בנים

עצה – בנים - כל הבנים, שזוכים להוליד בקדושה על פי דת תורתנו הקדושה, כולם הם בבחינת תיקון הברית, ועל כן מגיע הירושה להבנים, כי כל הממון והפרנסה נמשך מבחינת תיקון הברית...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – בנים
 
כל הבנים, שזוכים להוליד בקדושה על פי דת תורתנו הקדושה, כולם הם בבחינת תיקון הברית, ועל כן מגיע הירושה להבנים, כי כל הממון והפרנסה נמשך מבחינת תיקון הברית, ועל ידי שבניו שהם בבחינת תיקון הברית, מקבלים נחלתו ויגיעו, על ידי זה נמשך תיקון לנפש הנפטר.
 
עיקר מצוות הולדת הבנים הוא, כי כשמוליד נפש מישראל, הרי הוא מוסיף על הקיבוץ של ישראל נפש אחת, שעל ידי זה נתרבו הבתים של הקדושה מאוד מאוד, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, שעל ידי זה גורם להעלות שעשועים גדולים ונפלאים לפני השם יתברך, ועל כן עיקר המצווה הוא להוליד בן כשר, בן, שיקיים התורה והמצוות.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
יש בני אדם שהולכים עם איזה קושיא זמן רב ובאמת הקושיא שלו הוא תירוץ, רק מחמת שאין לו דעת מדמה לו לקושיא. כמו למשל ששואלים את התינוק שנשבר הזכוכית של החלון ולקחו הזכוכית השני שאצלו וקבעוה כאן ואם-כן יפרח הציפור דרך החלל הזה של זכוכית השני. וכששואלים את התינוק כך דהיינו שכוללים לו התירוץ עם הקושיא ביחד אזי נדמה לו לקושיא גדולה ואינו יודע מה להשיב כלל כי נדמה לו לקושיא גדולה. ובאמת הכל שטות כי אדרבא הקושיא שיפרח הציפור הוא תרוץ על קושיא הראשונה של שטות. כי באמת אין לוקחים בשביל זה הזכוכית השני לסתום כי יפרח דרך שם. רק התינוק מחמת חסרון הבנתו אינו מבין שכוללין לו הקושיא עם התרוץ ביחד ונדמה לו לקושיא גדולה. כמו כן ממש בני אדם שנכנס בליבם קושיות של שטות כאלו שבאמת זאת הקושיא הוא תירוץ אך מחמת חסרון הבנתו נדמה לו שהוא קושיא גדולה והבן היטב. על כן צריך האדם לסלק מדעתו ולברוח מקושיות וחקירות ושטותים ובלבולים רק לחזק את עצמו באמונה לבד כנזכר לעיל.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה