steli sror

3 פוסטים

יום הילולת רמב”ן

2 דק' קריאה

ביום הילולת הרמב"ן יש לומר את איגרת הרמב"ן ובסופה לבקש בקשות אישיות כפי הבטחת הרמב"ן שכל האמרה יענו לו מן השמיים.

כשזלנסקי פגש את הרב ארוש

1 דק' קריאה

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה: ברסלב ישראל בתפילה לשלום העולם "לא ישא גוי על גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". קראו על הביקור של הנשאי זלנסקי בכותל והמפגש עם הרב ארוש