תשובה

שיחה - הנשמה הקדושה של כל אחד מישראל נקראת בת מלך. והיא מונחת במקום שמונחת אצל כל אחד ואחד, עייפה ויגעה וחלושה בעוונותיה שהם העשרה מיני חיצים שזרק וירה בה המלך שתפס אותה, כמו שמבואר בסיפור המעשיה...

1 דק' קריאה

מערכת ברסלב ישראל

פורסם בתאריך 07.04.21

עצה – תשובה
 
אמרו רבותינו ז"ל, שעל עוון חמור כהוצאת זרע לבטלה, לא עלינו, אין מועילה תשובה. ובאמת כך ראוי לו, אבל באמת אף על פי כן אין לך דבר שעומד בפני התשובה, אך עיקר התשובה של האדם הוא על ידי הצדיק שבדור.
 
מבואר בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית אין מועילה התשובה, ואף על פי כן מבואר בספרים שגם על זה מועילה התשובה, אך עיקר תשובתו, שישליך את שיכלו לגמרי ויתחזק באמונה שלמה, ויקשר עצמו אל הצדיק שבדור.
 
 
מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.
 
 
שיחה
 
הנשמה הקדושה של כל אחד מישראל נקראת בת מלך. והיא מונחת במקום שמונחת אצל כל אחד ואחד, עייפה ויגעה וחלושה בעוונותיה שהם העשרה מיני חיצים שזרק וירה בה המלך שתפס אותה, כמו שמבואר בסיפור המעשיה "משבעה קבצנים" (מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחמן). וצריכים צדיק בעל כוח גדול שיוכל להיכנס אל המקומות שנפלה לשם ולהוציא ממנה על העשרה מיני חיצים, ולדעת כל העשרה מיני נגינה כי עיקר רפואתה על ידי ניגון ושמחה. והעיקר להוציא משם עצות טובות לשוב אל השם יתברך באמת, כי לא המדרש העיקר אלא המעשה!
 
 
 ושיחותיו הן אפילו לא טיפה מן הים הגדול,
 רק שיראו לקחת מהן מוסר ויזכו להתעוררות גדולה. 

כתבו לנו מה דעתכם!

תודה על תגובתך!

התגובה תתפרסם לאחר אישור

הוספת תגובה