אכילה

עצה - אכילה - על ידי התפילה, על ידי זה מחזק ומתקן את נפשו ומזכך הדמים שלו, שבהם מלובש הנפש, ויכול אחר כך לאכול ולתקן הנפשות המלובשים במאכל, מה שאין כן קודם התפילה, וכל שכן אסור לאכול קודם התפילה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – אכילה
 
על ידי התפילה, על ידי זה מחזק ומתקן את נפשו ומזכך הדמים שלו, שבהם מלובש הנפש, ויכול אחר כך לאכול ולתקן הנפשות המלובשים במאכל, מה שאין כן קודם התפילה, וכל שכן אסור לאכול קודם התפילה.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
שוב שמעתי שיחתו הקדושה מעין זה. שאמר בעולם הבא מונחין כמה בני אדם בחוץ והם צעוקים בקול מר: תנו לנו מה לאכול. ובאין אצלם אומרים להם: הרי לכם אכילה ושתיה איכלו ושתו, והם משיבים: לא, לא. אין אנו צריכים אכילה זאת. רק אנו צריכים אכילה ושתיה של תורה ועבודה. וכן מונחים כמה בני אדם ערומים בחוץ והם צועקים גם כן מאוד: תנו לנו במה להתכסות. ובאין אצלם אומרים: הרי לכם מלבושים, והם משיבים: לא, אין אלו מלבושים הנצרכים לנו כלל. רק אנו צריכים מצוות ומעשים טובים להתלבש בהם.
ענה ואמר: אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות ולשתות אחר כך איזה קפיטלך תהלים ולהתלבש באיזה מצוות.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה