אור הגנוז – חנוכה חג מיוחד בפתח

חנוכה החג המיוחד כבר בפתח, הזמן המסוגל בלפעול ישועות רבות מעל הטבע, ה' יתברך ליווה את עמי בכל זמן הלחימה שלהם כנגד הטבע, כמוש'כ : "רבים ביד מעטים". וכן לחם את מלחמתם כנגד כל הסיכויים ,

1 דק' קריאה

דבורה ישראלי

פורסם בתאריך 27.11.23

חנוכה החג המיוחד כבר בפתח, הזמן המסוגל בלפעול ישועות רבות מעל הטבע, 

ה’ יתברך ליווה את עמי בכל זמן הלחימה שלהם כנגד הטבע, כמוש’כ : “רבים ביד מעטים”.

וכן לחם את מלחמתם כנגד כל הסיכויים ,

אנו אומרים בעל הניסים: “עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם … מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים”

הקב”ה היה עם עמ”י, לחם בשבילם, מסר גיבורים בידם והראה להם ישועות בכל.

 

למה מסוגלים ימים אלו ואיך ניתן לנצלם?

 

ימי החנוכה הם ימים קדושים המסוגלים בתפילה, כל מה שאדם רוצה לפעול בבריאות, בפרנסה, בהצלחה וכו… 

יכול לבקש בימים אלו ומיד יענה. 

עכשיו כולנו מרגישים את המלחמה החסרת סיכוי מול האויבים הגדולים של עמינו, נבקש בימי החנוכה שה’ ילחם

לנו ויושיע אותנו במהרה ויחזיר את כל החטופים בריאים ושלמים, וכן ישמור על כל חיילנו הנמצאים בקרב, 

נצעק ונבקש מה’ אמונה וביטחון בו יתברך ובוודאי שיעזור וילחם לנו את מלחמותינו הרוחנית והגשמית.

 

בימי חנוכה אנו מדליקים נרות ומוסיפים כל יום אחד, זמן ההדלקה מסוגל להדלקת הנר בתוכנו,  

להאיר את הנקודות הטובות של כל אחד ואחד, כמו שכותב הרב שליטא: ‘בתוך החושך אור נסתר וצריכים ללחוץ 

על המתג כדי לראות את האור”.

בזמן ההדלקה נאיר בתוכנו את הכבוי, נסתכל על הנקודות הטובות של עצמנו וזה בוודאי ייתן לנו כח להיות טובים יותר.

 

הימים המיוחדים מסוגלים לתודה, בזמן הדלקת הנרות נחשוב על היש ונזכור להודות לבוראנו. 

כמו שכותב הרב כהמשך לנאמר כנ”ל: ‘המתג הוא אמירת תודה וכל תודה מדליקה אור נוסף עד שנהיה אור גדול’. 

נזכור להודות על הניסים שהיו בימים ההם ונבקש מה’ שיעשה לנו ישועות בזמן הזה, 

עצם אמירת התודה מושכת לנו ישועות רבות וניסים כל התחומים.

 

ימי החנוכה מסוגלים בתפילה, בתודה ובהדלקת הנקודות הטובות, חשוב שנדע לנצל ימים אלו ולעבור אותם נכון וטוב, 

בזמן ההדלקה נתפלל ונבקש מה ישועות הכלל והפרט ונזכור להודות על כל הטוב ולראות את האור האמיתי של כל אחד ואחד.

יהי רצון שנדע את האוצרות שטמונים בימי החנוכה וננצלם כראוי!  

 

 

 

 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה