אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה - האמת הוא בחינת (משלי כ) "נר ה' ...חופש כל חדרי בטן", כי על ידו יכולין לחפש כל חדרי בטן ולצאת מאפלות החשכות הבא בכל חדרי בטן, שהם כלל התאוות והמידות רעות וכו'...

2 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אמת ואמונה
 
האמת הוא בחינת (משלי כ) "נר ה’ …חופש כל חדרי בטן", כי על ידו יכולין לחפש כל חדרי בטן ולצאת מאפלות החשכות הבא בכל חדרי בטן, שהם כלל התאוות והמידות רעות וכו’, והאמת יוכל להאיר בכל חדרי בטן למצוא עצה והתחזקות לשוב מכולם להשם יתברך, כי אפילו כשנדמה להאדם שיודע האמת, רק שהתאוות מתגברים עליו כל כך, עד שאין בכוחו לעמוד כנגדם, גם זה שקר, ואם ימשיך עצמו אל האמת, בודאי יהיה לו כח ועצה להמלט מהם, כי אין הקדוש-ברוך-הוא בא בטרוניא עם בריותיו, ואין הקדוש-ברוך-הוא שולח על האדם נסיון שלא יוכל לעמוד בו. ועוד יש בזה הרבה לדבר, כי אי אפשר לבאר אמיתת האמת, שצריך האדם בכל יום ובכל שעה לפי בחינתו, ובפרט בעניין ההתחזקות.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
  
שיחה
 
אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאוד שזכינו לקדושת ישראל. ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל. כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסיכסוכים היה לו על עניין הנסיעה לארץ ישראל, ומניעות מחמת ממון. והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות והיה בארץ ישראל. ואמר, זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בעניין זה שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושין בשביל איזה עובדה שבקדושה אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכין לשבר כל המניעות ולגמור העובדה שבקדושה אזי נעשין מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיה לו בעניין זה קודם ששבר ועבר על כל המניעות, בעת שהיה מסופק ומבולבל והיה עומד על המשקל אם לעשות דבר זה, והמניעות היו מונעים אותו מכל צד.
 
אחר כך, כשזוכה לעבור על כל זה ולשבר הכל אזי נעשים מכל המניעות ומכל המחשבות והתנועות והבלבולים הנ"ל דברים עליונים למעלה בקדושה והכל נרשם למעלה לטובה כל תנועה ותנועה שהיה לו מקודם כנ"ל. אשרי כשזוכין לקפוץ על כל המניעות וזוכין לגמור ולעשות איזה עבודה טובה.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה