החלק שלי לקראת חנוכה

אתר ברסלב ישראל מברך את כל בית ישראל בחג חנוכה שמח, שנזכה להאיר את העולם באור השם יתברך ותתגלה מלכותו כבר עכשיו. שכל התפילות תעלנה עד כסא הכבוד ותתקבלנה ברצון.

3 דק' קריאה

רוחמה אפרתי

פורסם בתאריך 03.12.23

כפי שמלמד אותנו מו”ר הרב שלום ארוש שליט”א, שיש מנהג טוב ויפה לעשות הכנה רוחנית לפני כל חג. האר”י זל מלמד אותנו שבכל חג וחג יורד השפע הרוחני העצום והנשגב של אותו החג, ובחנוכה יורד אור עצום, “האור הגנוז” בכבודו ובעצמו שהוא אורי האורות הקדוש ביותר, כסיל מי שלא יכין את עצמו לקבל את השפע האדיר הזה. מוכנים? קדימה..

חג החנוכה נקרא גם חג ההודאה וההלל,  וכמו שהרב מלמד אותנו ומזכה את כל העולם כולו ב”אמרתי תודה ונושעתי”, חג החנוכה הוא חג של ניסים ונפלאות. תרבו בתודות והודאות לבורא העולם, תשבחו תהללו ותספרו את הניסים והישועות שלכם.

“אמרתי תודה ונושעתי” זה לא עוד איזה שהוא סלוגן או סיסמא זו אמירה לחיים! זו אמירה אמתית שאם אתה באמת מאמין ועושה את הכללים של הרב אתה גם מצליח למשוך לך ניסים וישועות!

בנוסף, לבקש מבורא העולם שנזכה לקבל את “האור הגנוז” שנמצא בתוך נרות החנוכה. לשבת ולהתפלל מול הנרות חצי שעה ולהביט בהם, לזכור להודות על החסדים שליוו אותנו עד כה ולבקש מבורא עולם שימשיך להעריף עלינו עוד ועוד ישועות.

לפני הדלקת הנרות ובהכנת החנוכייה אומרים את הנוסח הבא:

הריני מקשרת את עצמי בהדלקת נרות קודש אלו, נרות החנוכה , לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר קודשים באשר המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נוסע מקור חכמה רבנו נחמן בן שמחה ובן פייגא זכותם תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן”.

כל יום לאחר הדלקת הנרות שעת רצון מיוחדת! 

ויש לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים – לא לעשות מלאכה , להסתכל על הנרות ולהתפלל לשאוב מהנרות את האור הגנוז. בימי בראשית היה אור גנוז שאדם הראשון השתמש בו לראות מקצה העולם עד הקצה השני, אחרי חטא האדם הראשון הקדוש ברוך הוא גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה, ולכן גנז את האור והשאיר חלק בשמש, חלק בתורה וחלק בצדיקים הגדולים שלומדים תורה, ולכן אפשר להבין מדוע צדיקים כמו הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, רבי יהודה זאב ליבוביץ, אור החיים הקדוש, באבא מאיר אבוחצירא ועוד יכלו לראות מקצה העולם עד הקצה השני. אנחנו מקבלים מתנה את האור הגנוז בכל שמונת ימי החנוכה, לעתיד לבוא כשיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו השם יתברך יחזיר לנו לתמיד את האור הגנוז.

מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ובפתילות, וכל המהדר במצווה יקרה זו זוכה לכל הישועות.

יש לומר מזמורי תהילים לפי הסדר הבא ליד הנרות :

מזמור צ` לקרוא את הפסוק האחרון שבמזמור “ויהי נועם …”

מזמור צא` לקרוא כולו, 7 פעמים בקול ופעם אחת בשקט {ביחד 8 פעמים}

מזמור ל` לקרוא פעם אחת כולו

מזמור לג` לקרוא פעם אחת כולו

מזמור סז` לקרוא פעם להשתדל לקרוא את המזמור בצורת המנורה

מזמור יט` לקרוא פעם אחת כולו

מזמור ק` לקרוא פעם אחת כולו

מזמור קלג` לקרוא פעם אחת כולו

בסוף כל המזמורים יש לומר:

“אנא בכוח גדלות ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שמרם, ברכם טהרם רחמי צדקתם תמיד גמלם, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתם , יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך, שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות,

ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד”.

במשך התפילות להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוז לתוככי הנשמה, אחרי התפילות זאת שעת רצון גדולה ועצומה, להתפלל לכל הישועות ולכל דבר נצרך והכי חשוב לא לשכוח להודות לשם יתברך, להלל ולשבח! על כל דבר ובדבר בחיים.

סגולות נוספות בימים מיוחדים אלו

נר ראשון , נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה – לא לעבוד בכלל

נר שמיני של חנוכה – סגולה להתפלל לזרע של בר קיימא

צריך לעשות תנאי בפרוש שאינה מקצה את השמן למצוות נרות חנוכה אלא כשעור המצווה

 {חצי שעה מזמן הדלקתם }ואז אפשר להשתמש בשמן לכל הדעות ,

את השמן שנשאר כל יום מהכנות שכבו לשים בצנצנת ולשמור – סגולה לרפואה שלמה ולמחלת השושנה – למרוח על מקום החולי , את הפתילות לשים בשקית ולשמור לפסח – לשרוף אותם עם החמץ,

רצוי מאוד בחג סוכות הבא -לתלות שמן זית בסוכה , להשאיר אותו עד סוף החג – שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה.

אתר ברסלב ישראל מברך את כל בית ישראל באשר הוא בחג חנוכה שמח, ברוך ומבורך, שנזכה להאיר את כל העולם באור השם יתברך ותתגלה מלכותו כבר עכשיו. שהכל התפילות תעלנה עד כסא הכבוד ותתקבלנה ברצון.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה