התחזקות

עצה - התחזקות- בכל יום ויום שולח השם יתברך ישועות חדשות להציל את האדם מסטרא אחרא, המתגברת עליו בכל יום, וזה בחינת (תהלים צו): "בשרו מיום ליום ישועתו", וכן בתפילת שמונה עשרה אומרים...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – התחזקות 
 
בכל יום ויום שולח השם יתברך ישועות חדשות להציל את האדם מסטרא אחרא, המתגברת עליו בכל יום, וזה בחינת (תהלים צו): "בשרו מיום ליום ישועתו", וכן בתפילת שמונה עשרה אומרים: "ועל ניסיך שבכל יום עמנו" וכו’, וכמאמר רבותינו ז"ל (סכה נב): "בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש-ברוך-הוא עוזרו" וכו’. נמצא, שבכל יום ויום נעשים עם האדם עניינים חדשים לגמרי, והקדוש-ברוך-הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. על כן אין להאדם לבלבל את עצמו כלל מיום לחברו, כי מי יודע כמה גדלה הישועה החדשה, שהשם יתברך ישלח לו היום , אם יזכה להתגבר להתחיל מחדש.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
ועוד בעיניין עיקר עסק החכמה בתכלית, והכלל הוא שגילה וחפר יסוד ועל כן יש דברים שאסור לגלות אותם, כי אם היה מגלה אותם היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות כי יש באותו העניין כמה דברים ועניינים שצריכים לעשות לזה. ואם היתה נתגלית אותה החכמה בעולם היו יודעים אותם העיניינים שצריכים לעשות לאותו העניין, והיו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות, כי הדורות האחרונים מוסיפים בכל פעם חכמה. ולפעמים הדורות האחרונים טועים בחכמתם שמוסיפים על הראשונים, על כן אם היו מגלים עניינים העוסקים בחכמה ובגילויים הנ"ל והדורות האחרונים היו רוצים בכל פעם להוסיף עליהם חכמתם, והיו יכולים לטעות בטעות חוכמתם, שהיו מוסיפים עד שהיה יכול להתגלגל מעניינים הנ"ל הנעלמים מן העולם עבודות זרות חס ושלום, כי היה נדמה להם על פי טעותם שכך צריך להיות חס ושלום.
 
 
ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה