מועדים

עצה – מועדים- גודל מעלת מצוות קידוש לבנה – יקרה מאוד. כמאמר רבותינו ז"ל, והיא מרמזת על חידוש העולם שלעתיד, שישראל עתידים להתחדש כמותה, ומחמת שעיקר אמונת חידוש העולם נמשך על ידי...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה
   
גודל מעלת מצוות קידוש לבנה – יקרה מאוד. כמאמר רבותינו ז"ל, והיא מרמזת על חידוש העולם שלעתיד, שישראל עתידים להתחדש כמותה, ומחמת שעיקר אמונת חידוש העולם נמשך על ידי התפילה של הבעל -כח, שעל ידי זה העננים, שהם הסטרא אחרא, כָּלים והולכים בבחינת: "מחיתי כעב פשעיך" כמבואר, על כן אין לקדש הלבנה כי אם כשאין העננים מכסים אותה. אך מה שיש מדקדקים, שלא לקדש אותה אף כשנראית מתוך ענן דק וקלוש, וכל זה מחמת גודל חביבות המצווה, על כן חפצים שתהא זכה לגמרי, אבל לא כיוונו יפה בזה, כי בזה העולם השפל והחשוך, בפרט עתה, בדורות הללו, שהסטרא אחרא התפשטה מאוד, על כן אם נרצה לדקדק כל כך בכל המצוות ולהמתין עד שנוכל לקיים אותה בבהירות ובזכות ובצחות גדול, בפרט בצחות המחשבה, שהיא העיקר, אז כבר בטלה, חס ושלום, כל התורה ומצוות, ובאמת אנו צריכים לקיים כל המצוות כפי מה שנוכל, ורק בזה אנו מחיים עצמנו בגלות המר הזה, במעט דמעט אור המאיר עלינו מתוך עומק החושך ואפילה הזאת דייקא, ואם נרצה לדקדק ולהחמיר בחומרות יתירות, יכולים להיכשל וליפול על ידי זה יותר, חס ושלום, על כן בודאי חלילה לנו למנוע ממצוות קידוש לבנה בשביל דקדוקים הנ"ל, רק לקיים כמו שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא ופוסקים, שחייבים לקדשה אפילו כשנראית מתוך ענן קלוש, בפרט בעת שהזמן דחוק וסמוך לסוף זמנה, בפרט בחורף.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
שיחה
 
המחלוקת שבבית הצדיק הוא גם כן בחינת מלחמות האומות שיש בתוך האדם ובין האדם לסובבים אותו. גם נכללים שם בחינת מלחמות השבטים שהיו נלחמים זה על זה, אפרים על יהודה וכו’. וכשיבוא משיח במהרה בימינו אז יתבטל כל מיני המחלוקת ויהיה שלום גדול בעולם כמו שכתוב (ישעיה יא): "לא ירעו ולא ישחיתו" וכו’.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה.  

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה