אמת ואמונה

עצה - אמת ואמונה- על ידי שמצמצמין את המוח לבלי להתגאות להיות חכם בעיניו, שירצה להשיג יותר משכלו, רק יצמצם מוחו וישפיל עצמו כאזוב וכתולעת, ויסמוך עצמו על האמונה – על ידי זה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אמת ואמונה
 
על ידי שמצמצמין את המוח לבלי להתגאות להיות חכם בעיניו, שירצה להשיג יותר משכלו, רק יצמצם מוחו וישפיל עצמו כאזוב וכתולעת, ויסמוך עצמו על האמונה – על ידי זה דייקא זוכין לטהר תכלית החיצוניות ולקשר תכלית החיצוניות גם כן אל הפנימיות, שזה בחינת טהרת הפרה-אדומה, כמובאר בפנים.
 
על ידי אמונת חכמים בשלמות, על ידי זה נשמר העולם עם כל עשירותם וחפציהם מכל מיני הזקות וחסרונות. גם צריכין לזה שיהיה אהבה ושלום גדול בין ישראל.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
פעם אחד סיפרנו עמו מעניין הדפסת ספרים שבדורות הללו נתרבו מאוד בעלי מדפיסים והם מדפיסים בכל פעם ספרים הרבה מאוד מראשונים ואחרונים. וקפצו עליהם זבינא מאוד כי הכול קונים ספרים עכשיו וכו’. ואמר רבינו זכרונו לברכה כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה: עתידה תורה שתישכח מישראל, על כן מדפיסים ספרים הרבה וכל אחד קןנה ספרים כדי שיהיו ספרים ביד כל אחד כדי שלא תישכח התורה על ידי ריבוי הספרים הנמצאים ביד כל אחד ואחד. ואפילו ביד חייט וכיוצא נמצאים עכשיו ספרים וכל אחד חוטף וקונה ספרים כדי שיהיה ספרים ביד כל אחד כדי שלא תוכל התורה להשתכח על ידי זה. אבל זה אין יודעים, כשאין לומדים התורה אין מועילים הספרים כלל כי בעוונותינו הרבים נפל לימוד התורה מאוד והלימוד הוא מועט מאוד עכשיו בענוונותינו הרבים, היינו כי מה יועילו הספרים הרבים שלא תישכח התורה מאחר שאין לומדים אותה.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה