, אף על פי שתולין הקלקלה בעצמם – גם זה הוא בחינת מניעת המוח, שאינם מאמינים בגדולת חסדי השם יתברך אשר לא תמנו ולא כלו לעולם, ובגדולת הצדיקי אמת שיש להם כוח לתקן הכל בכל פעם יהיה איך שיהיה, בפרט אחר הסתלקותם שעולים בכל פעם למדרגות עצומות כל כך וממשיכים חסדים נפלאים חדשים בכל פעם, עד שכל מי שחפץ לקבלם יכול לזכות על ידם ולהתתקן אף אם הוא כמו שהוא“.

 

אתם מבינים? אם רבי נתן אומר זאת על דורו, שלא ניתן לזכות לתיקון מרוב העוונות והפגמים אלא רק על ידי קברי הצדיקים, מה נאמר בדורנו? קל וחומר שאנו צריכים ללכת לקברי הצדיקים בתשוקה אדירה לזכות לתיקון מושלם, ורבי נתן מבטיח שכל מי שחפץ לקבל את התיקון מהצדיקים יכול לקבל את התיקון על קברם הקדוש.

 

אולי גם זה יעניין אתכם:

21 נקודות לשמחה

בשמחה תמיד?!
איך נהיה שמחים?
האלף-בית של החיים

אם תרצה, תרים גם משקולות

הייתי רוצה ש
אידיאלים שנשכחו
יש לך אותה – נקודת הרצון

 

כוח הבחירה

 

והעיקר הוא – לבקש לזכות מהיום והלאה לבחור נכון וללכת בדרך הנכונה! מהי היא הדרך הנכונה והבריאה? חשוב מאוד לדעת שהדרך הנכונה היא תמיד לאחוז בשתי עבודות: הראשונה – לרצות, והשנייה – להיות שמחים בחלקנו. מי שרק רוצה, סופו להישבר ולהתייאש, מכיוון שרואה את עצמו כרוצה אך בפועל לא מצליח לפעול כפי כל רצונו. ומי שרק שמח בחלקו ולא רוצה להתקדם – גם זו טעות עצומה מכיוון שהקב”ה מונע ממנו ומקשה עליו רק כדי שירצה ויגביר את הרצון ולא יישאר כפי שהוא. לכן צריכים לקבל את כל הקשיים והנפילות באמונה ולשמוח בחלקנו שמחה מושלמת, מכיוון שזה הביטוי המושלם של האמונה. ובמקביל, אסור להרפות מהרצון וצריך לרצות תמיד להיות כרצון הבורא בשלמות.

 

העולם הזה הוא עולם קשה מאוד. לכולנו קשה. על כל אדם עובר מה שהוא עובר – ירידות, התגברות של תאוות ומידות רעות, התמכרויות, קשיים, מניעות והרשימה עוד ארוכה. וכל אחד צריך לחתור הרבה מאוד כדי לזכות לבחור נכון. ועיקר הבחירה – הוא בכוח הרצון – לרצות ולרצות ולעולם לא להפסיק לרצות. אולם, כדי להחזיק ברצון צריך הרבה מאוד כוח. ומהו הכוח הזה? האמונה, היא הכוח לעבור את העולם הזה בשלום ולהחזיק ברצון, כפי שאומר רבי נחמן מברסלב: “וזה בחינת ארך אפיים, היינו מה שאינו ירא משום דבר ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו, זה בחינת ארך אפיים. שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת ליה שום דבר, רק עושה את שלו בעבודתו את השם יתברך. כי ארך אפיים הוא תלוי בבחינת אמונה” (ליקוטי מוהר”ן, קנ”ה).

 

כלומר, הכוח להאריך אף הוא על ידי האמונה, שאדם מאמין שכל הירידות והקשיים הם לטובתו ודווקא במקום הזה יתחזק לרצות להיות כרצון הבורא ויבחר נכון. האמונה השלמה היא שהוא תמיד שמח בחלקו – הוא יודע שכל מה שעובר עליו זה חלקו וזה מאת השם ולטובתו הנצחית, לכן יאמין וירצה לבחור רק בטוב. ועיקר הבחירה הנכונה מתוך הקשים היא – שתמיד נרצה להיות כרצון הבורא, לכן נייחד לנו זמן בכל יום בו נבקש מבורא עולם שיעזור לנו לחזק את הכוחות האדירים הללו, את העבודה והבחירה הנכונה, ובעיקר, שנהיה תמיד בשמחה. למה? כי כאשר אדם נופל מהשמחה הוא נשבר לגמרי ואין לו רצון לחיות, וזה עוד בלי להזכיר את כוח הרצון שנעלם ממנו, כפי שאומר רבי נחמן מברסלב – העצבות מזיקה מאוד לעבודת השם!

 

שמחה ורצון

 

רוצים להיות בריאים? תהיו תמיד שמחים בחלקכם ואמרו תודה רבה לבורא עולם על הכל – הקשיים, האתגרים, מצבי ואירועי החיים, ירידות, בלבולים ועוד. ולא רק, אלא אחזו בעבודה קבועה ויומיומית של רצונות וכיסופים, כי זה מה שנקרא הבחירה המושלמת!

 

כשמגיעים אל הצדיקים, ובעיקר לצדיקים עצומים ונפלאים עם כוחות אדירים כמו רבי שמעון בר יוחאי זיע”א, צריך לבקש ממנו על שתי הנקודות החשובות הללו – האמונה – לזכות להיות שמחים כל הזמן ולקבל את מצבי החיים והמניעות באהבה ובאמונה. ואת הרצון – לרצות כל הזמן להיות כרצון הבורא, לסור מרע באמת ולאחוז בעבודה היומיומית – הפגישה עם בורא עולם (התפילה האישית, או התבודדות כפי שמכנה אותה רבי נחמן מברסלב) ולספר לו על כל הרצונות ומה שעובר עלינו. כך מבקשים מהצדיק שכוח הבחירה יהיה בידיים שלנו, ויהי רצון שנזכה לזה.

 

ביום המיוחד הזה, יום ל”ג בעומר, ניסע לרשב”י עם ההכנה הנכונה כדי שנקבל את הכוח באמת לבחור נכון, לאחוז בשתי העבודות החשובות בחיים ועל ידי זה נזכה לקבל את כל הישועות וההשפעות וכן  את מה שכותב רבי נחמן: “דע, כי ההתקשרות באמת לצדיקים אמיתיים הוא תועלת גדול מאוד מאוד, כי על ידי זה זוכין לתשובה שלמה ולכפרת עוון, ונמתקין הדינין ונתבטלין לגמרי, ונעשה על ידי זה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה” (שם ח”ב, צ”א). אמן כן יהי רצון.

כתבו לנו מה דעתכם!

1. ענבל

י"ז אייר התשפ"ב

5/18/2022

תודה

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה